Dyskusja:Styl kierowania

Hersey a nie Jersey. -- Wojciech Kłosowski 09:02, 10 lis 2009 (UTC)

Literóweczka i drobna poprawka w sekcji "Trzeci wymiar": Współautorami teorii liderstwa sytuacyjnego, w ramach której przy siatce stylów kierowniczych Blake'a/Mouton pojawia się trzeci wymiar: dojrzałość zespołu, są: Paul HERSEY (a nie Jersey) i Kenneth Hartley Blanchard (w tej kolejności!). Teoria ta została pierwotnie opublikowana w artykule: P. Hersey, K. H. Blanchard: Life cycle theory of leadership [w:] "Training and Development Journal", 1969, nr 23 (5), s. 26-34. Następnie autorzy powtórzyli ją w książce Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources (II wydanie: Prentice Hall/New Jersey 1972)

Re: Hersey a nie Jersey. -- sw 11:21, 10 lis 2009 (UTC)

Dzięki, już poprawiam.