NYSE

Z Encyklopedia Zarządzania

New York Stock Exchange (NYSE) to największy na świecie rynek papierów wartościowych pod względem wartości notowanych akcji oraz liczby dokonywanych operacji. Bywa również określana mianem Big Board. Siedziba spółki New York Stock Exchange Inc od 2005 roku znajduję się na ulicy Broad Street w Nowym Jorku.

TL;DR

Artykuł opisuje historię i transformację New York Stock Exchange (NYSE) oraz zasady uczciwej praktyki na tej giełdzie. NYSE jest największym rynkiem papierów wartościowych pod względem wartości notowanych akcji i liczby operacji. Przed 2004 rokiem NYSE było miejscem pracy dla brokerów, ale później zautomatyzowano małe zamówienia. W 2003 roku doszło do skandalu z udziałem Dyrektora Generalnego NYSE, który został zmuszony do rezygnacji. Obecnie NYSE jest cichym miejscem, a zwiedzający mogą zobaczyć siedzibę giełdy. Artykuł również omawia najważniejsze daty w historii NYSE oraz opisuje różne indeksy notowane na giełdzie.

Transformacja i dzisiejszy wygląd NYSE

Przed 2004 rokiem pomieszczenia NYSE były pełne brokerów którzy musieli przekrzykiwać się podczas składania zamówień dla swoich klientów. W roku 2001 NYSE zautomatyzowało małe zamówienia. W 2003 roku dochodzi do skandalu z udziałem Dyrektora generalnego NYSE który miał dostać odprawę w wysokości 140 milionów dolarów, taka kwota wzbudziła dużo emocji jako, że w tym czasie NYSE było organizacją non-profit. Zarząd po głosowania postanowił zmusić Grasso do rezygnacji ze stanowiska i NYSE jako organizacja podała Grasso do sądu. W 2004 roku Grasso został zastąpiony przez John'a Thian'a który zdecydował się na zniesienie limitu co do zautomatyzowanych zamówień. W 2007 NYSE wprowadza Rynek Hybrydowy (angl. Hybrid Market), który polega na decyzji konsumenta czy chce aby jego zamówienie zostało przekierowane do specjalisty czy ma być wykonane automatycznie. Znany z filmów chaos na parkiecie giełdy już nie występuje, obecnie zwiedzając siedzibę NYSE można zastać ciszę panującą w siedzibie NYSE.[1]

Najważniejsze daty

1792 - założenie przez 24 brokerów pierwszej w Nowym Yorku giełdy na podstawie "Buttonwood Agreement". Przyczyniło się do tego wyemitowanie przez władze federalne 2 lata wcześniej obligacji o wartości 80 milionów USD na spłacenie długów, które były efektem Wojny o Niepodległość. Emisja ta faktycznie zrodziła amerykański rynek papierów wartościowych.

1817 - nowojorscy brokerzy tworzą New York Stock & Exchange Board

1863 - nazwa instytucji powstałej w 1817 roku zostaje skrócona do New York Stock Exchange

1869 - NYSE łączy się z Open Board of Brokers (utworzoną pięć lat wcześniej przez brokerów, którzy dotychczas wciąż handlowali na rogu ulic Wall i Hanover bądź William i Beaver) oraz Government Bond Department

1929 - Wielki krach na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w dniach 24, 28 i 29 zostają sprzedane rekordowe ilości akcji co powoduję zaniżenie wartości nawet stabilnych spółek na giełdzie. Początek Wielkiej depresji W Stanach Zjednoczonych

1950 - Radio Amex rozpoczyna swoją działalność nadając na antenie ceny akcji oraz ruchy na giełdzie. Do użytku wchodzą karty dziurkowane dla szybszego pozyskania informacji dla radia, o cenach akcji na giełdzie

1971 - NYSE i Amex zaczynają współpracę tworząc SIAC (Securities Industry Automation Corporation). Amex jest zarejestrowane jako organizacja non-profit

1972 - zostaje utworzona Securities Industry Automation Corporation, której zadaniem było przetwarzanie danych dla NYSE

2001 - NYSE wprowadza komputerowe oprogramowanie które umożliwia automatyczne dokonania transakcji o niskich wartościach. Specjaliści w samym budynku nadzorują już tylko duże zamówienia

2006 - NYSE łączy się z Archipelago tworząc NYSE Group Inc. Akcje nowo powstałej firmy trafiają do oferty publicznej

