Standard: Historia i autorzy

Z Encyklopedia Zarządzania

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

20 sty 2024

18 gru 2023

  • bież.poprz. 11:2911:29, 18 gru 2023Sw dyskusja edycjem 11 589 bajtów +20 →‎Standard idealny
  • bież.poprz. 11:2511:25, 18 gru 2023Sw dyskusja edycje 11 569 bajtów +11 569 Utworzono nową stronę "'''Standard''' w kontekście zarządzania i realizacji projektów można zdefiniować jako typowość działań, wynikającą z przyjętych procedur i zwyczajów, mających na celu zapewnienie powtarzalności, jakości i efektywności działań organizacji. Jest to zbiór wytycznych, norm i reguł postępowania, które określają oczekiwane standardy jakościowe oraz procesy działania w danym obszarze. Standardy w zarządzaniu i realizacji projektów mają na ce…"