Pomoc:Pomoc

Z Encyklopedia Zarządzania

Uprawnienia użytkowników

  • Każdy ma dostęp do czytania wszelkich tekstów w Encyklopedii bez zalogowania.
  • Zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusjach.
  • Użytkownicy, którzy zweryfikowali swój adres e-mail mogą również uzupełniać hasła.
  • Aktywni użytkownicy (min. 7 dni, min. 50 edycji) uzyskują dodatkowe prawa i przywileje.
  • Poprawki użytkowników wymagają zatwierdzenia przez redaktorów. Użytkownicy w randze redaktora lub weryfikatora mogą weryfikować hasła i akceptować je.

Zasady przygotowywanie haseł

Informacje dla redaktorów i autorów