Wkład użytkownika

Szukaj wkładu
 
 
      
 
   

 • 13:06, 13 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-1). . Luka informacyjna(ostatnia)
 • 12:02, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+137). . N Pro Bono(Utworzono nową stronę "'''Pro bono''' – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym. {{stub}}")
 • 12:02, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+187). . N Prezes zarządu(Utworzono nową stronę "'''Prezes zarządu''' stoi na czele zarządu, który odpowiada bezpośrednio przed właścicielami firmy lub organem reprezentującym interesy właścicieli, takim jak n...")
 • 11:59, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+131). . N Premia za ryzyko(Utworzono nową stronę "'''Premia za ryzyko''' – jest to termin opisujący poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym krajem lub rynkiem. {{stub}}")
 • 11:58, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+169). . N Premia świąteczna(Utworzono nową stronę "'''Premia świąteczna''' - jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej w okresie świątecznym. {{stub}}")
 • 11:53, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+232). . N Prawo wielkich liczb(Utworzono nową stronę "'''Prawo wielkich liczb''' – seria twierdzeń matematycznych opisujących związek między liczbą wykonywanych doświadczeń a faktycznym prawdopodobieństwem wystąp...")
 • 11:52, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+168). . N Prawo pierwokupu(Utworzono nową stronę "'''Prawo pierwokupu''' - prawo określonej osoby do zakupu danej rzeczy w pierwszej kolejności na wypadek, gdyby jej właściciel miał zamiar ją sprzedać. {{stub}}")
 • 11:52, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+143). . N Pracowniczy program emerytalny(Utworzono nową stronę "'''Pracowniczy program emerytalny''' to system zorganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na okres emerytalny. {{stub}}")
 • 11:51, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+215). . N Potrzeba afiliacji(Utworzono nową stronę "'''Potrzeba afiliacji''' - dążenie jednostki do bycia razem z innymi osobami, nawiązywania i utrzymywania z nimi kontaktu emocjonalnego, przyłączenia się do grupy...")
 • 11:50, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+230). . N Pośrednik turystyczny(Utworzono nową stronę "'''Pośrednik turystyczny''' – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zaw...")
 • 11:49, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+265). . N Postępowanie zabezpieczające(Utworzono nową stronę "'''Postępowanie zabezpieczające''' - jedna z form postępowania cywilnego, której celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej stronom lub uczestnikom, jeżeli u...")
 • 11:48, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+163). . N Postępowanie naprawcze(Utworzono nową stronę "'''Postępowanie naprawcze''' – rodzaj postępowania wprowadzonego przez przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. {{stub}}")
 • 11:47, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+513). . N Postępowanie administracyjne(Utworzono nową stronę "'''Postępowanie administracyjne''' – administracyjne prawo formalne, w doktrynie jest definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w s...")
 • 11:47, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+182). . N Porozumienie paryskie(Utworzono nową stronę "'''porozumienie paryskie''' – polityczne i pozakonstytucyjne zobowiązanie się prezydenta RP na uchodźstwie do wykonywania swoich uprawnień w porozumieniu z premier...")
 • 11:45, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+199). . N Polska Klasyfikacja Działalności(Utworzono nową stronę "'''Polska Klasyfikacja Działalności''' – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie r...")
 • 11:44, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+182). . N Polityka personalna(Utworzono nową stronę "'''Polityka personalna''' – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracowniki...")
 • 11:44, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+105). . N Polipol(Utworzono nową stronę "'''Polipol''' –struktura rynku, w której występuje wielu drobnych sprzedawców i nabywców. {{stub}}")
 • 11:41, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+167). . N Polaryzacja grupowa(Utworzono nową stronę "'''Polaryzacja grupowa''' – to tendencja grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż początkowe upodobania czy skłonności członków. {{stub}}")
 • 11:38, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+146). . N Podwójne opodatkowanie(Utworzono nową stronę "'''Podwójne opodatkowanie''' - nałożenie na tego samego podatnika z tego samego tytułu porównywalnych podatków w kilku państwach. {{stub}}")
 • 11:36, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+149). . N Podatkowa grupa kapitałowa(Utworzono nową stronę "'''Podatkowa grupa kapitałowa''' jest instytucją prawa podatkowego, tworzoną na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. {{stub}}")
 • 11:36, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+150). . N Podatek od sprzedaży(Utworzono nową stronę "'''Podatek od sprzedaży''' – podatek od sprzedaży, podatek pośredni, płacony jedynie na ostatnim etapie obrotu towarami lub usługami. {{stub}}")
 • 11:34, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+157). . N Podatek od dochodów kapitałowych(Utworzono nową stronę "'''Podatek od dochodów kapitałowych''', nazywany inaczej podatkiem Belki, jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. {{stub}}")
 • 11:33, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+212). . N Podatek Belki(Utworzono nową stronę "'''Podatek Belki''' – rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który w Polsce regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk...")
