Rampa

Definicja pojęcia

Rampa jest częścią systemu transportu wewnętrznego. Jest to pozioma lub pochyła, płaska powierzchnia przylegająca do ściany budynku, której zadaniem jest ułatwienie załadunku bądź rozładunku pojazdów. W przypadku ramp kolejowych, zakres spełnianych funkcji poszerza się o ułatwianie i umożliwianie wejście podróżnych do pociągu (J. Okarmus, M. Tytuła 2010, s. 197).

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Bibliografia

  • Okarmus J., Tytuła M. (2010), Słownik wyrazów obcych, Park Edukacji, Wydawnictwo szkolne PWN, Warszawa – Bielsko Biała,

Autor: Maciej Dudek