Kontroler

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 16:25, 12 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Kontroler — jest to osoba, która zwykle zajmuje wysokie stanowisko w dziale finansów danego przedsiębiorstwa. Jego rola jest zależna od wielkości firmy, w której obejmuje stanowisko. Ma za zadanie nadzorować działania księgowości w sposób efektywny i według obowiązujących zasad rachunkowości[1]

TL;DR

Kontroler to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie działania działu finansowego przedsiębiorstwa. Jego zadania obejmują planowanie, organizowanie, kierowanie, mierzenie, analizę finansową i analizę procesów. Kontroler musi mieć dobre umiejętności interpersonalne i znać systemy planowania i administracji przedsiębiorstwa. Jego zakres działania obejmuje spełnianie wymogów prawnych, wspieranie procesu planowania strategicznego, kontrolę efektywności innych działów, wprowadzanie polityki korporacyjnej, opracowywanie programów kontroli, analizę wskaźników finansowych oraz nadzór nad ofertami publicznymi i współpracą z inwestorami.

Zadania kontrolera

Stanowisko kontrolera wiąże się z szeregiem funkcji związanych z płatnościami, fakturowaniem, nadzorowaniem sald na kontach oraz dbanie o sprawnym funkcjonowaniem działu finansowego. Czynności kontrolera można podzielić na sześć aspektów. Pierwsze cztery związane są z pracą każdego menadżera wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. Ostatnie dwa są wyspecjalizowane względem stanowiska kontrolera i nie nawiązują do umiejętności menadżerskich[2]:

 1. planowanie — tak jak w przypadku innych szefów działów, kontroler odpowiada za rozdzielenie obowiązków wśród swoich pracowników oraz wyznaczenie terminów ich wykonania. W dziale finansowym niesamowicie ważne jest wyznaczenie odpowiednich terminów przetwarzania transakcji i przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 2. organizowanie — kierownik działu odpowiada za pozyskanie dobrze wykwalifikowanego personelu i utrzymywanie świadczonego serwisu na wysokim poziomie. Dobre zorganizowanie wiąże się również z pozyskaniem niezbędnego sprzętu do wykonywania wszelkich powierzonych przez przełożonego zadań;
 3. kierowanie — menadżer odpowiada za efektywną współpracę pracowników swojego działu, tak aby była ona efektywna i uporządkowana;
 4. mierzenie — kontroler odpowiada za pomiar wydajności kluczowych aspektów funkcjonowania swojego działu, utrzymywanie standardów oraz wychwytywanie i korygowanie ewentualnych błędów;
 5. analiza finansowa — zadaniem kontrolera jest odpowiadanie za analizę, interpretację i generowanie rekomendacji dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstwa. W celu dokładnego wykonania tych zadań niezbędna jest umiejętność komunikacji zarówno pod względem ustnym jak i pisemnym, tak aby wszelkie informacje przekazane przez kontrolera były skuteczne i zrozumiałe dla pozostałych członków zespołu czy zarządu;
 6. analiza procesu — kontroler odpowiada za cykliczne analizy i ocenę wydajności każdego głównego procesu związany z transakcjami, jego celem jest sprawowanie ścisłej kontroli finansowej nad procesami oraz analizie ich kosztów w porównaniu ze skutecznością i wydajnością.

Zakres wpływów kontrolera

Funkcja kontrola wpływa na każdy aspekt działania przedsiębiorstwa dlatego osoba na tym stanowisku, powinna posiadać dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne. Istotne jest kształtowanie relacji z kierownictwem wyższego szczebla oraz pozostałym członkami zespołu. Kontroler powinien znać system planowania każdego działu, przeprowadzać audyt wewnętrzny oraz wiedzieć jak działa system administracyjny przedsiębiorstwa.

Zakres działania kontrolera[3]:

 • jednym z głównych zadań kontrolera jest pewność, że spełnione zostały wszelkie wymogi prawne i regulacje są przestrzegane we wszystkich działach,
 • uczestnictwo w spotkaniach między działami,
 • wspieranie procesu planowania strategicznego oraz upewnienie się, że budżety korporacyjne powiązane są z tym procesem,
 • sprawdzanie efektywności innych działów i przedstawianie swoich analiz na ten temat,
 • wdrażanie i zarządzanie wewnętrznym programem przedsiębiorstwa oraz zapewnienie efektywności stosowanej kontroli,
 • wprowadzenie i kontrola skuteczności polityki korporacyjnej w tym: polityki podziału uprawnień, polityki podziału obowiązków, polityki kontroli wewnętrznej,
 • opracowanie udoskonalonego programu kontroli wewnątrz przedsiębiorstwa i wprowadzanie działań naprawczych w celu wyeliminowania słabych aspektów,
 • przygotowanie oraz wprowadzenie wskaźników i planu wyników dla całego przedsiębiorstwa jak również ich analiza,
 • zatwierdzenie wybranej ochrony ubezpieczeniowej,
 • nadzorowanie ofert publicznych,
 • współpracowanie z inwestorami oraz pożyczkodawcami,
 • wyznaczenie limitu kredytowego dla klientów strategicznych,
 • wdrożenie funduszy emerytalnych,
 • wyznaczenie funduszy na podwyżki i świadczenia bonusowe,
 • prowadzenie akt pracowniczych.


Kontrolerartykuły polecane
Menedżer sprzedażyProces przegląd zarządzaniaPlan audytówMenedżer jakościZarządzanie personelemRole menedżerów personalnego i liniowegoFunkcje zarządzaniaAudyt informatycznyWymagania dla stanowiska kierownika marketingu

Przypisy

 1. (Shim J.K., Siegel J.G., Dauber N., 2008, s. 1.03)
 2. (Roehl-Anderson J., Bragg S.M., 2004, s. 2-3)
 3. (Doxey C.H., 2021, s. 11-12)

Bibliografia

 • Doxey C. (2021), The Controller's Toolkit
 • Roehl-Anderson J., Bragg S. (2004), The Controller's Function: The Work of the Managerial Accountant, John Wiley & Sons
 • Shim J., Siegel J., Dauber N. (2008), Corporate controller's handbook of financial management, CCH, Chicago

Autor: Oliwia Książek