Badania przyspieszone

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 08:49, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Badania przyspieszone
Polecane artykuły


  • Badania przyspieszone- badania procesów starzenia wyrobów (np. tworzyw sztucznych) w warunkach sztucznie przyspieszających ich zachodzenie; polegają one na działaniu na wyrób podwyższonych temperatur, zwiększeniu wilgotności, naświetlaniu czy też oddziaływaniu czynnikami chemicznymi; przez porównanie wyników badań naturalnych i przyspieszonych określa się ich korelację; b.p. pozwalają na skrócenie wyznaczania okresu trwałości [I. Duda 1994, s. 26]. Ogólne czynniki powodujące starzenie podzielić można na trzy duże grupy: fizyczne, chemiczne, biologiczne. Mogą one występować niezależnie od siebie lub jednocześnie, przyspieszając znacznie proces starzenia wyrobów [p. zbiorowa 1973, s. 341].
  • Badanie starzenia w warunkach przyspieszonych - Dopuszcza się badania przyspieszone w komorze, w której próbki obracają się dokoła źródła światła o natężeniu promieniowania 1000±200 W i o wymaganej charakterystyce rozkładu natężenia poszczególnych długości fali, zbliżonych do światła słonecznego. W zależności od przeznaczenia tworzyw w komorze można sterować wilgotnością, zraszaniem, suszeniem. W komorze powinny panować warunki umiarkowanie przyspieszonego starzenia, ponieważ czas eksploatacji nie może być krótszy od 500 h. Po zakończeniu przyspieszonego starzenia próbki poddaje się klimatyzacji w temp. 23 °C i wilgotności względnej 55% przeprowadza wzrokowo ocenę wyglądu i oznacza zmiany właściwości w porównaniu do próbek nie starzonych. Najdokładniejsze dane o postępie starzenia dają pomiary wytrzymałości np. podczas rozciągania i odkształcania przy zerwaniu. Starzenie elastycznych tworzyw sztucznych porowatych nie prowadzi do zmian wymiarowych. Zmiany wytrzymałości lub odkształcalności również są uwzględniane przy ocenie skutków starzenia. Najważniejsze ze względów eksploatacyjnych SA tu zmiany elastyczności. Według normy PN-77/C-05012.9: starzenie powoduje zmiany wskaźnika trwałości. [ T. Broniewski, J. Kapko, W. Płaczek, J.Thomalla 1970, s. 160].
  • Metody badań starzenia przy działaniu światła sztucznego na wyroby włókiennicze.

Sztuczne starzenie wyrobów włókienniczych polega na odpowiednim działaniu na nie światła wytwarzanego przez różnego rodzaju lampy. Celowe jest, aby naświetlanie materiału odbywało się w warunkach klimatycznych zbliżonych do występujących w otaczającym je powietrzu. Dlatego w niektórych typach aparatów istnieje możliwość regulowania temperatury i wilgotności powietrza [ p. zbiorowa 1973, s. 347].

Bibliografia

  • Duda J., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994
  • Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J., Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1970
  • Praca zbiorowa, Metrologia włókiennicza- tom IV, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1973
  • Przyspieszone badania laboratoryjne - przykłady

Autor: Magdalena Kieć