 • 11:32, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+113). . N Plutokracja(Utworzono nową stronę "'''Plutokracja''' – system sprawowania rządów, w którym podstawową zasadą władzy jest bogactwo. {{stub}}")
 • 11:31, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+147). . N Plan naprawczy(Utworzono nową stronę "'''Plan naprawczy''' to indywidualny program dostosowany do potrzeb pracownika, któremu z jakichś powodów spadła efektywność pracy. {{stub}}")
 • 11:31, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+203). . N Plan Marshalla(Utworzono nową stronę "'''Plan Marshalla''' - podstawowy plan USA mający służyć odbudowie i stworzeniu silniejszej podstawy dla krajów Europy zachodniej, jak również odpierać komunizm...")
 • 11:30, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+142). . N Plan marketingowy(Utworzono nową stronę "'''Plan marketingowy''' stanowi część biznesplanu, do którego włącza się ponadto plan organizacyjny, produkcyjny i finansowy. {{stub}}")
 • 11:29, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+172). . N Philip Kotler(Utworzono nową stronę "'''Philip Kotler''' – ekonomista amerykański, honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University. {{stub}}")
 • 15:04, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+108). . N Petro(Utworzono nową stronę "'''Petro''', uruchomiona w lutym 2018 roku, jest krypto-walutą opracowaną przez rząd Wenezueli. {{stub}}")
 • 14:58, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+95). . N PESTEL(Utworzono nową stronę "'''PESTEL''' – analiza mająca na celu ocenę środowiska makroekonomicznego firmy. {{stub}}")
 • 14:57, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+159). . N PESEL(Utworzono nową stronę "'''PESEL''' – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy ustawy o ewidencji ludności. {{stub}}")
 • 14:56, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+168). . N Pay per click(Utworzono nową stronę "'''Pay per click''' – rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie (w link, banner), a nie za jego wyświetlenie. {{stub}}")
 • 14:55, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+206). . N Patronat medialny(Utworzono nową stronę "'''Patronat medialny''' – rodzaj sponsoringu, w którym przedsiębiorstwo z sektora mass mediów udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promoc...")
 • 14:54, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+146). . N Patent europejski(Utworzono nową stronę "'''Patent europejski''' - to patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. {{stub}}")
 • 14:54, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+73). . N P/E(Utworzono nową stronę "'''P/E''' – wskaźnik oceny atrakcyjności akcji giełdowych. {{stub}}")
 • 14:53, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+208). . N Oświadczenie woli(Utworzono nową stronę "'''Oświadczenie woli''' – pojęcie z zakresu prawa cywilnego oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany...")
 • 14:53, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+175). . N Ośrodek kolonijny(Utworzono nową stronę "Ośrodek kolonijny - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. {{...")
 • 14:50, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+373). . N Oszczerstwo(Utworzono nową stronę "'''Oszczerstwo''' – występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawn...")
 • 14:50, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+421). . N Oscylator(Utworzono nową stronę "'''Oscylator''' – urządzenie lub układ fizyczny wykonujący ruch drgający lub (w technice) generujący mechanicznie, elektrycznie, elektronicznie itp. oscylacje, cz...")
 • 14:49, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+265). . N Orientacja marketingowa(Utworzono nową stronę "'''Orientacja marketingowa''' - jeden z podstawowych paradygmatów marketingu. Opiera się na założeniu, iż firma koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabyw...")
 • 14:48, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+210). . N Organizacje pożytku publicznego(Utworzono nową stronę "'''Organizacje pożytku publicznego''' to organizacje pozarządowe, które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądz...")
 • 14:47, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+250). . N Ordynacja podatkowa(Utworzono nową stronę "'''Ordynacja podatkowa''' – ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe...")
 • 14:46, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+2). . Operator logistyczny
 • 14:46, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+291). . N Operator logistyczny(Utworzono nową stronę "'''Operator logistyczny''' przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane z p...")
 • 14:45, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (0). . Opcje binarne
 • 14:44, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+96). . N Opcje binarne(Utworzono nową stronę "'''Opcja binarna''' – jeden z rodzajów opcji: pochodnych instrumentów finansowych. {{stub}}")
 • 14:44, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+188). . N Okres rozliczeniowy(Utworzono nową stronę "'''Okres rozliczeniowy''' to przedział czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca kążdego pra...")
 • 14:42, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+211). . N Ograniczone prawa rzeczowe(Utworzono nową stronę "'''Ograniczone prawa rzeczowe''' - kodeks cywilny wymienia następujące ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe...")
 • 14:41, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+155). . N Oferent(Utworzono nową stronę "'''Oferent''' – w stosunkach handlowych jest to strona, która składa oświadczenia woli (oferty) drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem. {{stub}}")
 • 14:40, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+120). . N OEM(Utworzono nową stronę "'''OEM''' – przedsiębiorstwo wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane przez innego producenta. {{stub}}")
 • 14:39, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+143). . N Odsetki podatkowe(Utworzono nową stronę "'''Odsetki podatkowe''' nalicza się w przypadku opóźnień w regulowaniu zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego i do ZUS-u. {{stub}}")
 • 14:38, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+292). . N Odpowiedzialność solidarna(Utworzono nową stronę "'''Odpowiedzialność solidarna''' jest formą wspólnej odpowiedzialności wielu osób (dłużników), dla której charakterystyczne jest, iż każdy z dłużników jes...")
 • 14:37, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+261). . N Odpowiedzialność kontraktowa(Utworzono nową stronę "'''Odpowiedzialność kontraktowa''' – odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, które powstało na skut...")
 • 14:36, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+158). . N Odpowiedzialność(Utworzono nową stronę "'''Odpowiedzialność''' - prawo obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. {{stub}}")
 • 14:35, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+424). . N Ocena ryzyka(Utworzono nową stronę "'''Ocena ryzyka zawodowego''' polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisk...")
 • 14:35, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+221). . N Obowiązek podatkowy(Utworzono nową stronę "'''Obowiązek podatkowy''' – wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieni...")
 • 14:34, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+129). . N Obligatariusz(Utworzono nową stronę "'''Obligatariusz''' - wierzyciel, który może żądać spełnienia świadczenia, wynikającego z posiadania obligacji. {{stub}}")
 • 14:33, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+286). . N Numer referencyjny(Utworzono nową stronę "'''Numer referencyjny''' to 32 znakowy numer, który jest nadawany przez system po wysłaniu deklaracji PIT-37 lub PIT-37 i jest zapisany na poprawnie wysłanej deklarac...")
 • 14:32, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+160). . N Nota debetowa(Utworzono nową stronę "'''Nota debetowa''' – jest to dokument wystawiony dostawcy przez nabywcę w miejsce płatności, w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego faktury. {{stub}}")
 • 14:32, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+196). . N Nośnik reklamy(Utworzono nową stronę "'''Nośnik reklamy''' - urządzenie reklamowe w jakimkolwiek materialnym wykonaniu, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną, nieoświetloną, oświetloną lu...")
 • 14:31, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+236). . N Nominalizm(Utworzono nową stronę "'''Nominalizm pojęciowy''' – pogląd filozoficzny, sformułowany w średniowiecznym sporze o uniwersalia, odmawiający realnego istnienia pojęciom ogólnym, uznając...")
 • 14:30, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+109). . N Nikkei(Utworzono nową stronę "'''Nikkei''' – indeks akcji spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. {{stub}}")
 • 14:29, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+225). . N Niezdolność do pracy(Utworzono nową stronę "'''Niezdolność do pracy''' – jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu bez rokowania odzyska...")
 • 14:28, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+250). . N Nienormowany czas pracy(Utworzono nową stronę "'''Nienormowany czas pracy''' może zostać wprowadzony, gdy do wykonania danej pracy utrudnione jest precyzyjne określenie jej rozpoczęcia i zakończenia lub w sytuac...")
 • 14:26, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+152). . N Nauki społeczne(Utworzono nową stronę "'''Nauki społeczne''' – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. {{stub}}")
 • 14:24, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+322). . N Nadzór autorski(Utworzono nową stronę "'''Nadzór autorski''' – jedno z niezbywalnych uprawnień z katalogu autorskich praw osobistych, przysługujące każdemu twórcy z mocy ustawy o prawie autorskim i pr...")
 • 14:23, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+235). . N Naczelny Sąd Administracyjny(Utworzono nową stronę "'''Naczelny Sąd Administracyjny''' – organ sądowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem...")
 • 14:21, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+101). . N Nabrzeże portowe(Utworzono nową stronę "'''Nabrzeże portowe''' - miejsce cumowania statków, ułatwiające załadunek i wyładunek towarów.")
 • 14:20, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+204). . N Myto(Utworzono nową stronę "'''Myto''' – opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny lub też przez prywatne...")
 • 14:19, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+261). . N Myślenie lateralne(Utworzono nową stronę "'''Myślenie lateralne''' – termin wprowadzony w roku 1967 przez Edwarda de Bono i oznaczający nowe spojrzenie na sytuację , dostrzeżenie nowych możliwości (nowe...")
