Pomoc:Rysunki

Z Encyklopedia Zarządzania

Osadzanie rysunków

  • Rysunki powinny być przygotowane przez autora hasła (nie pobierane z internetu). Chodzi tu o prawa autorskie.
  • Rysunki powinny być przygotowane w dużym rozmiarze, np. bok o rozmiarze 2000px (pikseli).
  • Rysunki podpinane pod strony są zwykle przeskalowywane do mniejszych rozmiarów (patrz niżej).
  • Umieszczanie grafiki i jej formatowanie:
[[Plik:Nazwa.png|300px|right|thumb|Rys. 1 Tytuł rysunku (źródło: ...)]] <-- wersja polska
[[File:Name.png|300px|right|thumb|Fig. 1 Title (source: ...)]] <-- wersja angielska
Nazwa.png - tu wpisz dokładnie nazwę Twojego pliku. Nie używaj polskich znaków w nazwie. Wpisz właściwe rozszerzenie (png, jpg, gif)
300px - szerokość przeskalowanego obrazu (można ustawić także 400px, ale nie więcej)
right - wyrównanie do prawej
thumb - umieszczenie w ramce
Rys. 1. ... - podpis pod rysunkiem.
  • Uwaga: Do przesłania rysunku potrzebne są uprawnienia redaktora, dlatego zwykły użytkownik powinien przesłać rysunek do odpowiedniej osoby e-mailem.