Wkład użytkownika

Dla użytkownika MW (dyskusja | blokady | przesłane pliki | rejestry)
Szukaj wkładu
 
 
      
 
   

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 19:05, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4945). . N Emulgowanie(Utworzono nową stronę "==Emulgowanie== * Emulgowanie – to operacja fizykochemiczna, w czasie której jest wytwarzana emulsja, tzn. jednorodny układ dyspersyjny, składający się z dwóch c...")
 • 18:59, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4009). . N Karta wzorcowa(Utworzono nową stronę "==Karta wzorcowa== * Karta wzorcowa służy wyrażeniu zróżnicowania jakości za pomocą specjalnie dla danego towaru opracowanej skali werbalnej. Najczęściej stoso...")
 • 18:53, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4226). . N Lico skóry(Utworzono nową stronę "==Lico skóry== * Lico skóry – zewnętrzna warstwa skóry właściwej. Lizo skóry ma charakterystyczny dla każdego gatunku zwierzęcia rysunek (deseń), umożliwia...")
 • 18:48, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+2638). . N Alkaliczny smak(Utworzono nową stronę "==Alkaliczny smak== * Smak (ang. taste) – (1) wrażenie odbierane przez zmysł smaku pod wpływem pobudzenia przez określone substancje chemiczne rozpuszczalne w wo...")
 • 18:42, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+5119). . N Metody oznaczania wody(Utworzono nową stronę "==Metody oznaczania wody== Oznaczanie- chem. Określenie ilościowe zawartości danego składnika w badanej próbce. [S. Czerni i in., 1984, str.631] Dominującym iloś...")
 • 18:34, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3459). . N Biosynteza(Utworzono nową stronę "==Biosynteza== * Biosynteza - Zaopatrzenie w energię (ATP), siłę redukcyjna (NADH i NADPH) oraz różnorodne monomery – związki prekursorowi, pochodzące z degrad...")
 • 18:29, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4927). . N Towaroznawstwo spożywcze(Utworzono nową stronę "==Towaroznawstwo spożywcze== * Towaroznawstwo spożywcze – dział towaroznawstwa zajmujący się całokształtem wiedzy dotyczącej towarów żywnościowych (ich sk...")
 • 18:24, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3391). . N Maderyzacja(Utworzono nową stronę "==Maderyzacja== * Maderyzacja - termin pochodzący od słynnych win z Madery. Stosowany do win bardzo starych lub starych[A. Dominé 2009, s. 893]. Typowy proces dojrze...")
 • 18:21, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (-1). . Banderola(Banderola)
 • 18:20, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+1854). . N Banderola(Utworzono nową stronę "== Banderola== * Banderola- opaska z papieru na przesyłkach pocztowych, książkach itp. oraz opakowaniach artykułów wymagających opłat akcyzowych lub cła- jako d...")
 • 18:16, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4193). . N Laminaty(Utworzono nową stronę "==Laminaty== Laminaty- wielowarstwowe folie wytwarzane z użyciem folii: polietylenowej, polipropylenowej, poliestrowej, poliamidowej, aluminiowej i metalizowanych oraz...")
 • 14:01, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+12). . Opakowania(Opakowania)
 • 14:00, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3506). . N Opakowania(Utworzono nową stronę "==Opakowania== Opakowania stanowią wszystkie wyroby, wykonane z wszelkich materiałów dowolnego pochodzenia, wykorzystywane do przechowywania, ochrony, przewozu, dost...")
 • 13:54, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+431). . N Ocena absolutna(Utworzono nową stronę "==Ocena absolutna== * Ocena absolutna – ocena polegająca na określeniu jakości próbki na podstawie wyszkolenia i doświadczenia oceniającego, nie wymagająca pr...")
 • 13:52, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4548). . N Kwalitologia(Utworzono nową stronę "==Kwalitologia== * Kwalitologia - nauka o jakości [I. Duda 1994, s.80], której nazwa zbudowana jest z połączenia łacińskiego qualitas (jakość) i greckiego logos...")
 • 13:49, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+5526). . N Makroelementy(Utworzono nową stronę "==Makroelementy== * Makroelementy- pierwiastki wchodzące w skład komórki można podzielić na dwie grupy, tj. makroelementy obecne we wszystkich organizmach: węgie...")
 • 13:45, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3058). . N Badania przyspieszone(Utworzono nową stronę "==Badania przyspieszone == * Badania przyspieszone- badania procesów starzenia wyrobów (np. tworzyw sztucznych) w warunkach sztucznie przyspieszających ich zachodzen...")
