Olej

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:23, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Olej
Polecane artykuły


Olej- oleista ciecz lub łatwo topliwe ciało stałe nierozpuszczalne w wodzie; oleje roślinne są mieszaninami estrów gliceryny, kwasów tłuszczowych; oleje mineralne są mieszaninami węglowodorów; oleje zwierzęce są to ciekłe tłuszcze zwierzęce o dużej charakterystycznej dla nich zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych [Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984]

Rodzaje

  • Oleje zwierzęce – ciekłe tłuszcze zwierzęce o dużej charakterystycznej dla nich zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych; do najważniejszych olei zwierzęcych należą trany otrzymywane z ryb i ssaków morskich; ze zwierząt lądowych otrzymuje się między innymi spoż. oleomargarynę oraz oleje używane do celów technicznych np. olej kostny (otrzymywany z kości, rogów itp.) olej kokonowy (z odpadowych poczwarek jedwabnika) [Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975]
  • Oleje przemysłowe – oleje mineralne o bardzo zróżnicowanych własnościach i różnorakim przeznaczeniu, stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Do olei przemysłowych zaliczmy oleje wrzecionowe maszynowe, turbinowe, przekładniowe [Słownik pojęć towaroznawczych pod red. Ignacego Dudy, Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994]
  • Oleje roślinne surowe- tłuszcze mające w temperaturze pokojowej konsystencję płynną, otrzymywane z nasion lub owoców roślinnych oleistych nie poddane rafinacji. Oleje surowe po przeprowadzaniu pełnej rafinacji to oleje roślinne rafinowane przeznaczone co celów spożywczych. Do najważniejszych olejów roślinnych surowych należą: olej arachidowy, olej bawełniany, olej kokosowy, olej makowy, olej sezamowy, olej słonecznikowy, olej sojowy, olej z dyni oleistej, olej z kapusty abisyńskiej, olej z ziaren palowych.[Ziemiański Michał, Słownik towaroznawczy artykułów żywnościowych. Warszawa: Wydawnictwo przemysłu lekkiego i spożywczego 1968]
  • Olej rybny olej otrzymywany z całych ryb lub ich części jako główny produkt przy przerobie tłustych ryb poławianych specjalnie w tym celu (menhaden) lub jako produkt uboczny powstający przy wytwarzaniu mączki rybnej z odpadów przy obróbce wstępnej. Olej rybny składa się z trójglicerydów kwasów tłuszczowych i domieszki substancji nie ulegających zmydlaniu. Ogólny udział kwasów tłuszczowych wynosi około 20% (…), zależnie od rodzaju i gatunku surowca oleje rybne zawierają od kilku do kilkuset tysięcy j.m. witaminy A w 1g i ok. 10-krotnie mniej witaminy D. Szczególnie bogate w witaminy są oleje z wątrób ryb. Olej rybny surowy jest to olej nie poddany obróbce uszlachetniającej, zaś olej rybny techniczny pochodzi z nieświeżych surowców. Oleje rybne w zależności od pochodzenia i własności stosowane są do celów leczniczych, spożywczych i technicznych. [Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997]

Bibliografia

  • Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  • Encyklopedia techniki przemysł spożywczy, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1978
  • Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

1975

  • Słownik pojęć towaroznawczych pod red. Ignacego Dudy, Wydawnictwo: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994
  • Ziemiański Michał, Słownik towaroznawczy artykułów żywnościowych. Warszawa: Wydawnictwo przemysłu lekkiego i spożywczego 1968]
  • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Autor: Sylwia Wyleciał