Jacob Mincer

Jacob Mincer
Polecane artykuły


Jest uważany za ojca współczesnego podejścia do ekonomiki pracy. Prowadził m.in. badania nad wpływem inwestowania w kapitał ludzki a wzrostem wynagrodzenia. Swoje przełomowe odkrycia podsumował w pracy Schooling, Experience and Earnings (1974). Był również jednym z pierwszych ekonomistów, który zbadał wpływ kobiet pracujących i ich zarobki na finanse rodzinne.

Życiorys

Urodził się w 1922 roku w Polsce w miejscowości Tomaszów. Jako nastolatek przeżył WWII, następnie wyjechał do USA. W 1950 roku ukończył Emory University, a doktorat otrzymał w 1957 na Columbia University. Na początku swojej pracy wykładał na różnych uczelniach m.in. Stockholm School of Economics, Hebrew University i University of Chicago gdzie współpracował z laureatem nagrody Nobla Garym Beckerem. Następnie przyjął posadę Profesora na Columbia University. Wśród najważniejszych wyróżnień jakie otrzymał należy wymienić nagrodę IZA przyznaną w 2002 roku przez niemiecki instytut Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. W 2004 otrzymał nagrodę za osiągnięcia w swojej pracy, przyznaną przez University of Chicago, zwaną odtąd Nagrodą Mincera. Od roku 1960 był członkiem National Bureau of Economic Research (NBER) aż do swojej śmierci. Zmarł 21 sierpnia 2006 roku.

Osiągnięcia

  • Zrewolucjonizował poglądy na temat ekonomiki pracy wskazując na rolę jaką odgrywa kapitał ludzki.
  • Wprowadził tz. Wzory Mincera, które opisują zależności pracy, płacy, wykształcenia, potencjału ludzkiego.

Główne dzieła

  • Schooling, Experience and Earnings, Columbia University Press, 1974

Bibliografia

  • James J. Heckman, Some Brief Remarks on the Life and Work of Jacob Mincer, "Review of Economics of the Household" I/2003, Springer Netherlands, Holandia 2003, s. 245-247.
  • Pedro Nuno Teixeira, Jacob Mincer: a founding father of modern labor economics, Oxford University Press, 2007
  • Funkcja Mincera

Autor: Grzegorz Janeczek