 • 13:42, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+6086). . N Ocena subiektywna(Utworzono nową stronę "==Ocena subiektywna == * Ocena subiektywna – ocena odnosząca się do indywidualnego, zwykle hedonicznego doznania, które może być zaobserwowane i zrelacjonowane t...")
 • 13:37, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4189). . N Metrologia(Utworzono nową stronę "==Metrologia== * Metrologia(metrology)- dziedzina wiedzy traktująca o pomiarach, obejmująca wszystkie teoretyczne i praktyczne aspekty związane z pomiarem niezależn...")
 • 13:34, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+5025). . N Deklaracja zgodności(Utworzono nową stronę "==Deklaracja zgodności== * Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne...")
 • 13:30, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+12 605). . N Liofilizacja(Utworzono nową stronę "==Liofilizacja== * Liofilizacja - suszenie sublimacyjne: suszenie w stanie zamrożenia, liofilizacja, kriodesykacja; suszenie ciał stałych w stanie zamrożonym pod zn...")
 • 13:16, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3559). . N Liczność partii(Utworzono nową stronę "==Liczność partii== * Liczność partii - liczba jednostek produktu sztukowego lub umownie sztukowego, tworzących partię danego wyrobu. [Ł. Karpiel 1994, s.84.],...")
 • 11:46, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+6774). . N Kwasowość(Utworzono nową stronę "==Kwasowość== * Kwasowość - Wartość stężenia jonów wodorowych H+ lub hydronowych H3O+ w roztworze większa niż 10-7 lub wartość wykładnika jonów wodorowyc...")
 • 11:32, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+574). . N Gatunek wyrobu(Utworzono nową stronę "==Gatunek wyrobu== * Gatunek wyrobu – zbiór jednostek wyrobu, tworzony na niższym szczeblu podziału w klasie jakości standardowej i oznaczony liczbą porządkową...")
 • 11:29, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+1154). . N IGWT(Utworzono nową stronę "==IGWT== * IGWT- Międzynarodowe towarzystwo towaroznawstwa i technologii (Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie (IGWT)). Założone w sieprniu 197...")
 • 11:26, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3342). . N Towaroznawstwo przemysłowe(Utworzono nową stronę "==Towaroznawstwo przemysłowe== * Towaroznawstwo przemysłowe (towaroznawstwo nieżywnościowe) – jest to dział towaroznawstwa, jednej z czterech dyscyplin nauk ekon...")
 • 11:23, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+5158). . N Konsumpcja zrównoważona(Utworzono nową stronę "==Konsumpcja zrównoważona== * Konsumpcja = spożycie – zużywanie dóbr materialnych i usług w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb ludzkich. [PWN, 1995] *...")
 • 11:17, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+7192). . N Kolorymetria(Utworzono nową stronę "==Kolorymetria== 1. metoda wyznaczania stężenia danej substancji barwnej w roztworze, oparta na porównaniu barwy badanego roztworu w świetle naturalnym z barwami ro...")
 • 11:12, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+6206). . N Kryteria jakości produktów(Utworzono nową stronę "==Kryteria jakości produktów== * Kryteria jakości produktów – określone cechy jakościowe lub ich zespoły występujące w strukturze danego produktu, które poz...")
 • 10:22, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4197). . N Kiper(Utworzono nową stronę "==Kiper== * Kiper – (z niemieckiego Kieper, Küfer, Küfner), nazwa ludzi trudniących się sortowaniem, ocenianiem i pielęgnacją wina. [Orgelbrand S., 1863, s.692]...")
 • 10:14, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+5396). . N Klarowność(Utworzono nową stronę "==Klarowność== * Klarowność- obserwowany wzrokowo stopień przepuszczalności standaryzowanego światła przechodzącego przez określonej i stałej grubości warst...")
 • 10:07, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4294). . N Higrometria(Utworzono nową stronę "==Higrometria== * Higrometria- dział metrologii zajmujący się pomiarami-wilgotności gazów(gł. powietrza); pomiary wilgotności wykorzystywane m.in. w technologii...")
 • 10:03, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+8251). . N Fermentacja(Utworzono nową stronę "==FERMENTACJA== * Fermentacja- reakcja biochemiczna zachodząca pod katalitycznym wpływem fermentów wytwarzanych przez mikroorganizmy. [M. Szymczak i in., SŁOWNIK JĘ...")
