Pomoc:Plagiat

Z Encyklopedia Zarządzania

Plagiat to każde nieoznaczone zapożyczenie z innych źródeł. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym pisanym tekście korzystamy z innych źródeł. Jak więc postępować, aby nie zostać posądzonym o kradzież czyjejś myśli?

Tekst oryginalny

Przyjmijmy, że J. Kowalski w książce Niezapominajki wydanej przez PWN w 2004 r. napisał:

Niezapominajki są niebieskie.

Jak zapisać to prawidłowo? Zobaczmy na przykładach

Opcja 1. Cytowanie

Cytowania są zarezerwowane przede wszystkim dla definicji. W innych przypadkach staramy się parafrazować. Cytowanie mogłoby wyglądać tak:

Zdaniem J. Kowalskiego "niezapominajki są niebieskie" (J. Kowalski 2004, s. 32).

lub w krótszej formie (możliwej dlatego, że nazwisko już wymieniliśmy w tym zdaniu):

Zdaniem J. Kowalskiego "niezapominajki są niebieskie" (2004, s. 32).

Konieczny jest cudzysłów oraz przypis.

Dodatkowo w bibliografii powinien być pełny przypis, czyli:

==Bibliografia==
* Kowalski J. (2004), Niezapominajki, PWN, Warszawa

Opcja 2. Parafraza

Parafraza jest dużo wygodniejsza i powinna być stosowana w większości przypadków. Może wyglądać tak:

Jak podaje J. Kowalski niezapominajki przybierają kolor niebieski (J. Kowalski 2004, s. 32).

Krótsza forma przypisu też jest możliwa.

Cudzysłowu nie używamy, bo nie cytujemy dosłownie - parafrazujemy. Ale przypis jest wciąż obowiązkowy. Również wpis w bibliografii jest potrzebny.

"Nieopcja", czyli plagiat

Plagiatem będzie pominięcie przypisu (w każdym przypadku) lub pominięcie cudzysłowu (tylko przy cytowaniu). Plagiatem będą teksty:

Niezapominajki są niebieskie. -- skopiowany tekst
Niezapominajki przybierają kolor niebieski. -- parafraza, ale bez przypisu
Zdaniem J. Kowalskiego "niezapominajki są niebieskie". -- brak przypisu
Zdaniem J. Kowalskiego niezapominajki są niebieskie (J. Kowalski 2004, s. 32). -- brak cudzysłowu
Jak podaje J. Kowalski niezapominajki przybierają kolor niebieski. -- brak przypisu

Pierwszy przykład jest zdecydowanie najgorszy, bo to po prostu kopia oryginału. Pozostałe formy świadczą co najmniej o braku profesjonalizmu i rzetelności. Takie błędy się zdarzają, ale trzeba je wyłapywać i zdecydowanie eliminować.

Czy sprawdzać w plagiat.pl?

Zdecydowanie nie. Nie jest to potrzebne. Wystarczy, że rzetelnie wykonasz pracę. Jeśli rzetelnie stosujesz cudzysłowy, przypisy i bibliografię to nic się złego nie stanie.

W przypadku prac dyplomowych, magisterskich czy zaliczeniowych kryteria oceny zwykle oparte są na wkładzie własnym autora. Trzeba pamiętać, że cytowania czy parafrazy to nie jest wkład własny. Wkładem takim są własne przemyślenia, porównania, komentarze. Dlatego brak plagiatu nie oznacza jeszcze, że ocena będzie wysoka.