Anabolizm

Z Encyklopedia Zarządzania
 • Anabolizm - proces budowy związków niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu, przebiegający z pobraniem energii. Anabolizm jest jednym z kierunków przemian ustrojowych składających się na przemianę materii. Zob. metabolizm.[HM] [I. Duda 1994, s. 17].
 • Anabolizm - procesy syntezy zachodzące w komórkach żywych organizmów [E. Tabaczkiewicz 1984, s. 19].
 • Anabolizm - biologiczny proces syntezy związków złożonych, najczęściej przez polimeryzacje związków prostszych; procesom anabolicznym towarzyszy pobieranie energii [K. Adamik i in. 1965, s. 14].
 • Anabolizm - anabolizm - część metabolizmu związana ze wzrostem tkanek organizmu. Są to reakcje syntezy związków złożonych i prostszych. Wymagają dostarczenia energii. Energia zostaje zmagazynowana w postaci wiązań chemicznych. Procesy anaboliczne prowadzą do tworzenia i wzrostu organów i tkanek, są więc związane z ogólnym wzrostem masy i rozmiarów ciała, np. masy mięśni, rozrostem szkieletu itp. Są one przeciwieństwem reakcji katabolicznych. Oba procesy pozostają ze sobą w dynamicznej równowadze. W okresie wzrostu młodych organizmów stała przewagę maja reakcje anaboliczne, natomiast w sytuacji niedożywienia, ostrego stresu czy nadmiernego wysiłku fizycznego okresowo przeważają procesy kataboliczne. Procesami anabolicznymi w organizmach zwierząt i ludzi sterują hormony. Są nimi m.in.; hormon wzrostu, insulina, testosteron i estrogeny (ZD) [P. Lewicki 2008, s. 25].
 • Anabolizm - pobieranie przez rośliny pokarmów surowcowych i ich synteza na materiały budulcowe, zapasowe i energetyczne [P. Proćko 1959, s. 15].
 • Anabolizm - procesy budowy składników ustrojowych w przemianie materii, zachodzące w organizmie żywym. Anaboliczny [J. Bralczyk 2005, s. 16].
 • Anabolizm - [ łac. < gr.] biochem. - > przemiana materii [Nowa Encyklopedia Powszechna 1997, s. 150].


Anabolizmartykuły polecane
BiosyntezaGłówne problemy ekologiczneKatabolizmDenitryfikacjaOdpornośćFermentacjaDegradacja biosferyOdpady niebezpiecznePlastycznośćInformatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektami

Bibliografia

 • Adamik K. (red.) (1965), Zootechniczny Słownik Encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
 • Bralczyk J. (2005), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Czerni S. (red.) (1984), Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Duda I. (red.) (1995), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Lewicki P. (2008), Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Proćko P. (1959), Słownik encyklopedyczny dla leśników drzewiarzy i myśliwych, Państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne, Warszawa
 • PWN (2004), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Goraj Anna