 • 09:58, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+7694). . N Odorymetria(Utworzono nową stronę "==Odorymetria== * Odorymetria (z ang. odorimetry) – pomiar jakościowy i ilościowy zapachowych właściwości substancji bodźcowych. [I. Duda, 1995, s. 112] Pojęcie...")
 • 09:51, 29 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3053). . N Kodowanie opakowań(Utworzono nową stronę "==Kodowanie opakowań== * Kodowanie- przyporządkowywanie, wg reguły zwanej kodem w postaci ciągów sygnałów elementarnych (ciągów kodowych). Kodowanie jest jedny...")
 • 19:53, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+2636). . N Karmelizacja(Utworzono nową stronę "==Karmelizacja== * Karmelizacja- caramelization- termiczny rozkład cukrów. Temperatura rozkładu zależy od użytego katalizatora (p. karmel). W pierwszym etapie doch...")
 • 19:50, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+11 158). . N Kalorymetria(Utworzono nową stronę "==Kalorymetria== Kalorymetria-dział metrologii i chemii fizycznej zajmujący się metodami i technikami pomiaru ilości ciepła wydzielonego lub pobranego w przemiana...")
 • 19:45, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4335). . N Blocking(Utworzono nową stronę "==Bloking== Bloking podatność folii z → tworzyw sztucznych i materiałów wielowarstwowych do utrzymywania na swojej powierzchni ładunku elektryczności statycznej...")
 • 19:40, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3265). . N Mineralizacja(Utworzono nową stronę "==Mineralizacja== Mineralizacja – chemiczny rozkład substancji organicznych na proste substancje nieorganiczne m.in. wodę, dwutlenek węgla, azot, chlor, fosfor, si...")
 • 19:36, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+6531). . N Ekstrakt(Utworzono nową stronę "==Ekstrakt== Ekstrakt <łac. extractum = to, co wyciągnięte> [Szkiłądź H., 1980, s. 181] - składnik lub grupa składników wydobytych z mieszaniny stałych, pły...")
 • 19:33, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+10 464). . N Odporność(Utworzono nową stronę "==Odporność== Odporność - zdolność do przeciwstawiania się ciał działaniu czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i innych. Miarą jest wielkość zmi...")
 • 19:28, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+7131). . N Batyst(Utworzono nową stronę "==BATYST== Batyst (z francuzkiego: Baptiste), rodzaj płótna białego, bardzo cienkiego i gęstego. Do tkania batystu używają lnu najdelikatniejszego i najbielszego....")
 • 18:55, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+5419). . N Badania termostatowe(Utworzono nową stronę "==Badania termostatowe== Badania termostatowe – próba skuteczności obróbki termicznej konserw, polega na przetrzymywaniu konserw w termostacie, w celu stworzenia o...")
 • 18:52, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+7266). . N Antystatyki(Utworzono nową stronę "==Antystatyki== Antystatyki (antystatyczne substancje) substancje, które eliminują lub zmniejszają elektryzowanie się ciał stałych. A. są to środki powierzchnio...")
 • 18:47, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+1781). . N Alkaliczność(Utworzono nową stronę "==ALKALICZNOŚĆ== * Zasadowość – Alkaliczność, stopień zasadowości ,stopień alkaliczności; stężenie jonów wodorotlenowych w roztworach o odczynie zasadow...")
 • 18:42, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3709). . N Ocena punktowa(Utworzono nową stronę "==Ocena punktowa== Oceny punktowe stanowią jedną z grup metod skalowania. Metody te pozwalają na ocenę kilku lub nawet kilkunastu oddzielnych cech jakościowych bada...")
 • 18:39, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (-3). . Okowita()
 • 18:38, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (-2). . Okowita(Okowita)
 • 18:38, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+3555). . N Okowita(Utworzono nową stronę "==Okowita== Okowita – (łac. aqua vitae – woda życia) staropolska (XVI w.) nazwa mocnej wódki od XIX w. potoczna nazwa spirytusu surowego, gorzelniczego. [Encykl...")
 • 18:32, 28 wrz 2014 (różn. | hist.) . . (+4437). . N Blanszowanie(Utworzono nową stronę "==Blanszowanie== * Blanszowanie – (blanching) – obróbka termiczna stosowana w przetwórstwie owoców i warzyw, polegająca na krótkotrwałym ( od 0,5 do 5 minut) z...")

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)