Dziedziczenie testamentowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Dziedziczenie testamentowe
Polecane artykuły


Testament jako czynność prawna

Z prawnego punktu widzenia testament to jednostronna czynność prawna, która zawiera rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci (łac. mortis causa). Cechą tej czynności jest to iż może być dokonana wyłącznie przez jedną osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 k.c.). Oznacza to, że nie może być sporządzony przez grupę osób, w szczególności małżonków. Czynność ta może być wykonana tylko i wyłącznie samodzielnie, to znaczy, nie można posługiwać się pełnomocnikiem, co jest możliwe w przypadku innych czynności.

Odwołanie testamentu

Testament w każdej chwili może być odwołany, zarówno w całości jak i w poszczególnych częściach jego postanowienia. Odwołanie może mieć postać zniszczenia, bądź pozbawienia go cech, które świadczą o jego ważności. Na przykład poprzez napisanie nowego, bądź zakreślenie podpisu. W przypadku sporządzenia nowego testamentu, stary podlega uchyleniu w takiej części, w jakiej wspomina nowy. Gdy w nowym testamencie nie wspomina się o odwołaniu starego, to w poprzednim, uchyleniu podlegają te zapisy, które nie mogą być pogodzone z nowymi.

Wady czynności prawnych a dziedzicznie testamentowe

Testament może być uznany za nieważny w następujących sytuacjach:

  • Został on sporządzony w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.
  • Został sporządzony pod wpływem błędu, którego brak mógłby zmienić treść testamentu.
  • Został sporządzony pod wpływem groźby.

Na powyższe przyczyny nieważności testamentu można się powoływać do trzech lat od dnia otwarcia spadku.

Bibliografia

Autor: Przemysław Mroczek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.