Alkaliczność

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Zasadowość)
Alkaliczność
Polecane artykuły


Alkaliczność (zasadowość), stopień zasadowości, stopień alkaliczności; stężenie jonów wodorotlenowych w roztworach o odczynie zasadowym (→pH).

Liczba wskazująca ile jonów wodorowych może odczepić jedna cząsteczka kwasu podczas dysocjacji elektrolitycznej, np. kwas solny jest kwasem jednozasadowym, siarkowy – dwuzasadowym. Obecnie przyjmuje się poprawniejszy termin kwas jednoprotonowy lub dwuprotonowy. [Chodkowski J., Hulanicki A., Kawecki W., Rodewald W., Sołoniewicz R., 1993.]

  • Zasadowość (alkaliczność)

Stężenie jonów wodorowych OH^- nie większe niż 10^(-7), czyli wykładników jonów wodorowych mniejszy niż 7. Z. można charakteryzować ilościowo za pomocą pH roztworu.

Właściwość czystych substancji lub ich mieszanin wywoływania złożonego wrażenia smakowo-czuciowego, określonego jako alkaliczny. Zob. alkaliczny smak. [HM] [Duda I, 1995]

  • ZASADOWOŚĆ, alkaliczność, cecha roztworów elektrolitów mających → pH większe od 7; z. stwierdza się za pomocą wskaźników lub pomiarów pehametrycznych. [Góral E., 1996.]
  • ZASADOWOŚĆ ROZTWORU, alkaliczność, cecha roztworu, w którym stężenie jonów wodorotlenowych jest większe od stężenia jonów wodorowych (→ pH jest większe od 7).[Boguta G., 1995.]

Bibliografia:

  • Chodkowski J., Hulanicki A., Kawecki W., Rodewald W., Sołoniewicz R., Chemia. Encyklopedia techniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
  • Duda I, (red), Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  • Góral E., Nowa Encyklopedia PWN.TOM 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • Boguta G., Mała Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Autor: Justyna Gawor