Subskrypcja

Z Encyklopedia Zarządzania
Subskrypcja
Polecane artykuły

Subskrypcja - system sprzedaży polegający na zobowiązaniu się do zakupu określonego dobra lub usługi dokonując przedpłaty. Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa subscribere (zapisywać).

Wczesną formą subskrypcji była prenumeracja, powszechna praktyka biznesowa w osiemnastowiecznym handlu książkami w Niemczech. Wydawca oferował sprzedaż książki, która była planowana, ale jeszcze nie została wydrukowana, zwykle z rabatem, aby z góry pokryć koszty. Praktyka ta była szczególnie popularna w przypadku czasopism, gdyż pozwalała z góry określić liczbę prenumeratorów. Prenumeracja jest podobna do współczesnego modelu finansowania crowdfundingowego.

Model biznesowy oparty na subskrypcji

Model biznesowy oparty na subskrypcji to model biznesowy, w którym klient musi płacić stałą cenę w regularnych odstępach czasu za dostęp do produktu lub usługi. Model ten został zapoczątkowany przez wydawców książek i czasopism w XVII wieku, a obecnie jest wykorzystywany przez wiele firm, stron internetowych, a nawet firm farmaceutycznych we współpracy z rządem.

Zamiast sprzedawać produkty pojedynczo, subskrypcja oferuje okresowe (codzienne, cotygodniowe, dwutygodniowe, comiesięczne, półroczne, roczne lub sezonowe) korzystanie z produktu lub usługi albo — w przypadku organizacji zorientowanych na występy, takich jak opera — bilety na całą serię określonej liczby (np. od pięciu do piętnastu) przedstawień zaplanowanych na cały sezon. W ten sposób jednorazowa sprzedaż produktu może stać się sprzedażą powtarzalną i budować przywiązanie do marki.

Branże wykorzystujące ten model to m.in. wysyłkowe kluby sprzedaży książek i kluby sprzedaży muzyki, prywatni dostawcy poczty internetowej, telewizja kablowa, dostawcy telewizji satelitarnej z płatnymi kanałami telewizyjnymi, dostawcy katalogów cyfrowych z muzyką do pobrania lub e-booków, radio satelitarne, firmy telefoniczne, operatorzy sieci komórkowych, dostawcy Internetu, wydawcy oprogramowania, strony internetowe (np. blogi), dostawcy rozwiązań biznesowych, firmy świadczące usługi finansowe, kluby zdrowia, usługi koszenia trawników i odśnieżania, wynajmu mieszkań i farmaceutyków, a także tradycyjne gazety, magazyny i czasopisma naukowe.

Wznawianie subskrypcji może być okresowe i aktywowane automatycznie, tak aby koszt nowego okresu był automatycznie opłacany za pomocą preautoryzowanego obciążenia karty kredytowej lub konta czekowego. Popularną odmianą tego modelu w grach online i na stronach internetowych jest model freemium, w którym pierwszy poziom treści jest darmowy, ale dostęp do funkcji premium (na przykład bonusów do gry lub archiwów artykułów) jest ograniczony do płacących abonentów.

Rodzaje i przykłady subskrypcji

Istnieją różne rodzaje subskrypcji, takie jak:

  • Prenumerata na określony zestaw towarów lub usług.
  • Nakład płatny
  • Obieg bezpłatny
  • Obieg kontrolowany.
  • Pudełka z prenumeratą zawierają różne materiały eksploatacyjne (tzw. boksy)
  • Rolnictwo wspierane przez społeczność
  • Usługi dostarczania posiłków
  • Usługa dostarczania zestawów posiłków
  • Abonament umożliwiający nieograniczone korzystanie z usługi lub zbioru usług.

W branży wydawniczej subskrypcja ma formę prenumeraty - pakietu kilku czasopism po obniżonej cenie. Model subskrypcji obejmuje zazwyczaj system paywall lub inny system "płatnego dostępu" (nazwany tak w opozycji do otwartego dostępu). W miarę zmniejszania się przychodów z reklamy cyfrowej coraz więcej wydawców preferuje płatny model subskrypcji, widząc w nim stosunkowo stabilny strumień dochodów.

Oprogramowanie jako usługa — płatna subskrypcja, w ramach której użytkownik wykupuje abonament na okresowy zakup produktu. Jest to model znany również jako model wygodny, ponieważ klient nie musi pamiętać o szukaniu produktu i kupowaniu go co jakiś czas. Na przykład subskrypcja na bilet kolejowy przez firmę może nie być zindywidualizowana, ale może umożliwiać korzystanie z usługi wszystkim pracownikom tej firmy. W przypadku towarów o nieograniczonej podaży i wielu usług luksusowych tego typu subskrypcje są rzadkością.

Abonament do usług

‘’’Abonament’’’ — obejmuje podstawowy dostęp lub minimalną usługę oraz pewną dodatkową opłatę zależną od wykorzystania. Za podstawową usługę telefoniczną płaci się z góry ustaloną opłatę za miesięczne korzystanie, ale mogą być pobierane dodatkowe opłaty za usługi dodatkowe, takie jak połączenia międzymiastowe, usługi katalogowe i usługi typu "pay-per-call". Gdy usługa podstawowa jest oferowana bezpłatnie, ten model biznesowy jest często określany mianem freemium. Abonament może być osobisty i niezbywalny, dla rodziny lub, w pewnych okolicznościach, dla grupy korzystającej z usługi w tym samym czasie.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Krztoń

.