Jakość 4.0

Z Encyklopedia Zarządzania

Jakość 4.0 to kolejna ewolucja zarządzania jakością. To podejście, które wykorzystuje technologie cyfrowe i zaawansowane analizy, aby poprawić jakość produktów i usług. Termin "Jakość 4.0" pochodzi z koncepcji Przemysłu 4.0, która odnosi się do czwartej rewolucji przemysłowej, charakteryzującej się integracją systemów cyber-fizycznych, Internetu Rzeczy (IoT) i chmury, aby optymalizować wydajność procesów przemysłowych.

TL;DR

Jakość 4.0 to podejście oparte na technologiach cyfrowych i analizach, które poprawia jakość produktów i usług. Wykorzystuje różne narzędzia, takie jak analiza danych w czasie rzeczywistym, konserwacja predykcyjna i sztuczna inteligencja. Jakość 4.0 pomaga organizacjom zidentyfikować i rozwiązać problemy z jakością, zwiększyć efektywność, zadowolenie klientów i zaangażowanie pracowników, oraz obniżyć koszty. Jest to podejście oparte na danych, które umożliwia organizacjom poprawę konkurencyjności poprzez monitorowanie i zarządzanie jakością w czasie rzeczywistym.

Zastosowania jakości 4.0

Jakość 4.0 może być wykorzystywana do:

 • Poprawy jakości produktów i procesów: Jakość 4.0 umożliwia zebranie i analizę danych w czasie rzeczywistym z produktów i procesów, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji i korekty problemów z jakością.
 • Zwiększenia efektywności: Jakość 4.0 umożliwia automatyzację zadań zarządzania jakością, takich jak zebranie i analiza danych, co zwiększa efektywność procesu zarządzania jakością.
 • Poprawy zadowolenie klientów: Jakość 4.0 umożliwia zbieranie i analizę opinii klientów, które można wykorzystać do identyfikacji i rozwiązania problemów klientów, co prowadzi do poprawy zadowolenia klientów.
 • Zwiększenia zaangażowanie pracowników: Jakość 4.0 umożliwia pracownikom zaangażowanie się w proces zarządzania jakością dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i analiz, które mogą zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Zmniejszenia kosztów: Jakość 4.0 umożliwia identyfikację i korygowanie problemów z jakością w czasie rzeczywistym, co może obniżyć koszty przeróbek i roszczeń gwarancyjnych.

Narzędzia i techniki jakości 4.0

Jakość 4.0 wykorzystuje różnorodne metody i technologie w celu poprawy jakości produktów i usług. Obejmują one:

 • Gromadzenie i analiza danych w czasie rzeczywistym: Jakość 4.0 wykorzystuje czujniki, urządzenia IoT i inne technologie do zbierania danych w czasie rzeczywistym z produktów i procesów. Dane te są następnie analizowane przy użyciu zaawansowanych technik analitycznych i uczenia maszynowego w celu zidentyfikowania i skorygowania problemów z jakością.
 • Konserwacja predykcyjna: Jakość 4.0 wykorzystuje dane z czujników i innych urządzeń do przewidywania, kiedy sprzęt lub maszyny mogą ulec awarii. Umożliwia to organizacjom zaplanowanie konserwacji i napraw przed wystąpieniem awarii, co zmniejsza przestoje i koszty.
 • Cyfrowy bliźniak: Jakość 4.0 wykorzystuje cyfrowe bliźniaki, które są wirtualnymi reprezentacjami fizycznych produktów lub procesów. Tych cyfrowych bliźniaków można używać do symulacji i testowania różnych scenariuszy, identyfikowania potencjalnych problemów z jakością i optymalizowania wydajności fizycznego produktu lub procesu.
 • Systemy cyberfizyczne: Jakość 4.0 wykorzystuje systemy cyberfizyczne, które są systemami integrującymi komponenty fizyczne i cyfrowe w celu optymalizacji wydajności procesów przemysłowych.
 • Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML): Jakość 4.0 wykorzystuje techniki AI i ML do analizowania dużych ilości danych, identyfikowania wzorców i prognozowania.
 • Przetwarzanie w chmurze: Jakość 4.0 wykorzystuje przetwarzanie w chmurze do przechowywania i analizowania danych. Umożliwia to organizacjom dostęp do danych z dowolnego miejsca i współpracę z innymi organizacjami.
 • Interakcja człowiek-maszyna: Jakość 4.0 wykorzystuje zaawansowane interfejsy, takie jak rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona, aby usprawnić interakcję człowiek-maszyna i umożliwić lepsze zarządzanie jakością.
 • Blockchain: Quality 4.0 wykorzystuje technologię blockchain do tworzenia odpornych na manipulacje zapisów procesu produkcyjnego, umożliwiając organizacjom śledzenie produktów i zapewnienie zgodności ze standardami jakości.

Ogólnie rzecz biorąc, Jakość 4.0 wykorzystuje technologie cyfrowe i zaawansowaną analitykę w celu poprawy jakości produktów i usług, pomaga organizacjom identyfikować i korygować problemy z jakością w czasie rzeczywistym, redukować koszty, poprawiać zadowolenie klientów i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Podsumowanie

Jakość 4.0 to podejście oparte na danych, które wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak IoT, cloud computing, big data i sztuczna inteligencja (AI) w celu poprawy jakości produktów i usług. Może pomóc organizacjom poprawić ich konkurencyjność, dostarczając w czasie rzeczywistym wgląd w jakość ich produktów i procesów oraz umożliwiając im szybkie identyfikowanie i korygowanie problemów z jakością.


Jakość 4.0artykuły polecane
JakośćZarządzanie jakościąKontrola jakościCiągłe doskonalenieCykl PDCAEwidencja kosztów jakościAproksymacja

Bibliografia

 • Wawak S. (2022), Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach–badania wstępne, Problemy Jakości, 54