Wykres Hijmansa

Z Encyklopedia Zarządzania

Wykres Hijmansa pozwala na przypisanie stanowiskom pracy (w kolumnach) konkretnych zadań (w wierszach), a także wskazanie jakie funkcje pełnią te stanowiska w zadaniach (oznaczenia w macierzy). Jest bardzo wygodnym narzędziem opisu procesów, można go z łatwością przygotować w arkuszu kalkulacyjnym.

Oryginalny wykres Hijmansa (nazywany także wykresem kompetencyjnym) stosował oznaczenia graficzne, jak w poniższym przykładzie. Warto zwrócić uwagę na tzw. układ pierwiastkowy stanowisk pracy, który odzwierciedla zależności w strukturze organizacyjnej.

Wykres Hijmansa.png

Ze względu na niewygodę tworzenia takiego wykresu w komputerze, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie oznaczeń literowych dla poszczególnych funkcji. Prezentuje to poniższy przykład. Oznaczenia literowe:

 • W - wykonawca, odpowiedzialny za realizację zadania, zawsze jeden w zadaniu
 • In - inicjator - inicjujący zadanie lub cały proces
 • I - informujący wykonawcę
 • O - opiniujący, konsultujący merytorycznie
 • Oo - przedstawiający opinię obowiązującą z uzasadnieniem (na piśmie)
 • Wyt - przekazujący wytyczne formalne co do sposobu realizacji zadania
 • K - kontrolujący wykonawcę
 • Nb - nadzorujący bezpośrednio wykonanie zadania (śledzi każde powtórzenie zadania)
 • No - nadzorujący ogólnie wykonanie zadania (orientuje się w postępie zadań)
 • Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową - tak jak No, ale dodatkowo koordynuje pracami różnych zespołów w ramach zadania
 • Z - zatwierdzający (na piśmie)

Dodatkowo we współczesnych wykresach kompetencyjnych często dodaje się kolumnę Zapisy lub Dokumenty, która pozwala na śledzenie dokumentów przetwarzanych w zadaniach. Ze względu na ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych rezygnuje się natomiast z układu pierwiastkowego stanowisk pracy.

' UCZESTNIK ZADANIE Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Kierownik Działu/Wydziału Auditor wiodący Auditorzy Pracownicy ZAPISY
1 Opracowanie rocznego programu auditów W Z roczny plan auditów
2 Zlecenie wykonania auditu W zlecenie auditu, roczny plan auditów
3 Przygotowanie do auditu W lista pytań, zlecenie auditu
4 Przeprowadzenie auditu I W I
5 Opracowanie raportu W raport, karty działań...
6 Przyjęcie raportu, zatwierdzenie auditu W raport, roczny plan auditów
7 Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania W raport do przegl. zarządzania


Wykres Hijmansaartykuły polecane
Macierz odpowiedzialnościPlan projektuProces zarządzania projektemKarta projektuRACIProces projektowania aplikacji informatycznychPlan zarządzania projektemOkreślenie zakresu pracy (SOW)Regulamin organizacyjny

Bibliografia

Autor: Sławomir Wawak