Pomoc:Przypisy

Z Encyklopedia Zarządzania

Przypisy w tekście i pozycje bibliografii

W opracowaniu haseł korzystamy z artykułów NAUKOWYCH, książek, aktów prawnych. W wyjątkowych sytuacjach (za uprzednią zgodą prowadzącego) ze stron internetowych).

Rodzaj pozycji Wygląd przypisu w tekście (dotyczy także <ref>, ale wówczas bez nawiasów) Wygląd w bibliografii (References)
Książka, 1-3 autorów (A. Stabryła 2000, s. 123) Stabryła A. (2000)., Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 123

czyli: Nazwisko, inicjał imienia, rok, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce, strona

Książka, powyżej 3 autorów lub praca zbiorowa (M. Romanowska i in. 2004, s. 12) Romanowska M. (red.) (2004), Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa (bez z o.o. czy S.A.), Warszawa, s. 12
Rozdział w książce, gdy każdy rozdział ma podanego autora, a cała książka ma redaktora naukowego (A. Kowalski 2004, s. 34) Kowalski A. (2004), Tytuł rozdziału, [w:] "Tytuł książki", B. Nowak (red.), Nazwa wydawnictwa, Kraków, s. 34
Artykuł w czasopiśmie, zeszycie naukowym, książce będącej zbiorem artykułów (B. Mikuła 2005, s. 32) Mikuła B. (2005), Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", nr 3, s. 32

czyli: Nazwisko, inicjał imienia, rok, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer wydania, strona

Artykuł w czasopiśmie z linkiem do pliku PDF (B. Mikuła 2005, s. 32) Mikuła B. (2005), [http://... Tytuł artykułu], "Tytuł czasopisma", nr 3, s. 32
Akt prawny z linkiem do pliku PDF (Ustawa o marchewce... 2004, s. 10) [http://... Ustawa o marchewce i pietruszce] (2004), Dz.U. nr 14 poz. 5
 • Link wyłącznie do pliku na stronie Sejmu lub Rządowego Centrum Legislacji

Uwagi dodatkowe:

 • Kursywę uzyskuje się stosując dwa apostrofy ('', nie cudzysłów!) na początku i końcu tekstu pisanego kursywą.
 • Pod tekstem powinna znaleźć się pełna cytowana bibliografia (uwaga, bez numerów stron, posortowana alfabetycznie).
 • W starszych hasłach rok podawany jest na końcu przypisu. Należy go przenosić na pozycję jak w przykładach powyżej.
 • Nr to numer wydania czasopisma - jest konieczny przy czasopismach.

Cytowanie stron internetowych

Co do zasady unikamy wykorzystywania stron internetowych. W szczególności nie należy korzystać z portali dostarczających treści wątpliwej lub niezweryfikowanej jakości. Jeśli na stronie internetowej znajduje się książka lub artykuł, to należy robić przypisy jak do papierowej książki lub artykułu.

Jeśli jednak nie ma innego wyjścia (a oceniający to zaakceptuje) to jest to możliwe. Praktyka pokazuje, że 90% odwołań do stron internetowych jest niepotrzebne i oceniający proszą o wykorzystanie publikacji książkowych lub artykułów.

Pozycja w bibliografii:

 1. jeśli znany jest autor, to zaczynamy od "Nazwisko I., "
 2. jeśli znany jest rok wydania, to podajemy go. Jeśli nie, to podajemy rok bieżący, czyli np. "(2015), ". Rok zawsze na drugiej pozycji - gdy nie ma autora, to po tytule.
 3. tytuł strony kursywą z linkiem (jeśli konkretna strona ma swój tytuł): ''[http://... Tytuł strony]'',
 4. nazwa portalu, np. "Narodowy Bank Polski"

Nie linkujemy do strony głównej, chyba że hasło dotyczy wprost jakiejś instytucji.

Przypis w tekście:

 1. jeśli znany jest autor to (I. Nazwisko ROK)
 2. jeśli nie, to (Fragment tytułu... ROK)

Strony internetowe, których należy unikać

 • ze względów technicznych linki do amazonaws.com działają tylko na jednym komputerze -- należy znaleźć inny adres
 • niektóre portale mogą publikować teksty o nieustalonych prawach, np.: docer.pl, chomikuj.pl -- nie wolno linkować do tych portali
 • niektóre portale nie weryfikują wystarczająco publikowanych treści, np.: sciaga.pl, notatek.pl -- nie wolno linkować do tych portali

Lista stron nie jest zamknięta. Oceniający zwróci uwagę na ewentualne podejrzane adresy.

Przypisy z użyciem REF

Najprostszym sposobem jest opracowanie przypisów w nawiasach (jak podano wyżej). Opisany tu sposób jest nieco bardziej wymagający, ale też może być stosowany.

Można robić przypisy z użyciem funkcji <ref>. Wygląda to wówczas następująco:

 • przypis w tekście tworzy się tak: <ref>Treść przypisu</ref>. Przykład: [1]
 • treść przypisu powinna być taka sama jak w tabelce powyżej, tylko bez nawiasu.
 • na dole strony, przed bibliografią należy zrobić sekcję ==Przypisy== i tam wstawić kod <references />. Wygląda to tak:
 • Uwaga ! Jeżeli w "starym" haśle przypisy były tradycyjnie tj. w nawiasach, to nowe przypisy również należy robić w nawiasach.

Przypisy

 1. Treść przypisu

Nie należy mieszać w jednym haśle tych dwu sposobów tworzenia przypisów.

Bibliografia

Bibliografia ma być w każdym haśle, nawet jeśli są przypisy. Znajdują się w niej WSZYSTKIE cytowane pozycje, a także dodatkowe polecane do dalszego czytania.

 • Kozina A. (2002). Zasady planowania negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574
 • Mikuła B. (2005). Zarządzanie kompetencjami, "Problemy Jakości", nr 3
 • Mikuła B. (2005). Zarządzanie kompetencjami, "Problemy Jakości", nr 3
 • Romanowska M. (red.) (2004). Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa
 • Stabryła A. (2000). Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa