Arkusz analityczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Przykład arkusza analitycznego

W literaturze możemy się spotkać również z nazwą arkusze kontrolne. To narzędzie niezwykle pomocne w procesie zbierania i porządkowania informacji, które dotyczą specyfiki danego wyrobu, bądź procesu. Na arkusze kontrolne nanosi się dane o określonych działaniach, które są związane z badanym wyrobem lub procesem. Umieszcza się w nich informacje dotyczące częstotliwości występowania danego zdarzenia oraz o miejscu jego zaistnienia. Przy pomocy arkusza analitycznego można zbierać określone dane, dzięki którym można uzyskać odpowiedź na pytania typu:

 • Czy analizowany problem miał miejsce?
 • Ile razy wystąpił określony problem?
 • Gdzie wystąpił dany problem?
 • Jaki koszt poniosła organizacja?

Dane można umieszczać na arkuszu kontrolnym w postaci prostych znaków graficznych. Arkusz kontrolny powinien być tak skonstruowany, aby było wyraźnie widać do jakiego celu ma służyć. Jest to bardzo skuteczne i proste narzędzie, które przede wszystkim służy do zbierania i porządkowania danych z przeprowadzanych pomiarów, obserwacji.

Rodzaje

Bardzo często narzędzie jest używane w celu monitorowania procesu, bądź zmian jakie w nim wprowadzono za pomocą działań korygujących lub zapobiegawczych. W zarządzaniu jakością spotyka się najczęściej arkusze kontrolne:

 • rozkładu liczbowego określonej cechy wyrobu lub procesu,
 • częstotliwości występowania wad,
 • lokalizacji wad,
 • kosztów występowania usterek i wad,
 • przyczyn zaistnienia wad i usterek.

Zalety arkuszy analitycznych w zarządzaniu jakością

Arkusz analityczny jest narzędziem, które znajduje szerokie zastosowanie w zarządzaniu jakością. Dzięki temu narzędziu możliwe jest gromadzenie i porządkowanie informacji, które są niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych zalet arkuszy analitycznych w zarządzaniu jakością:

Arkusz analityczny umożliwia gromadzenie różnorodnych informacji, które są istotne dla procesu zarządzania jakością. Można w nim zapisywać dane dotyczące np. wyników badań, ocen jakości produktów czy informacji zwrotnych od klientów. Dzięki temu można mieć kompleksowy obraz sytuacji i podejmować racjonalne decyzje oparte na faktach.

Dane zgromadzone na arkuszach analitycznych mogą być poddane szczegółowej analizie. Można na ich podstawie odpowiedzieć na różne pytania, które są istotne dla zarządzania jakością. Na przykład, można sprawdzić, jakie są najczęstsze problemy z jakością, jakie są trendy w ocenach klientów, czy jakie są skutki wprowadzonych zmian. Analiza danych pozwala na identyfikację wzorców i tendencji, co z kolei ułatwia podejmowanie skutecznych działań.

Arkusz analityczny jest skutecznym narzędziem do gromadzenia i porządkowania informacji. Dzięki temu można uniknąć chaosu i zagubienia danych. Arkusze analityczne pozwalają na uporządkowanie informacji w sposób logiczny i czytelny, co ułatwia ich późniejsze wykorzystanie. Ponadto, można w łatwy sposób dokonywać aktualizacji informacji na arkuszach, dzięki czemu są one zawsze aktualne i dostępne dla zainteresowanych.

Pomimo licznych zalet, arkusze analityczne mają także pewne ograniczenia i potencjalne wady. Przede wszystkim, ich skuteczne wykorzystanie wymaga odpowiedniego szkolenia personelu, ponieważ nie każdy potrafi obsługiwać arkusze analityczne w sposób efektywny. Ponadto, konieczne jest staranne opracowanie struktury arkusza, aby dane były czytelne i łatwe do analizy. Innym ograniczeniem jest czasochłonność zbierania i wprowadzania danych na arkusze, szczególnie jeśli mamy do czynienia z dużymi ilościami informacji.


Arkusz analitycznyartykuły polecane
Hipoteza badawczaAnaliza danychMetoda pomiarowaDiagram procesuInformacja rynkowaBadanie pilotażoweRejestr czynników ryzyka7 narzędzi TQCTCO

Bibliografia

 • Hamrol A. (2013), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Małgorzata Waligóra