Bariery wyjścia

Bariery wyjścia
Polecane artykuły


Bariery wyjścia - koszty związane z zaprzestaniem produkcji.

Koszty tych decyzji wynikają ze specjalizacji zaangażowanych aktywów jak i z barier psychologicznych (związanie emocjonalne).

Im w większym stopniu dana działalność zależy od specjalistycznych aktywów, tym wyższe są bariery wyjścia. Do głównych barier wyjścia należą:

  • wyspecjalizowane zasoby (materialne - maszyny i o charakterze kadrowym)
  • wysokie koszty stałe wyjścia (odprawy pracownicze)
  • koszty zabezpieczenia części zamiennych (np. produkcja malucha)
  • bariera o charakterze emocjonalnym - przywiązanie do własnej firmy (tradycje rodzinne)

Bibliografia

  • Faulkner D., Strategie Konkurencji, Gebethner & Ska 1996
  • Gierszewska G., Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa, PWE 2005

Autor: Magdalena Lubecka

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła