Strona główna

Z Encyklopedia Zarządzania
Mfiles logo.png

Jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Dziś możemy się pochwalić kilkoma tysiącami artykułów.

Nie jest naszym celem zebranie całej mądrości świata. Chcemy umożliwić łatwe znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania praktyków i studentów, a także ułatwić pogłębienie wiedzy w interesujących Was kierunkach. Osiągamy to poprzez tworzenie sieci wewnętrznych powiązań między artykułami, odwołania do literatury oraz autorską bazę cytowań.

Każdy może znaleźć tu przydatną wiedzę. Być może wykorzystasz ją do pisania pracy magisterskiej czy dyplomowej, przygotowania do egzaminu czy zaliczenia, a może wprowadzisz nowoczesne metody zarządzania, dzięki którym Twoja firma zacznie lepiej działać.

Twórcami Encyklopedii i jej moderatorami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorami większości artykułów są pracownicy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni. Obecnie każdy może dodać swój wkład (ale nie spam) w jej rozwój. Staramy się, aby artykuły stały na wysokim poziomie, dlatego wszystkie przechodzą przez proces oceny i weryfikacji.


Encyklopedia Zarządzania jest udostępniana na licencji GNU FDL. Copyright (c) 1995-2024 Mfiles.pl.