2007 - NYSE Group INC łączy się z Euronext tworząc NYSE Euronext

2008 - Grupa Amex łączy się z NYSE Euronext[2]

Zasady uczciwej praktyki w NYSE

1. Należy utrzymywać wysokie standardy zachowania oraz przestrzegać sprawiedliwych zasad handlu

2. Nie wolno rozdzielać zamówienia na kilka mniejszych, chyba że ma to doprowadzić do lepszego wykonania całej transakcji

3. Nie wolno wpływać na żadne nadchodzące transakcje ani wywoływać kupno lub sprzedaż akcji za pomocą jakiegokolwiek urządzenia bądź falsyfikatu

4. Nie wolno fałszować bądź nieprawidłowo reprezentować żadnego raportu lub komunikatu prowadzącego do wymiany

5. Nie wolno bezpośrednio lub pośrednio w związku z kupnem lub sprzedażą publikować, rozpowszechniać lub rozprowadzać reklam, literatury na temat sprzedaży lub listu marketingowego lub wygłaszać żadnych nieprawdziwych bądź zwodniczych oświadczeń

6. Należy uczciwie postępować z klientem

7. Opłata za wykonane usługi musi być rozsądna i nie może być nieuczciwie nakładana na konsumentów

8. Zabronione jest dzielić się informacją kto jest właścicielem akcji dla uzyskania kupna lub sprzedaży, chyba że jest to wola klienta

9. Nie wolno składać ofert kupna lub sprzedaży akcji o wyznaczonej cenie chyba że jest się gotowym do kupna lub sprzedaży akcji po tak ogłoszonej cenie

10. Nie wolno bezpośrednio lub pośrednio podarować, pozwolić na podarowanie lub zaoferować cokolwiek o jakiejkolwiek wartości do żadnej osoby z zamiarem wpływu bądź nagradzania takiej osoby w związku z publikacją bądź obiegiem jakiejkolwiek gazety, usługi inwestycyjnej lub podobnej publikacji która ma zamiar wpłynąć na wartość jakiejkolwiek akcji. Ta zasada nie dotyczy płatnych reklam

11. Należy przesłać lub doręczyć klientowi notyfikację lub potwierdzenie transakcji zanim dojdzie do realizacji transakcji

12. Należy powiadomić klienta o posiadaniu jakichkolwiek akcji zanim dojdzie do jakiegokolwiek kontaktu mającego doprowadzić do kupna lub sprzedaży podobnych akcji jakiemukolwiek klientowi. To powiadomienie należy sporządzić na piśmie i dostarczyć lub wysłać klientowi przed realizacją takiej transakcji

13. Nie wolno nieodpowiednio używać jakichkolwiek funduszy lub akcji klienta

14. Nie wolno dawać gwarancji na straty wartości jakichkolwiek akcji które zostały nabyte przez klienta[3]

Indeksy NYSE

NYSE Composite Index. W jego skład wchodzą wszystkie spółki notowane na NYSE, dzięki czemu reprezentuje on aż 78% całkowitej kapitalizacji rynkowej spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych.

NYSE U. S. 100 Index. Grupuje sto największych amerykańskich korporacji notowanych na NYSE.

NYSE International 100 Index. W jego skład wchodzą papiery wartościowe stu największych korporacji spoza Ameryki (aktualnie z 18 innych krajów).

NYSE Word Leaders Index. Indeks będący połączeniem NYSE U. S. 100 Index i NYSE International 100 Index.

NYSE TMT Index. Grupuje 100 największych spółek z branży nowoczesnych technologii.

Trzy indeksy sektorowe, grupujące spółki z branż: energetycznej, finansowej medycznej.


NYSEartykuły polecane
NASDAQFlash crashLehman BrothersDotcomRynek pozagiełdowyGra giełdowaInsider tradingRynek wtórnyCzarny poniedziałek

Przypisy

  1. Zimmermann N. (2007), s. 2-5
  2. Petterson S. (2015), s. 2-4
  3. Buddox T. (2017), s. 27-34

Bibliografia

  • Buddox T. (2017), Rules of NYSE National, Inc, National Stock Exchange Inc, Nowy Jork
  • Petterson S. (2015), American Stock Exchange Historical Timeline, NYSE Tm, Nowy York
  • Rothbard M. (2010), Wielki Kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa
  • Zimmermann N. (2007), Implementing Electronic Trading at the New York Stock Exchange A Case of Organizational Change, University of Albany


Autor: Grzegorz Spólnik, Franciszek Beszłej