Wkład użytkownika

Szukaj wkładu
 
 
      
 
   

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 13:06, 13 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-1). . Luka informacyjna(ostatnia)
 • 12:02, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+137). . N Pro Bono(Utworzono nową stronę "'''Pro bono''' – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym. {{stub}}")
 • 12:02, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+187). . N Prezes zarządu(Utworzono nową stronę "'''Prezes zarządu''' stoi na czele zarządu, który odpowiada bezpośrednio przed właścicielami firmy lub organem reprezentującym interesy właścicieli, takim jak n...")
 • 11:59, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+131). . N Premia za ryzyko(Utworzono nową stronę "'''Premia za ryzyko''' – jest to termin opisujący poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym krajem lub rynkiem. {{stub}}")
 • 11:58, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+169). . N Premia świąteczna(Utworzono nową stronę "'''Premia świąteczna''' - jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej w okresie świątecznym. {{stub}}")
 • 11:53, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+232). . N Prawo wielkich liczb(Utworzono nową stronę "'''Prawo wielkich liczb''' – seria twierdzeń matematycznych opisujących związek między liczbą wykonywanych doświadczeń a faktycznym prawdopodobieństwem wystąp...")
 • 11:52, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+168). . N Prawo pierwokupu(Utworzono nową stronę "'''Prawo pierwokupu''' - prawo określonej osoby do zakupu danej rzeczy w pierwszej kolejności na wypadek, gdyby jej właściciel miał zamiar ją sprzedać. {{stub}}")
 • 11:52, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+143). . N Pracowniczy program emerytalny(Utworzono nową stronę "'''Pracowniczy program emerytalny''' to system zorganizowanego, grupowego, systematycznego gromadzenia środków na okres emerytalny. {{stub}}")
 • 11:51, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+215). . N Potrzeba afiliacji(Utworzono nową stronę "'''Potrzeba afiliacji''' - dążenie jednostki do bycia razem z innymi osobami, nawiązywania i utrzymywania z nimi kontaktu emocjonalnego, przyłączenia się do grupy...")
 • 11:50, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+230). . N Pośrednik turystyczny(Utworzono nową stronę "'''Pośrednik turystyczny''' – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zaw...")
 • 11:49, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+265). . N Postępowanie zabezpieczające(Utworzono nową stronę "'''Postępowanie zabezpieczające''' - jedna z form postępowania cywilnego, której celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej stronom lub uczestnikom, jeżeli u...")
 • 11:48, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+163). . N Postępowanie naprawcze(Utworzono nową stronę "'''Postępowanie naprawcze''' – rodzaj postępowania wprowadzonego przez przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. {{stub}}")
 • 11:47, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+513). . N Postępowanie administracyjne(Utworzono nową stronę "'''Postępowanie administracyjne''' – administracyjne prawo formalne, w doktrynie jest definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w s...")
 • 11:47, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+182). . N Porozumienie paryskie(Utworzono nową stronę "'''porozumienie paryskie''' – polityczne i pozakonstytucyjne zobowiązanie się prezydenta RP na uchodźstwie do wykonywania swoich uprawnień w porozumieniu z premier...")
 • 11:45, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+199). . N Polska Klasyfikacja Działalności(Utworzono nową stronę "'''Polska Klasyfikacja Działalności''' – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie r...")
 • 11:44, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+182). . N Polityka personalna(Utworzono nową stronę "'''Polityka personalna''' – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracowniki...")
 • 11:44, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+105). . N Polipol(Utworzono nową stronę "'''Polipol''' –struktura rynku, w której występuje wielu drobnych sprzedawców i nabywców. {{stub}}")
 • 11:41, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+167). . N Polaryzacja grupowa(Utworzono nową stronę "'''Polaryzacja grupowa''' – to tendencja grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż początkowe upodobania czy skłonności członków. {{stub}}")
 • 11:38, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+146). . N Podwójne opodatkowanie(Utworzono nową stronę "'''Podwójne opodatkowanie''' - nałożenie na tego samego podatnika z tego samego tytułu porównywalnych podatków w kilku państwach. {{stub}}")
 • 11:36, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+149). . N Podatkowa grupa kapitałowa(Utworzono nową stronę "'''Podatkowa grupa kapitałowa''' jest instytucją prawa podatkowego, tworzoną na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. {{stub}}")
 • 11:36, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+150). . N Podatek od sprzedaży(Utworzono nową stronę "'''Podatek od sprzedaży''' – podatek od sprzedaży, podatek pośredni, płacony jedynie na ostatnim etapie obrotu towarami lub usługami. {{stub}}")
 • 11:34, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+157). . N Podatek od dochodów kapitałowych(Utworzono nową stronę "'''Podatek od dochodów kapitałowych''', nazywany inaczej podatkiem Belki, jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. {{stub}}")
 • 11:33, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+212). . N Podatek Belki(Utworzono nową stronę "'''Podatek Belki''' – rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który w Polsce regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk...")
 • 11:32, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+113). . N Plutokracja(Utworzono nową stronę "'''Plutokracja''' – system sprawowania rządów, w którym podstawową zasadą władzy jest bogactwo. {{stub}}")
 • 11:31, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+147). . N Plan naprawczy(Utworzono nową stronę "'''Plan naprawczy''' to indywidualny program dostosowany do potrzeb pracownika, któremu z jakichś powodów spadła efektywność pracy. {{stub}}")
 • 11:31, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+203). . N Plan Marshalla(Utworzono nową stronę "'''Plan Marshalla''' - podstawowy plan USA mający służyć odbudowie i stworzeniu silniejszej podstawy dla krajów Europy zachodniej, jak również odpierać komunizm...")
 • 11:30, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+142). . N Plan marketingowy(Utworzono nową stronę "'''Plan marketingowy''' stanowi część biznesplanu, do którego włącza się ponadto plan organizacyjny, produkcyjny i finansowy. {{stub}}")
 • 11:29, 3 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+172). . N Philip Kotler(Utworzono nową stronę "'''Philip Kotler''' – ekonomista amerykański, honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University. {{stub}}")
 • 15:04, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+108). . N Petro(Utworzono nową stronę "'''Petro''', uruchomiona w lutym 2018 roku, jest krypto-walutą opracowaną przez rząd Wenezueli. {{stub}}")
 • 14:58, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+95). . N PESTEL(Utworzono nową stronę "'''PESTEL''' – analiza mająca na celu ocenę środowiska makroekonomicznego firmy. {{stub}}")
 • 14:57, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+159). . N PESEL(Utworzono nową stronę "'''PESEL''' – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy ustawy o ewidencji ludności. {{stub}}")
 • 14:56, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+168). . N Pay per click(Utworzono nową stronę "'''Pay per click''' – rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie (w link, banner), a nie za jego wyświetlenie. {{stub}}")
 • 14:55, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+206). . N Patronat medialny(Utworzono nową stronę "'''Patronat medialny''' – rodzaj sponsoringu, w którym przedsiębiorstwo z sektora mass mediów udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promoc...")
 • 14:54, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+146). . N Patent europejski(Utworzono nową stronę "'''Patent europejski''' - to patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. {{stub}}")
 • 14:54, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+73). . N P/E(Utworzono nową stronę "'''P/E''' – wskaźnik oceny atrakcyjności akcji giełdowych. {{stub}}")
 • 14:53, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+208). . N Oświadczenie woli(Utworzono nową stronę "'''Oświadczenie woli''' – pojęcie z zakresu prawa cywilnego oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany...")
 • 14:53, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+175). . N Ośrodek kolonijny(Utworzono nową stronę "Ośrodek kolonijny - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. {{...")
 • 14:50, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+373). . N Oszczerstwo(Utworzono nową stronę "'''Oszczerstwo''' – występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawn...")
 • 14:50, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+421). . N Oscylator(Utworzono nową stronę "'''Oscylator''' – urządzenie lub układ fizyczny wykonujący ruch drgający lub (w technice) generujący mechanicznie, elektrycznie, elektronicznie itp. oscylacje, cz...")
 • 14:49, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+265). . N Orientacja marketingowa(Utworzono nową stronę "'''Orientacja marketingowa''' - jeden z podstawowych paradygmatów marketingu. Opiera się na założeniu, iż firma koncentruje się na potrzebach i preferencjach nabyw...")
 • 14:48, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+210). . N Organizacje pożytku publicznego(Utworzono nową stronę "'''Organizacje pożytku publicznego''' to organizacje pozarządowe, które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądz...")
 • 14:47, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+250). . N Ordynacja podatkowa(Utworzono nową stronę "'''Ordynacja podatkowa''' – ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe...")
 • 14:46, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+2). . Operator logistyczny
 • 14:46, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+291). . N Operator logistyczny(Utworzono nową stronę "'''Operator logistyczny''' przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane z p...")
 • 14:45, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (0). . Opcje binarne
 • 14:44, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+96). . N Opcje binarne(Utworzono nową stronę "'''Opcja binarna''' – jeden z rodzajów opcji: pochodnych instrumentów finansowych. {{stub}}")
 • 14:44, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+188). . N Okres rozliczeniowy(Utworzono nową stronę "'''Okres rozliczeniowy''' to przedział czasu wyrażony w tygodniach lub miesiącach, na który jest planowana i po upływie którego jest rozliczana praca kążdego pra...")
 • 14:42, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+211). . N Ograniczone prawa rzeczowe(Utworzono nową stronę "'''Ograniczone prawa rzeczowe''' - kodeks cywilny wymienia następujące ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe...")
 • 14:41, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+155). . N Oferent(Utworzono nową stronę "'''Oferent''' – w stosunkach handlowych jest to strona, która składa oświadczenia woli (oferty) drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem. {{stub}}")
 • 14:40, 2 lip 2018 (różn. | hist.) . . (+120). . N OEM(Utworzono nową stronę "'''OEM''' – przedsiębiorstwo wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane przez innego producenta. {{stub}}")

(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)