Psychologiczne oddziaływanie kolorów

Z Encyklopedia Zarządzania
Psychologiczne oddziaływanie kolorów
Polecane artykuły


Wyróżnia się cztery zasadnicze kolory, które różnią się sposobem, w jaki przetwarzane są przez nasz mózg, a należą do tej grupy czerwony, niebieski, żółty i zielony.

Te kolory kolejno są związane ze stroną fizyczną, umysłową, emocjonalną oraz z zachowaniem równowagi między nimi.

Istnieje również siedem dodatkowych barw, posiadające również specyficzne psychologiczne znaczenie. Psychologiczny oddziaływanie kolorów jest dość skomplikowane, ponieważ okazuje się, że nie chodzi jedynie o zastosowanie jednej wybranej barwy, ale o cały dobór zestawu. Pozytywne znaczenie jednego koloru nie jest tożsame z pozytywnym odbiorem przekazu, jeśli występuje on w zestawieniu z barwami, które kojarzą się negatywnie.

Ważna jest zatem zasada, że dysharmonia z pozostałymi barwami powoduje działanie niepożądane, natomiast harmonia działanie pożądane. Ma to źródło w jednej z najważniejszych potrzeb psychologicznych, jaką jest potrzeba zachowania równowagi.

Przykład

Przykładem może być sytuacja, gdy koncentruje się wzrok przez pewien czas na jednobarwnym przedmiocie, a następnie zamyka się oczy. Przez chwile będziemy widzieć zarys tego samego przedmiotu w kolorze uzupełniającym oryginalny. Praktyczny wniosek z tego badania wyciągnięto w medycynie, gdzie kolor zielony jest używany na salach operacyjnych. Lekarze, którzy cały czas są skoncentrowani na odcieniach czerwieni doznają ulgi, gdy mogą spojrzeć na odcień zieleni na ścianach. Ważną zasadą jest również fakt, że podczas spostrzegania przedmiotów zarówno barwnych, jak i czarno-białych widzenie jednych z nich ma wpływ na postrzeganie innych.

Bibliografia

  • Budzyński W., "Reklama - techniki skutecznej perswazji", Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2006, s. 132
  • Lindsay P.H., Norman D.A., "Procesy przetwarzania informacji u człowieka", PWN Warszawa 1991, s. 230

Autor: Joanna Galas