Usprawiedliwienie

Z Encyklopedia Zarządzania

Usprawiedliwienie jest pojęciem odnoszącym się do procesu dostarczania racjonalnych lub adekwatnych uzasadnień lub wyjaśnień dla swojego postępowania, decyzji, działań lub braku działań. Może mieć na celu wyjaśnienie swojego zachowania w sytuacji, w której popełniono błąd, naruszono zasady, nie spełniono oczekiwań lub nie wypełniono obowiązków.

Usprawiedliwienie ma na celu uzasadnienie swojego postępowania w sposób zrozumiały i akceptowalny dla innych osób zaangażowanych w dany kontekst. Może być wykorzystywane w różnych sytuacjach, na przykład w pracy, szkole, społeczeństwie lub w relacjach międzyludzkich.

Podstawowe elementy składające się na usprawiedliwienie to:

  1. Uznanie odpowiedzialności: Pierwszym krokiem w procesie usprawiedliwienia jest uznaniu swojej odpowiedzialności za popełnione błędy lub niepowodzenia. Jest to kluczowe, aby wykazać, że jesteśmy świadomi skutków naszych działań.
  2. Wyjaśnienie przyczyn: Następnym krokiem jest dokładne zrozumienie przyczyn, które doprowadziły do naszego postępowania. Ważne jest identyfikowanie konkretnych czynników, które przyczyniły się do popełnienia błędu.
  3. Akceptowalne uzasadnienie: Aby usprawiedliwienie było skuteczne, musi być oparte na uzasadnieniach, które są przyjęte i zrozumiane przez innych ludzi. Ważne jest przedstawienie klarownych argumentów i faktów, które mogą pomóc innym w zrozumieniu, dlaczego podjęliśmy określone decyzje.
  4. Skutki i naprawa: W procesie usprawiedliwiania ważne jest również zrozumienie skutków swojego postępowania i gotowość do podejmowania działań mających na celu naprawienie wyrządzonej szkody lub błędów. Jest to krok w kierunku przywrócenia zaufania i budowania pozytywnych relacji.

Usprawiedliwienie jest często spotykane w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie gdy pracownicy nie spełniają oczekiwań lub popełniają błędy. W takich sytuacjach ważne jest, aby zarządzający umieli skutecznie usprawiedliwić swoje decyzje i działać w sposób, który jest zgodny z zasadami etycznymi, uczciwością, a jednocześnie wiarygodny dla pracowników.


Usprawiedliwienieartykuły polecane
Obszar odrzuceniaWnioskowanie statystyczneWykres pudełkowyANOVAZmienna ilościowaRozkład częstościHipoteza statystycznaŚredniaRozkład normalnyPakiet kontrolny akcji

Bibliografia

  • Juchnowicz M. (2013), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Procesy-narzędzia-aplikacje, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 29(3)