 • 14:19, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+229). . N Moratorium(Utworzono nową stronę "'''Moratorium''' – zawieszenie, tymczasowe wstrzymanie. Pojęcie stosowane najczęściej w znaczeniu prawniczym: zawieszenie obowiązku świadczeń płatności, np. od...")
 • 14:18, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+304). . N Monitoring mediów(Utworzono nową stronę "'''Monitoring mediów''' – podstawowe narzędzie wykorzystywane w public relations, polega na wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych...")
 • 14:17, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+119). . N Monero(Utworzono nową stronę "'''Monero''' jest otwarto-źródłową kryptowalutą zapewniającą użytkownikom wysoki poziom prywatności. {{stub}}")
 • 14:15, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+156). . N Modus operandi(Utworzono nową stronę "'''Modus operandi''' – charakterystyczny sposób zachowania się np. sprawcy czynu zabronionego, który kształtują indywidualne cechy sprawcy. {{stub}}")
 • 14:14, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+193). . N Modernizacja(Utworzono nową stronę "'''Modernizacja''' – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartoś...")
 • 14:14, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+172). . N Modele zarządzania zasobami ludzkimi(Utworzono nową stronę "'''Modele zarządzania zasobami ludzkimi''' – strategiczne, jednorodne i spójne metody kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. {{stub}}")
 • 14:11, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+128). . N Model sita(Utworzono nową stronę "'''Model sita''' – w teorii zarządzania sposób podejścia do zagadnienia doboru pracowników do przedsiębiorstwa. {{stub}}")
 • 14:11, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+131). . N Mobilny portfel(Utworzono nową stronę "'''Mobilny portfel''' - elektroniczny ekwiwalent portfela używany do przeprowadzania transakcji w handlu elektronicznym. {{stub}}")
 • 14:09, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+323). . N Międzynarodowa Organizacja Pracy(Utworzono nową stronę "'''Międzynarodowa Organizacja Pracy''' – agencja afiliowana ONZ zajmująca się problemami pracowniczymi, a szczególnie ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw pra...")
 • 14:08, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+121). . N Michael Bloomberg(Utworzono nową stronę "'''Michael Bloomberg''' – amerykański przedsiębiorca, polityk, w latach 2002–2013 burmistrz Nowego Jorku. {{stub}}")
 • 16:30, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+172). . N Miary ryzyka(Utworzono nową stronę "'''Miara ryzyka''' – funkcja, która pozycji finansowej o niepewnej wartości przyszłej przypisuje współczynnik ryzyka, wyrażany przez liczbę rzeczywistą. {{stub}}")
 • 16:29, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+250). . N Metody porównawcze(Utworzono nową stronę "'''Metody porównawcze''' opierają się na porównywaniu ze sobą zjawisk, czynności, rzeczy, pojęć, twierdzeń. W rezultacie porównań zyskuje się stwierdzenie to...")
 • 16:28, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+308). . N Metody heurystyczne(Utworzono nową stronę "'''Metody heurystyczne''' – ogół sposobów i reguł postępowania służących podejmowaniu najwłaściwszych decyzji w skomplikowanych sytuacjach, wymagających ana...")
 • 16:27, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+245). . N Media relations(Utworzono nową stronę "'''Media relations''' – jeden z elementów PR mający na celu utrzymywanie poprawnych stosunków z mediami, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie dobrej komunikac...")
 • 16:25, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+173). . N Masa spadkowa(Utworzono nową stronę "'''Masa spadkowa''' jest to majątek, którego właścicielem osoba zmarła była aż do chwili swej śmierci, i te składniki majątkowe podlegają dziedziczeniu. {{st...")
 • 16:21, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+183). . N Masa Krytyczna(Utworzono nową stronę "'''Masa Krytyczna''' – nieformalny ruch społeczny, polegający na organizowaniu spotkań jak najliczniejszej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez mia...")
 • 16:21, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+168). . N Marketing wielopoziomowy(Utworzono nową stronę "'''Marketing wielopoziomowy''' pozwala sprzedawcom na budowanie osobistych struktur współpracowników, od których obrotu otrzymuje się dodatkowe prowizje. {{stub}}")
 • 16:20, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+151). . N Marketing terytorialny(Utworzono nową stronę "'''Marketing terytorialny''' - zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz interesariuszy zewnętrznych. {{stub}}")
 • 16:19, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+104). . N Marketing sieciowy(Utworzono nową stronę "'''Marketing sieciowy''' – forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW. {{stub}}")
 • 16:18, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+96). . N Marketing mobilny(Utworzono nową stronę "'''Marketing mobilny''' może odnosić się do dwóch form komunikacji marketingowej. {{stub}}")
 • 16:17, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+138). . N Margines bezpieczeństwa(Utworzono nową stronę "'''Margines bezpieczeństwa''' to nadwyżka bieżącej lub planowanej wielkości sprzedaży ponad wyznaczony próg rentowności. {{stub}}")
 • 16:16, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+160). . N Manipulacja(Utworzono nową stronę "'''Manipulacja''' – forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. {{stub}}")
 • 16:15, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+153). . N Management buyout(Utworzono nową stronę "'''Managment buyout''' - sytuacja w której przedsiębiorstwo zostaje zakupione bądź wykupione przez zarządzającą nim kadrę kierowniczą. {{stub}}")
 • 16:14, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+135). . N Malwersacja(Utworzono nową stronę "'''Malwersacja''' – przestępstwo polegające na przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku. {{stub}}")
 • 16:13, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+364). . N Magazyn konsygnacyjny(Utworzono nową stronę "'''Magazyn konsygnacyjny''' - jeżeli zostaną spełnione warunki prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, to przemieszczenie towarów do takiego magazynu konsygnacyjnego p...")
 • 16:11, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+188). . N Luka finansowa(Utworzono nową stronę "'''Luka finansowa''' - odnosi się do sytuacji, w której mechanizmy rynkowe na rynku finansowym nie zapewniają finansowania dobrych, wartościowych projektów po żadn...")
 • 16:09, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+124). . N Luca Pacioli(Utworzono nową stronę "'''Luca Pacioli''' − włoski franciszkanin, wędrowny nauczyciel i matematyk, uważany za "ojca rachunkowości". {{stub}}")
 • 16:08, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+107). . N London Business School(Utworzono nową stronę "'''London Business School''' – międzynarodowa szkoła biznesu założona w 1964 r. w Londynie. {{stub}}")
 • 16:07, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+282). . N Logistyka transportu(Utworzono nową stronę "'''Logistyka transportu''' - zajmuje się planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków. Jej kluczowymi elementami jest spedycja oraz baza magazynowa. Rolą lo...")
 • 16:06, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+361). . N Logistyka miejska(Utworzono nową stronę "'''Logistyka miejska''' - organizacja transportu dostawczego, transportu pasażerów obszarów miejskich i podmiejskich, organizacja sieci telekomunikacyjnej na terenie...")
 • 16:05, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+249). . N Lobbing(Utworzono nową stronę "'''Lobbing''' – pojęcie, opisujące działania zgodne z prawem, zmierzające do wywarcia wpływu na organy decyzyjne w państwie (w szczególności legislatywę, egze...")
 • 16:04, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+97). . N Litecoin(Utworzono nową stronę "'''Litecoin''' – kryptowaluta, a także otwarto-źródłowy projekt na licencji X11. {{stub}}")
 • 16:04, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+246). . N Linia kredytowa(Utworzono nową stronę "'''Linia kredytowa''' – produkt bankowy finansujący działalność klientów, polegający na udostępnieniu przez bank możliwości zadłużania się do wysokości su...")
 • 16:03, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+134). . N Limit kredytowy(Utworzono nową stronę "'''Limit kredytowy''' są to środki, jakie bank przyznał właścicielowi karty kredytowej do wykorzystania za jej pomocą. {{stub}}")
 • 16:02, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+178). . N Limit debetowy(Utworzono nową stronę "'''Limit debetowy''' to limit na karcie debetowej na której pomimo że nie ma środków pieniężnych można tą kartą zapłacić lub pobrać w bankomacie pieniądze....")
 • 16:00, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+232). . N Likwidator(Utworzono nową stronę "'''Likwidator''' - podstawowym obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie jak najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidow...")
 • 15:56, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+351). . N Likwidacja szkód(Utworzono nową stronę "'''Likwidacja szkód''' – proces polegający na podejmowaniu przez zakład ubezpieczeń czynności zmierzających do ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za szko...")
 • 15:55, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+151). . N Licytacja(Utworzono nową stronę "'''Licytacja''' – rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. {{stub}}")
 • 15:54, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+153). . N Leming(Utworzono nową stronę "'''Leming''' – ironiczne określenie osób mających liberalne poglądy polityczne i skupiających się na karierze zawodowej i pieniądzach. {{stub}}")
 • 15:53, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+171). . N Lehman Brothers(Utworzono nową stronę "'''Lehman Brothers''' – amerykański bank inwestycyjny, oferujący głównie usługi finansowe dla klientów instytucjonalnych, jeden z największych w kraju. {{stub}}")
 • 15:52, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+358). . N Leasing zwrotny(Utworzono nową stronę "'''Leasing zwrotny''' - przedsiębiorca, który poszukuje środków na prowadzenie działalności może je uzyskać przez pożyczkę hipoteczną lub zdecydować się na...")
 • 15:48, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+234). . N Lean Startup(Utworzono nową stronę "'''Lean Startup''' to zorientowana na budowanie wartości dla właścicieli, metoda iteracyjnego prowadzenia projektów rozwoju biznesu, w której miarą postępu jest d...")
 • 15:47, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+139). . N Lean Enterprise(Utworzono nową stronę "'''Lean enterprise''' to praktyka nastawiona na tworzenie wartości dla klienta końcowego przy minimalnych stratach i procesach. {{stub}}")
 • 15:43, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+326). . N KYC(Utworzono nową stronę "'''KYC''' - procedura należytej staranności oraz regulacja bankowa jaką muszą przeprowadzać instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty do zidentyfik...")
 • 15:42, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+114). . N Kwota wolna od podatku(Utworzono nową stronę "'''Kwota wolna od podatku''' – kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. {{stub}}")
 • 15:41, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+187). . N Kwalifikowalność wydatków(Utworzono nową stronę "'''Kwalifikowalność wydatków''' jest jednym z kluczowych zagadnień podczas przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014...")
 • 15:39, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+112). . N Kurtaż(Utworzono nową stronę "'''Kurtaż''' - wynagrodzenie pośrednika za usługi świadczone przy transakcjach kupna i sprzedaży. {{stub}}")
 • 15:38, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+49). . N Ksenofobia(Utworzono nową stronę "'''Ksenofobia''' – lęk wobec obcych. {{stub}}")
 • 15:38, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+130). . N Ksenofilia(Utworzono nową stronę "'''Ksenofilia''' – bezkrytycznie manifestowana otwartość i sympatia wobec wszystkiego, co odmienne w danej kulturze. {{stub}}")
 • 15:37, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+296). . N Krzywoprzysięstwo(Utworzono nową stronę "'''Krzywoprzysięstwo''' – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zezn...")
 • 15:36, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+197). . N Kredyt rewolwingowy(Utworzono nową stronę "'''Kredyt rewolwingowy''' – typ kredytu obrotowego, który pozwala na ponowne skorzystanie z kredytu w przypadku spłacenia jego całości lub części podczas trwania...")
 • 15:35, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+191). . N Krajowy Punkt Kontaktowy(Utworzono nową stronę "'''Krajowy Punkt Kontaktowy''' – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wiel...")
 • 15:34, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+128). . N Krajowa Izba Biegłych Rewidentów(Utworzono nową stronę "'''Krajowa Izba Biegłych Rewidentów''' – ustawowo powołany samorząd zawodowy zrzeszający biegłych rewidentów. {{stub}}")
 • 15:33, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+99). . N Krajowa Administracja Skarbowa(Utworzono nową stronę "'''Krajowa Administracja Skarbowa''' – organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. {{stub}}")
 • 15:32, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+189). . N Kraj pochodzenia(Utworzono nową stronę "'''Kraj pochodzenia''' - kraj, w którym wyprodukowano towary, zgodnie z kryteriami ustalonymi dla celów taryfy celnej, ograniczeń ilościowych czy innymi kryteriami h...")
 • 15:30, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+182). . N Kradzież tożsamości(Utworzono nową stronę "'''Kradzież tożsamości''' – celowe używanie danych osobowych innej osoby, adresu zameldowania, numeru PESEL, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkow...")
 • 15:29, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+125). . N Krach na giełdzie(Utworzono nową stronę "'''Krach na giełdzie''' – nagły, gwałtowny spadek kursów akcji większości spółek notowanych na giełdzie. {{stub}}")
 • 15:28, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+43). . N KPO(Przekierowanie do Knowledge Process Outsourcing) (ostatnia)
 • 15:25, 1 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+142). . N KPI(Utworzono nową stronę "'''KPI''' – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. {{stub}}")
 • 17:33, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+30). . N Koszty sprzedaży(Przekierowanie do Koszt sprzedaży) (ostatnia)
 • 17:32, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+135). . N Koszty sądowe(Utworzono nową stronę "'''Koszty sądowe''' to koszty związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. {{stub}}")
 • 17:28, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+101). . N Koszty eksploatacji(Utworzono nową stronę "'''Koszty eksploatacji''' - koszty związane utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych. {{stub}}")
 • 17:26, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+210). . N Koszt sprzedaży(Utworzono nową stronę "'''Koszt sprzedaży''' - koszty związane ze zbytem produktów działalności jednostki , poniesione po wydaniu przedmiotu sprzedaży kupującemu lub po wyekspediowaniu...")
 • 17:24, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+91). . N Koszt jednostkowy(Utworzono nową stronę "'''Koszt jednostkowy''' - koszt całkowity przypadający na jednostkę produkcji. {{stub}}")
 • 17:23, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+178). . N Korespondencja handlowa(Utworzono nową stronę "'''Korespondencja handlowa''' - wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi - odbiorcą....")
 • 17:21, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+114). . N Koprodukcja(Utworzono nową stronę "'''Koprodukcja''' – wspólne przedsięwzięcie produkcyjne kilku podmiotów (osób, przedsiębiorstw). {{stub}}")
 • 17:20, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+195). . N Kontrola społeczna(Utworzono nową stronę "'''Kontrola społeczna''' – system nakazów, zakazów i sankcji, które służą grupie lub społeczności do utrzymania konformizmu ich członków wobec przyjętych n...")
 • 17:19, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+105). . N Kontrola finansowa(Utworzono nową stronę "'''Kontrola finansowa''' jest elementem procesu zarządzania publiczną gospodarką finansową. {{stub}}")
 • 17:19, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+105). . N Konsygnatariusz(Utworzono nową stronę "'''Konsygnatariusz''' - osoba pośrednicząca przy sprzedaży towarów na zasadzie konsygnacji. {{stub}}")
 • 17:13, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+123). . N Kondominium(Utworzono nową stronę "'''Kondominium''' – kolonia lub inne terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw-metropolii. {{stub}}")
 • 17:12, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+178). . N Komunikacja wizualna(Utworzono nową stronę "'''Komunikacja wizualna''' – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu....")
 • 17:10, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+226). . N Komputery kwantowe(Utworzono nową stronę "'''Komputery kwantowe''' – układy fizyczne, do opisu których wymagana jest mechanika kwantowa, zaprojektowane tak, aby wynik ewolucji tego układu reprezentował roz...")
 • 17:09, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+287). . N Kodeks etyki zawodowej(Utworzono nową stronę "'''Kodeks etyczny''' to katalog standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania pracowników; jest zbiorem zasad i wartości etycznyc...")
 • 17:08, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+160). . N Knowledge Process Outsourcing(Utworzono nową stronę "'''Knowledge Process Outsourcing''' – usługi outsourcingowe z zakresu tworzenia ekspertyz i analiz, często bardzo specjalistycznych i nietypowych. {{stub}}")
 • 17:07, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+143). . N Kluczowe kompetencje(Utworzono nową stronę "'''Kluczowe kompetencje''' - umiejętności charakterystyczne dla danej firmy, które trudno jest skopiować lub zdobyć konkurencji. {{stub}}")
 • 17:06, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+201). . N Klęska żywiołowa(Utworzono nową stronę "'''Klęska żywiołowa''' – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony ob...")
 • 17:05, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+125). . N Klasyfikacja zawodów(Utworzono nową stronę "'''Klasyfikacja zawodów''' jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. {{stub}}")
 • 17:03, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+204). . N Klasa wyższa(Utworzono nową stronę "'''Klasa wyższa''' – w stratyfikacji społecznej najwyżej położona klasa społeczna, której członkowie mają uprzywilejowany dostęp do dóbr, przeważnie ze wzg...")
 • 17:02, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+109). . N Keiretsu(Utworzono nową stronę "'''Keiretsu''' – grupa spółek powiązanych za pomocą zależności biznesowych i kapitałowych. {{stub}}")
 • 17:01, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+113). . N Kataster(Utworzono nową stronę "'''Kataster''' – rejestr publiczny o gruntach i budynkach oraz o ich właścicielach i władających. {{stub}}")
 • 17:00, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+167). . N Kasy fiskalne(Utworzono nową stronę "'''Kasy Fiskalne''' - urządzenia elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot (podatku dochodowego i VAT) należnego ze sprzedaży detalicznej. {{stub}}")
 • 16:59, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+96). . N Karta magnetyczna(Utworzono nową stronę "'''Karta magnetyczna''' – karta, w której nośnikiem danych jest pasek magnetyczny. {{stub}}")
 • 16:57, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+308). . N Kancelaria tajna(Utworzono nową stronę "'''Kancelaria tajna''' – wyodrębniona komórka organizacyjna w zakresie ochrony informacji niejawnych, podległa pełnomocnikowi ochrony, obsługiwana przez pracownik...")
