Antycypacja

Antycypacja polega na opartym na intuicji lub racjonalnym myśleniu przewidywaniu przyszłych zjawisk lub procesów w gospodarce, nauce, technologii, polityce, społeczeństwie, i in.

Antycypacja ograniczeń rozwoju w trakcie procesu formułowania strategii polega nie tylko na prognozach, ale róœnież na dedukcji wniosków ze zmian otoczenia, które już nastąpiły lub zostały trafnie rozpoznane jak zmiany przewidywane w przyszłości. Antycypacja jest w związku z tym istotnym elementem planowania strategicznego i jest wykorzystywana w procedurze foresightu.


Bibliografia

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła