Negocjacje w ZZL - specyfika

Wersja z dnia 20:52, 12 maj 2008 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
L.p.
Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
Zakres negocjacji
Cele zaangażowanych stron
Pracodawcy
Pracowników
1. Rekrutacja

personelu

- poziom kompetencji,

- zakres obowiązków, uprawnień, i odpowiedzialności

- dostosowanie ilości i jakości personelu do zadań firmy; - pozyskanie zatrudnienia,

- pozyskanie umowy na czas nieokreślony,

- określenie warunków pracy,

- ustalenie zakresu obowiązków,

- ustalenie zakresu samodzielności decyzyjnej,

- ustalenie zakresu odpowiedzialności;

2. Wynagradzanie pracowników - metody wartościowania pracy,

- poziom i struktura wynagrodzeń,

- układy zbiorowe pracy,

- postanowienia kontraktów menedżerskich i kierowniczych,

- systemy ubezpieczeń społecznych,

- programy emerytalno - rentowe

- dostosowanie wysokości wynagrodzeń do wyników finansowych firmy,

- minimalizacja kosztów pracy (w tym wynagrodzeń);

- maksymalizacja wysokości wynagrodzenia,

- pozyskanie atrakcyjnych świadczeń rzeczowych;

3. Rozwój

personelu

- ustalenie metod rozwoju personelu,

- wybór osób skierowanych na szkolenia,

- doskonalenie potencjału pracy zgodnie z celami i możliwościami finansowymi firmy; - podnoszenie poziomu kwalifikacji,

- rozwój umiejętności,

- wzrost prestiżu, autorytetu,

- wzrost samodzielności decyzyjnej;

4. Kształtowanie warunków

i stosunków pracy

- ustalenie form organizacji czasu pracy,

- ustalenie form partycypacji pracowników w zarządzaniu firmą

- ustalenie sposobów komunikacji,

- ustalenie metod pracy,

- optymalizacja warunków wykonywania pracy,

- eliminacja konfliktów;


- poprawa materialnych warunków pracy (komfortu),

- poprawa atmosfery w pracy,

- dostęp do ważnych informacji,

- większy wpływ na cele firmy,

- dostosowanie czasu pracy do własnych indywidualnych potrzeb;

5. Ocenianie

personelu

- przedmiot oceny (zakres)

- kryteria oceny,

- techniki oceny,

- podmiot oceny,

- termin oceny,

- ustalenie bieżącej efektywności pracowników,

- podjecie decyzji personalnych (awans, zmiana poziomu i struktury wynagrodzenia, szkolenia, derekrutacja),

- dostosowanie kryteriów ocen do specyfiki stanowiska pracy,

- dobór właściwej techniki oceny,

- uzyskanie pozytywnej oceny, dla możliwości awansu, podwyżki wynagrodzenia;

6. Derekrutacja personelu - ustalenie ilości zwalnianych, pracowników,

- ustalenie metod redukcji zatrudnienia

- optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia z punktu widzenia celów i wyników finansowych firmy. - zachowanie statusu pracownika,

- zachowanie dotychczasowej pozycji zawodowej.

Bibliografia

 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1991.
 • Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2000.
 • Jurkowski R., Negocjacje zbiorowe. Kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa 2000.
 • Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2003.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzanie firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków - Kluczbork, 1997.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992
 • Winch A., Winch S., Techniki sprzedaży i negocjacji, Diffin, Warszawa 1998.
 • Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny. Czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa 1996.

Autor: Andrzej Kozina, Małgorzata Tyrańska