Rodzaje promocji: Różnice pomiędzy wersjami

(Bibliografia: interwiki, replaced: en:Forms of promotion → <!--en:Forms of promotion-->)
(aktualizacja hasła)
Linia 1: Linia 1:
W ujęciu węższym [[promocja]] jest zespołem działań i środków dzięki którym [[firma]] ([[przedsiębiorstwo]]) wysyła na [[rynek]] [[informacje]] opisujące [[produkt]], formułujące [[potrzeby]] nabywców oraz ukierunkowujące [[popyt]] i zmniejszające jego elastyczność cenową.
+
{{Infobox
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Marketing]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Public relations]]
 +
<li>[[Promocja]]
 +
<li>[[Reklama]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Komunikacja marketingowa]]
 +
<li>[[Sprzedaż]]
 +
<li>[[Informacja]]
 +
</ul>
 +
}}
  
W ujęciu szerszym promocja rozumiana jest jako polityka komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, ponieważ łączy elementy aktywizacji [[sprzedaż]]y z badaniami marketingowymi, które mają na celu rejestracje informacji płynących z rynku oraz zapewnienie zwrotnego sprzężenia informacyjnego. Promocją jest jedynie [[proces]] łączący się z osiąganiem określonych [[cel]]ów firmy, posługujący się takim zespołem środków o zróżnicowanej strukturze i funkcjach, który posiada bezpośredni wpływ na aktywizacje sprzedaży. Środki te tworzą złożoną kompozycje.
+
[[Promocja|Promocja]] jest aktywną fazą [[Komunikacja marketingowa|komunikowania]] się firmy z potencjalnymi konsumentami, w celu poinformowania o działalności przedsiębiorstwa, jego obecnej i przyszłej ofercie, kształtowania pozytywnego wizerunku, budowaniu pozytywnych relacji oraz pobudzania i stymulowania [[Popyt|popytu]], zgodnie ze strategią firmy.
  
==Promocja dodatkowa==
+
==Instrumenty promocji==
===Premia od zakupu===
 
Istota premii od zakupu polega na tym, że zakupienie określonego towaru upoważnia jego nabywcę do otrzymania bezpłatnego upominku rzeczowego.
 
* [[premia]] natychmiastowa. [[Konsument]] otrzymuje w momencie zakupu danego produktu inny artykuł w formie prezentu,
 
<google>ban728t</google>
 
* premia opóźniona. Polega na tym, że konsument uzyskuje możliwość otrzymania określonej premii po upływie pewnego czasu licząc od chwili dokonania zakupu,
 
* premia w formie dodatkowego produktu. Nabywca otrzymuje jeden produkt jako prezent jeśli jednorazowo zakupi określoną liczbę tych samych produktów,
 
* premia w formie ''próbki produktu'' polega na wręczeniu konsumentowi próbki innego produktu ze sprzedawanej przez przedsiębiorstwo gamy wyrobów w przypadku zakupu określonego wyrobu,
 
* premia w formie ''przepisów użycia''. Nabywca produktu otrzymuje w formie prezentu zestaw przepisów (Np. kulinarnych),
 
* premia w formie atrakcyjnego opakowania wielokrotnego użytku stosowana zwłaszcza w przypadku niektórych artykułów spożywczych. Po zużyciu produktu jego [[opakowanie]] używane jest do celów gospodarstwa domowego,
 
* prezenty dodawane do sprzedawanych produktów. Do sprzedawanego produktu dołączany jest drobny upominek który ma podobną lub wyższą jakość aniżeli produkt podstawowy.
 
 
===Obniżanie ceny===
 
Jest silnym bodźcem aktywizującym sprzedaż w krótkim okresie czasu. Najważniejsze rodzaje tej formy promocji to:
 
* bony lub kupony rozdawane klientom przy dokonywaniu zakupu. Upoważniają one do nabywania produktu po obniżonej cenie,
 
* [[oferta]] kuponowa. Obniżka cen dla [[klient]]ów, którzy zgromadzili określoną liczbę kuponów, które towarzyszą sprzedawanym produktom,
 
* oferta specjalna - klienci mogą dokonać zakupu produktu po atrakcyjnej cenie we wskazanym okresie,
 
* 3 za 2 polega na tym, że klient może zakupić 3 sztuki produktu w cenie 2 sztuk,
 
* oferta refundowana polega na zwrocie części ceny po przedłożeniu dowodu zakupu,
 
* możliwość odsprzedania producentowi używanego produktu. Część [[producent]]ów oferuje swoim klientom odkupienie zużytych produktów.
 
  
===Konkursy, loterie, gry===
+
Pojęcie promocji często bywa mylnie stosowane synonimiczne ze słowem Reklama, jednak nie to wyrażenia tożsame. Wg Ph. Kotlera wyróżnia się 4 podstawowe instrumenty promocji:
* konkursy oferują nabywcy możliwość otrzymania określonych nagród. Warunkiem uzyskania nagrody pewne twórcze działania realizowane przez konsumentów np. wymyślenie hasła reklamowego,
 
* loterie - konsument ma możliwość uzyskania nagród w wyniku losowania,
 
* losowanie nagród wśród klientów danego sklepu, bez konieczności zakupu danego produktu.
 
  
===Testowanie produktu===
+
# sprzedaż osobista (akwizycja);
* próbki produktu. Klientom są oferowane miniaturowe próbki produktu przesyłane pocztą lub roznoszone do domów,
+
# marketing bezpośredni;
* możliwość darmowego przetestowania produktu bez obowiązku jego późniejszego zakupu,
+
# promocja sprzedaży;
* prezentacja produktu i jego cech na specjalnie zorganizowanym pokazie.
+
# [[Public relations|Public Relations]] i Publicity.
  
==Public relations==
+
==Sprzedaż osobista==
* kontakty z prasą, radiem, telewizją zwykle przez rzecznika prasowego,
+
 
* obsługiwanie klientów, którzy odwiedzają przedsiębiorstwo również w czasie trwania targów i wystaw,
+
W szerokim ujęciu sprzedaż osobista obejmuje różnorodne formy bezpośredniego kontaktu pracowników (przedstawicieli, sprzedawców, producentów, kupców-pośredników) z potencjalnymi nabywcami, mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupu. W wąskim ujęciu pojęcie to bazuje na sprzedaży produktów lub usług poza siedzibą firmy tj. poprzez przedstawicieli handlowych.
* przedstawianie referencji innych odbiorców, które dotyczą produktów oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorstwo,
+
 
* utrzymywanie kontaktów z najbliższym otoczeniem przedsiębiorstwa, które polegają na organizowaniu różnorakich imprez mających na celu integracje przedsiębiorstwa ze środowiskiem (dni otwarte itp.),
+
Ta forma działania marketingowego jest ściśle powiązana z charakterem oferowanych produktów. Najczęstszym przedmiotami sprzedaży osobistej są wysoko przetworzone dobra konsumpcyjne np. odkurzacze, telefony, kosmetyki, para-medyczne urządzenia, dobra produkcyjne itp. Podczas prezentacji oferty zadaniem handlowca jest dostarczyć klientowi wiedzę na temat produktu, wyjaśnić wszystkie wątpliwości i problemy techniczne, zaprezentować produkt, przekonać nabywców o konieczności i celowości zakupu, a w konsekwencji doprowadzić do decyzji zakupowej.
* uczestnictwo w akcjach, które są organizowane przez organizacje społeczne,
+
 
* utrzymywanie kontaktów z innymi instytucjami, zwłaszcza uczelniami wyższymi i szkołami,
+
== Marketing bezpośredni==
* [[organizacja]] sympozjów naukowych związanych z obszarem działalności przedsiębiorstwa,
+
 
* opracowywanie informacji i raportów na temat działalności przedsiębiorstwa,
+
Taki rodzaj promocji bazuje na wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych tj. telefonu, faksu, TV, Internetu, w celu nawiązania kontaktu z potencjalną grupą odbiorców, wywołania ich reakcji lub nawiązania dialogu. Zwany niejednokrotnie interaktywnym systemem marketingu, ponieważ nie cechuje go jednostronny wymiar reklamowy. 
* opracowywanie prospektów emisyjnych w przypadku prywatyzacji przedsiębiorstwa,
+
 
* utrzymywanie kontaktów z akcjonariuszami.
+
Poza tradycyjnymi instrumentami komunikacji, współcześnie w promocji wykorzystuje się również bluetooth marketing, social media marketing, marketing szeptany oraz wirusowy. Dobór określonego narzędzia powinien być oczywiście dostosowany do charakterystyki rynku docelowego, stanu wiedzy i preferencji targetu, cech charakterystycznych produktu i jego etapu życia oraz ceny i budżetu konsumentów.
 +
 
 +
== Promocja sprzedaży==
 +
 
 +
Pojęcie to stanowi zbiór różnorodnych bodźców ekonomicznych, o charakterze krótkotrwałym, mających zachęcić konsumentów do wypróbowania i/lub kupna towarów oraz usług. Mogą one przybierać wielorakie formy:
 +
 
 +
* degustacje;
 +
* kupony rabatowe;
 +
* promocje ilościowe typu "2 w cenie 1";
 +
* nagrody;
 +
* losy;
 +
* zdrapki;
 +
* konkursy;
 +
* upominki;
 +
* edycje limitowane;
 +
* personalizacja marek, opakowań.
 +
 
 +
Podstawowym celem powyższych działań jest wywołanie u konsumentów poczucia wyjątkowości okazji, co z założenia ma przyspieszyć efekt sprzedażowy. Promocje sprzedaży nie powinny mieć charakteru ciągłego, ze względu na ich wymiar ekonomiczny, ale być organizowane sezonowo w kontekście świąt, czy eventów.
 +
 
 +
== Public Relations (PR) oraz Publicity ==
 +
Działania te mają z założenia przyczynić się do sprawnej komunikacji i budowania pozytywnego wizerunku organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Publicity bazuje na utrwalaniu marki w świadomości audytorium poprzez umieszczanie w mediach loga, nazwy, czy produktu i wywoływaniu rozgłosu.
 +
 
 +
Działania z zakresu Public Relations nakierowane są na budowanie relacji, w celu wzrostu zaufania do firmy. PR często wykorzystuje informacje prasowe, przemówienia, seminaria, raporty, akcje dobroczynne, sponsoring oraz eventy, w celu tworzenia pozytywnego wizerunku danej organizacji (Barska A. 2016).
 +
 
 +
== Inne formy promocji==
 +
 
 +
# '''Targi i wystawy'''- bazują na bezpośrednim kontakcie potencjalnych konsumentów i sprzedawców. Stanowią istotną formę aktywizacji rynkowej i zaznaczenia swojej pozycji gospodarczej na tle konkurencji. Dają równoczesną możliwość budowania lub poprawy wizerunku przedsiębiorstwa oraz sprzedaży komercyjnej.
 +
# '''Katalogi i informatory'''- stanowią relatywnie tanią formę promocji, która wymaga jednak odpowiedniej kreacji graficzno-technicznej oraz copywriterskiej. Zwane niekiedy „pocztową reklamą adresowaną” dostarczają szerokie spektrum informacji technicznej i organizacyjnej. Specyficzną formą katalogów są np. informatory przemysłowe publikowane periodycznie, wraz z wprowadzaniem konkretnych innowacji technologicznych.
 +
# '''Sponsporing'''- jest to działalność łącząca wymiar promocyjno-reklamowy z budowaniem odpowiedniego wizerunku firmy oraz relacji międzyludzkich. W branży reklamowej, za przekazanie przez sponsora określonego dobra na rzecz jakiegoś podmiotu, oczekuje on wykonanie konkretnego świadczenia, najczęściej reklamowego, wspierającego jego działalność. Taka działalność z założenia opiera się na umieszczaniu w przestrzeni znaków towarowych sponsorów lub komunikatu informującego o fakcie sponsorowania.
 +
# '''Lobbing'''- polega na działaniu wpływowej grupy ludzi na rzecz regionu, grupy społecznej lub instytucji. Pojęcie wywodzące się ze sfery politycznej, a funkcjonujące już w Cesarstwie Rzymskim, może mieć również wymiar pozytywny, nie tylko korupcyjny, w zależności od doboru instrumentów. Wspieranie, bądź reklamowanie określonych idei, inicjatyw, działań zaliczane jest również do form promocji.
 +
# '''Merchandising'''- definiowany jako grupa zintegrowanych działań logistycznych i marketingowych, które stosowane w sposób spójny mają przełożyć się na zysk komercyjny.W praktyce obejmuje on przede wszystkim sposób prezentacji towarów w przestrzeniach sprzedażowych, organizację tych przestrzeni oraz ich odpowiednie dostosowanie do preferencji klientów, z uwzględnieniem zasad psychologii konsumenckiej.
 +
# '''Opakowanie'''- służące jako nośnik reklamy i informacji, ma również funkcje ochronną i stanowi równocześnie instrument marketingowy. Cechuje je określony kształt, wymiar, kolorystyka, typografia, kubatura, które powinny być spójne z identyfikacją wizualną marek.
 +
# '''QR Code'''-  dwuwymiarowy, kwadratowy kod kreskowy, będący współczesnym rozwiązaniem technologicznym w zakresie promocji. Ułatwia nie tylko działalność logistyczną produktów na halach magazynowych, ale również coraz częściej wykorzystywany jest w reklamie outdoorowej (Wojciechowski T. 2016).
 +
 
 +
== Narzędzia e-promocji ==
 +
 
 +
Dynamiczny rozwój [[Technologia informacyjna|technologii informacyjnych]] przyczynił się do rozwoju nowych form promocji, dystrybuowanych za pomocą [[Internet|Internetu]]. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w obecnej sytuacji rynkowej i trendach e-commercowych. Do najczęściej stosowanych form promocji internetowej zaliczono:
 +
 
 +
* stronę internetową organizacji;
 +
* reklamy typu display (tekstowe, graficzne, wideo);
 +
* promocję w wyszukiwarkach internetowych;
 +
* marketing bezpośredni w sieci (mailingi, newslettery);
 +
* e-PR;
 +
* promocję na portalach społecznościowych.
 +
 
 +
Ze względu na wymiar ekonomiczny i stosunkowo niską kapitałochłonność internetowych działań promocyjnych, stanowią one dużą szansę zarówno dla małych, jak i większych przedsiębiorstw. Ich odpowiedni dobór oraz synchronizacja działań stanowią podstawę w wyznaczaniu skutecznej strategii promocji (Łopaciński K. 2015).
 +
 
 +
==Strategie promocji==
 +
 
 +
Doboru poszczególnych form promocji oraz kanałów dystrybucji powinno dokonywać się w zależności od długoterminowych celów i strategii przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych rodzajów strategii promocji zaliczamy:
 +
 
 +
- strategia „push” – stosowana jest w przypadku intensywnej dystrybucji, ma za zadanie skłonić uczestników kanału dystrybucji do promowania oferty i sprzedawania produktów lub usług;
 +
- strategia „pull”- jej celem jest bezpośrednie oddziaływanie na konsumenta poprzez tworzenie popytu na produkty markowe (Bielski I. 2006).
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
* Jan W. Wiktor Promocja. [[System]] komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2005, s. 40
 
* Andrzej Sznajder Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Rzeczpospolita Businessman Book Warszawa 1993, s. 71-73
 
* Jerzy Altkorn Podstawy marketingu, Instytut marketingu Kraków 2002, s. 321, 328, 343
 
* Tomasz Domański Skuteczna [[reklama]] i promocja, Poltex Warszawa 1993, s. 106
 
  
{{a|Jan Kurek}}
+
* Barska A. (2016). Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa
[[Kategoria:Promocja i reklama]]
+
* Bielski I. (2006). Współczesny marketing, filozofia, strategie, instrumenty, Studio Emka, Warszawa
<!--[[en:Forms of promotion]]-->
+
* Łopaciński K. (2015). Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 +
* Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2008). [http://sbc.org.pl/Content/19341/piorunkiewicz.pdf]Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care-charakterystyka systemów CRM. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas
 +
* Tesławski M. (2016). Techniki promocji sprzedaży, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin
 +
* Wojciechowski T. ( 2016). Rynek i marketing w pigułce, Placet, Warszawa
 +
 
 +
{{a|Katarzyna Bartoń}}
 +
[[Kategoria: Marketing]]

Wersja z 15:01, 27 mar 2017

Rodzaje promocji
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Promocja jest aktywną fazą komunikowania się firmy z potencjalnymi konsumentami, w celu poinformowania o działalności przedsiębiorstwa, jego obecnej i przyszłej ofercie, kształtowania pozytywnego wizerunku, budowaniu pozytywnych relacji oraz pobudzania i stymulowania popytu, zgodnie ze strategią firmy.

Instrumenty promocji

Pojęcie promocji często bywa mylnie stosowane synonimiczne ze słowem Reklama, jednak nie są to wyrażenia tożsame. Wg Ph. Kotlera wyróżnia się 4 podstawowe instrumenty promocji:

 1. sprzedaż osobista (akwizycja);
 2. marketing bezpośredni;
 3. promocja sprzedaży;
 4. Public Relations i Publicity.

Sprzedaż osobista

W szerokim ujęciu sprzedaż osobista obejmuje różnorodne formy bezpośredniego kontaktu pracowników (przedstawicieli, sprzedawców, producentów, kupców-pośredników) z potencjalnymi nabywcami, mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupu. W wąskim ujęciu pojęcie to bazuje na sprzedaży produktów lub usług poza siedzibą firmy tj. poprzez przedstawicieli handlowych.

Ta forma działania marketingowego jest ściśle powiązana z charakterem oferowanych produktów. Najczęstszym przedmiotami sprzedaży osobistej są wysoko przetworzone dobra konsumpcyjne np. odkurzacze, telefony, kosmetyki, para-medyczne urządzenia, dobra produkcyjne itp. Podczas prezentacji oferty zadaniem handlowca jest dostarczyć klientowi wiedzę na temat produktu, wyjaśnić wszystkie wątpliwości i problemy techniczne, zaprezentować produkt, przekonać nabywców o konieczności i celowości zakupu, a w konsekwencji doprowadzić do decyzji zakupowej.

Marketing bezpośredni

Taki rodzaj promocji bazuje na wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych tj. telefonu, faksu, TV, Internetu, w celu nawiązania kontaktu z potencjalną grupą odbiorców, wywołania ich reakcji lub nawiązania dialogu. Zwany niejednokrotnie interaktywnym systemem marketingu, ponieważ nie cechuje go jednostronny wymiar reklamowy.

Poza tradycyjnymi instrumentami komunikacji, współcześnie w promocji wykorzystuje się również bluetooth marketing, social media marketing, marketing szeptany oraz wirusowy. Dobór określonego narzędzia powinien być oczywiście dostosowany do charakterystyki rynku docelowego, stanu wiedzy i preferencji targetu, cech charakterystycznych produktu i jego etapu życia oraz ceny i budżetu konsumentów.

Promocja sprzedaży

Pojęcie to stanowi zbiór różnorodnych bodźców ekonomicznych, o charakterze krótkotrwałym, mających zachęcić konsumentów do wypróbowania i/lub kupna towarów oraz usług. Mogą one przybierać wielorakie formy:

 • degustacje;
 • kupony rabatowe;
 • promocje ilościowe typu "2 w cenie 1";
 • nagrody;
 • losy;
 • zdrapki;
 • konkursy;
 • upominki;
 • edycje limitowane;
 • personalizacja marek, opakowań.

Podstawowym celem powyższych działań jest wywołanie u konsumentów poczucia wyjątkowości okazji, co z założenia ma przyspieszyć efekt sprzedażowy. Promocje sprzedaży nie powinny mieć charakteru ciągłego, ze względu na ich wymiar ekonomiczny, ale być organizowane sezonowo w kontekście świąt, czy eventów.

Public Relations (PR) oraz Publicity

Działania te mają z założenia przyczynić się do sprawnej komunikacji i budowania pozytywnego wizerunku organizacji w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Publicity bazuje na utrwalaniu marki w świadomości audytorium poprzez umieszczanie w mediach loga, nazwy, czy produktu i wywoływaniu rozgłosu.

Działania z zakresu Public Relations nakierowane są na budowanie relacji, w celu wzrostu zaufania do firmy. PR często wykorzystuje informacje prasowe, przemówienia, seminaria, raporty, akcje dobroczynne, sponsoring oraz eventy, w celu tworzenia pozytywnego wizerunku danej organizacji (Barska A. 2016).

Inne formy promocji

 1. Targi i wystawy- bazują na bezpośrednim kontakcie potencjalnych konsumentów i sprzedawców. Stanowią istotną formę aktywizacji rynkowej i zaznaczenia swojej pozycji gospodarczej na tle konkurencji. Dają równoczesną możliwość budowania lub poprawy wizerunku przedsiębiorstwa oraz sprzedaży komercyjnej.
 2. Katalogi i informatory- stanowią relatywnie tanią formę promocji, która wymaga jednak odpowiedniej kreacji graficzno-technicznej oraz copywriterskiej. Zwane niekiedy „pocztową reklamą adresowaną” dostarczają szerokie spektrum informacji technicznej i organizacyjnej. Specyficzną formą katalogów są np. informatory przemysłowe publikowane periodycznie, wraz z wprowadzaniem konkretnych innowacji technologicznych.
 3. Sponsporing- jest to działalność łącząca wymiar promocyjno-reklamowy z budowaniem odpowiedniego wizerunku firmy oraz relacji międzyludzkich. W branży reklamowej, za przekazanie przez sponsora określonego dobra na rzecz jakiegoś podmiotu, oczekuje on wykonanie konkretnego świadczenia, najczęściej reklamowego, wspierającego jego działalność. Taka działalność z założenia opiera się na umieszczaniu w przestrzeni znaków towarowych sponsorów lub komunikatu informującego o fakcie sponsorowania.
 4. Lobbing- polega na działaniu wpływowej grupy ludzi na rzecz regionu, grupy społecznej lub instytucji. Pojęcie wywodzące się ze sfery politycznej, a funkcjonujące już w Cesarstwie Rzymskim, może mieć również wymiar pozytywny, nie tylko korupcyjny, w zależności od doboru instrumentów. Wspieranie, bądź reklamowanie określonych idei, inicjatyw, działań zaliczane jest również do form promocji.
 5. Merchandising- definiowany jako grupa zintegrowanych działań logistycznych i marketingowych, które stosowane w sposób spójny mają przełożyć się na zysk komercyjny.W praktyce obejmuje on przede wszystkim sposób prezentacji towarów w przestrzeniach sprzedażowych, organizację tych przestrzeni oraz ich odpowiednie dostosowanie do preferencji klientów, z uwzględnieniem zasad psychologii konsumenckiej.
 6. Opakowanie- służące jako nośnik reklamy i informacji, ma również funkcje ochronną i stanowi równocześnie instrument marketingowy. Cechuje je określony kształt, wymiar, kolorystyka, typografia, kubatura, które powinny być spójne z identyfikacją wizualną marek.
 7. QR Code- dwuwymiarowy, kwadratowy kod kreskowy, będący współczesnym rozwiązaniem technologicznym w zakresie promocji. Ułatwia nie tylko działalność logistyczną produktów na halach magazynowych, ale również coraz częściej wykorzystywany jest w reklamie outdoorowej (Wojciechowski T. 2016).

Narzędzia e-promocji

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych przyczynił się do rozwoju nowych form promocji, dystrybuowanych za pomocą Internetu. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w obecnej sytuacji rynkowej i trendach e-commercowych. Do najczęściej stosowanych form promocji internetowej zaliczono:

 • stronę internetową organizacji;
 • reklamy typu display (tekstowe, graficzne, wideo);
 • promocję w wyszukiwarkach internetowych;
 • marketing bezpośredni w sieci (mailingi, newslettery);
 • e-PR;
 • promocję na portalach społecznościowych.

Ze względu na wymiar ekonomiczny i stosunkowo niską kapitałochłonność internetowych działań promocyjnych, stanowią one dużą szansę zarówno dla małych, jak i większych przedsiębiorstw. Ich odpowiedni dobór oraz synchronizacja działań stanowią podstawę w wyznaczaniu skutecznej strategii promocji (Łopaciński K. 2015).

Strategie promocji

Doboru poszczególnych form promocji oraz kanałów dystrybucji powinno dokonywać się w zależności od długoterminowych celów i strategii przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych rodzajów strategii promocji zaliczamy:

- strategia „push” – stosowana jest w przypadku intensywnej dystrybucji, ma za zadanie skłonić uczestników kanału dystrybucji do promowania oferty i sprzedawania produktów lub usług; - strategia „pull”- jej celem jest bezpośrednie oddziaływanie na konsumenta poprzez tworzenie popytu na produkty markowe (Bielski I. 2006).

Bibliografia

 • Barska A. (2016). Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa
 • Bielski I. (2006). Współczesny marketing, filozofia, strategie, instrumenty, Studio Emka, Warszawa
 • Łopaciński K. (2015). Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2008). [1]Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care-charakterystyka systemów CRM. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas
 • Tesławski M. (2016). Techniki promocji sprzedaży, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin
 • Wojciechowski T. ( 2016). Rynek i marketing w pigułce, Placet, Warszawa

Autor: Katarzyna Bartoń