Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik MW (dyskusja | edycje)

Należy do: editor

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Uprawnienia

  • 15:07, 22 lip 2014 Sw (dyskusja | edycje) zmienił przynależność MW do grupy z biurokrata oraz editor do editor
  • 15:06, 22 lip 2014 Sw (dyskusja | edycje) zmienił przynależność MW do grupy z editor do editor oraz biurokrata
  • 15:02, 22 lip 2014 Sw (dyskusja | edycje) zmienił przynależność MW do grupy z editor oraz reviewer do editor
  • 15:01, 22 lip 2014 Sw (dyskusja | edycje) zmienił przynależność MW do grupy z brak do editor oraz reviewer