 • 16:53, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+115). . N Kadra kierownicza(Utworzono nową stronę "'''Kadra kierownicza''' zespół pracowników jakiejś instytucji, który zajmuje stanowiska kierownicze. {{stub}}")
 • 16:51, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+159). . N Jeffrey Sachs(Utworzono nową stronę "'''Jeffrey Sachs''' – amerykański ekonomista, uważany za jednego z najważniejszych i najbardziej znanych ekonomistów w skali ogólnoświatowej. {{stub}}")
 • 16:50, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+385). . N Jedwabny szlak(Utworzono nową stronę "'''Jedwabny szlak''' – dawna droga handlowa łącząca Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Szlak miał długość ok. 12 tys. km i był wykorzystywany od III wieku p.n...")
 • 16:39, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+294). . N Jednolity Plik Kontrolny(Utworzono nową stronę "'''Jednolity Plik Kontrolny''' to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w...")
 • 16:36, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+165). . N Jack Welch(Utworzono nową stronę "'''Jack Welch''', właśc. John Francis Welch, Jr. – przewodniczący i dyrektor generalny amerykańskiego koncernu General Electric w latach 1981–2001. {{stub}}")
 • 16:35, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+244). . N Jachting(Utworzono nową stronę "'''Jachting''' – dyscyplina sportów wodnych, rodzaj turystyki lub rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów...")
 • 16:32, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+154). . N Iridium(Utworzono nową stronę "'''Iridium''' – system 66 sztucznych satelitów telekomunikacyjnych rozmieszczonych na sześciu orbitach okołoziemskich na wysokości 780 km. {{stub}}")
 • 16:31, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+247). . N Inżynieria społeczna(Utworzono nową stronę "'''Inżynieria społeczna''', inżynieria socjalna, socjotechnika, (ang. social engineering) w politologii, socjologii i marketingu to zespół technik służących osi...")
 • 16:30, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+188). . N Inżynieria genetyczna(Utworzono nową stronę "'''Inżynieria genetyczna''' – świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dzied...")
 • 16:29, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+343). . N Inżynieria finansowa(Utworzono nową stronę "'''Inżynieria finansowa''' jest to gałąź finansów, która skupia się na wykorzystaniu teorii finansów oraz instrumentów finansowych (w szczególności instrument...")
 • 16:28, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+267). . N Inwestycje celu publicznego(Utworzono nową stronę "'''Inwestycja celu publicznego''' – działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o...")
 • 16:27, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+134). . N Interpretacja podatkowa(Utworzono nową stronę "''' Interpretacja podatkowa''' to oficjalna urzędnicza interpretacja konkretnego problemu w kontekście prawa podatkowego. {{stub}}")
 • 16:24, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+119). . N Interpretacja(Utworzono nową stronę "'''Interpretacja''' - objaśnienie, sposób wytłumaczenia czegoś; odczytanie znaczenia czegoś; wykładnia. {{stub}}")
 • 16:23, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+140). . N Interpolacja(Utworzono nową stronę "'''Interpolacja''' - wyznaczenie w pewnym przedziale funkcji, która przyjmuje znane wartości dla danych liczb z tego przedziału {{stub}}")
 • 16:20, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+79). . N Interes prawny(Utworzono nową stronę "'''Interes prawny''' – przesłanka i jedna z podstawowych kategorii w prawie.")
 • 16:19, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+161). . N Interaktywność(Utworzono nową stronę "'''Interaktywność''' to pojęcie z dziedziny komunikacji. Oznacza zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie, przez komunikujące się strony. {{stub}}")
 • 16:18, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+152). . N Inteligentny dom(Utworzono nową stronę "'''Inteligentny dom''' (system zarządzania budynkiem (Building Management System)) – określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku. {{stub}}")
 • 16:14, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+381). . N Inteligentne systemy transportowe(Utworzono nową stronę "'''Inteligentne systemy transportowe''' – systemy informacyjne i komunikacyjne mające na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarz...")
 • 16:11, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+170). . N Integralność danych(Utworzono nową stronę "'''Integralność danych''', także spójność (ang. data integrity) – własność danych wykluczająca wprowadzenie do nich zmian w nieautoryzowany sposób. {{stub}}")
 • 16:10, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+302). . N Instytucje otoczenia biznesu(Utworzono nową stronę "'''Instytucje Otoczenia Biznesu''' , to podmioty non – profit (również takie, które przeznaczają swój zysk na cele statutowe i jednocześnie nie wypłacają dywid...")
 • 16:04, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+168). . N Instrukcja stanowiskowa(Utworzono nową stronę "'''Instrukcja stanowiskowa''' jest częścią składową większego zbioru instrukcji BHP, które pracodawca zobowiązany jest udostępnić swoim pracownikom. {{stub}}")
 • 15:55, 30 cze 2018 (różn. | hist.) . . (+440). . N Instrukcja archiwalna(Utworzono nową stronę "'''Instrukcja archiwalna''' – akt normatywny, określający organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego, a także szczegółowe zasady i tryb post...")