Uniwersalny kod przemówień

Z Encyklopedia Zarządzania
Uniwersalny kod przemówień
Polecane artykuły


Połącz dowolne zdanie z rubryki I z dowolnymi zdaniami z rubryk II, III i IV, a otrzymasz uniwersalny tekst. Ilość możliwych kombinacji wynosi 10000, wystarczy na 40 godzin przemówienia.

I II III IV
koleżanki i koledzy realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych
z drugiej strony zakres i miejsce szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju
podobnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa
nie zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację
w ten sposób nowy model dzialalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu nowych propozycji
praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadania w wypracowaniu kierunków postępowego wychowania
wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno-programowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom
różnorakie i bogate doświadczenia wzmacnianie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji
troska organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju
wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociagą za sobą proces wdrażania i unowocześnienia form oddziaływania

Patrz także: