Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Zybex (dyskusja | edycje)

Należy do: Biurokraci, editor, reviewer, Administratorzy

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Uprawnienia

  • 10:55, 13 mar 2012 Sw (dyskusja | edycje) zmienił przynależność Zybex do grupy z biurokrata, editor oraz reviewer do biurokrata, editor, reviewer oraz administrator
  • 10:55, 13 mar 2012 Sw (dyskusja | edycje) zmienił przynależność Zybex do grupy z brak do biurokrata, editor oraz reviewer