Inkaso importowe: Różnice pomiędzy wersjami

m (clean up, replaced: *po → * po (5), → (2), → , ,kt → , kt (4), 1. → # (6), ; → , (3), y( → y ( (2), # → # (5), removed: ==Charakterystyka==)
Linia 1: Linia 1:
 
   
 
==Charakterystyka==
 
 
'''[[Inkaso]] importowe''' jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej [[bank]]- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to [[transakcja]] postrzegana od strony importera.
 
'''[[Inkaso]] importowe''' jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej [[bank]]- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to [[transakcja]] postrzegana od strony importera.
  
 
==Strony uczestniczące w procedurze==  
 
==Strony uczestniczące w procedurze==  
*'''podawca inkasa-'''jest nim [[eksporter]], który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa;
+
*'''podawca inkasa-'''jest nim [[eksporter]], który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa,
*'''bank podawczy(bank zleceniodawcy)'''-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego;
+
*'''bank podawczy (bank zleceniodawcy)'''-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego,
*'''bank pośredniczący(bank inkasujący)'''-jest to bank importera, którego [[funkcja]] sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów;
+
*'''bank pośredniczący (bank inkasujący)'''-jest to bank importera, którego [[funkcja]] sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów,
*'''[[płatnik]]''' czyli [[importer]],któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;<google>ban728t</google>
+
*'''[[płatnik]]''' czyli [[importer]], któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;<google>ban728t</google>
 
==Czynności importera w procedurze inkasa importowego==  
 
==Czynności importera w procedurze inkasa importowego==  
 
Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu '' zlecenia pokrycia inkasa''. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:
 
Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu '' zlecenia pokrycia inkasa''. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:
*potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
+
* potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
*przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
+
* przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
*dokonanie zwrotu inkasa gdy [[zapłata]] jest nieosiągalna.
+
* dokonanie zwrotu inkasa gdy [[zapłata]] jest nieosiągalna.
 
 
  
 
==Przebieg inkasa importowego==  
 
==Przebieg inkasa importowego==  
1. Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera [[wezwanie do zapłaty]] inkasa wraz z kopią faktury.
+
Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera [[wezwanie do zapłaty]] inkasa wraz z kopią faktury.
 
+
Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.
2. Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.
+
Płatność w ramach inkasa dokonywana jest na podstawie zlecenia pokrycia inkasa, które importer kieruje do banku inkasującego.
 
+
Jeśli importer odmówi zapłaty inkasa- częściowej lub całkowitej-należy o tym powiadomić bank podawcy podając przyczyny.
3. Płatność w ramach inkasa dokonywana jest na podstawie zlecenia pokrycia inkasa, które importer kieruje do banku inkasującego.
+
Dyspozycja zapłaty lub jej odmowy powinna być przekazana jak najszybciej bankowi podawcy, najczęściej w ciągu trzech dni.
 
+
W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się importera odnośnie inkasa konieczne jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie o tym banku podawcy i eksportera.
4. Jeśli importer odmówi zapłaty inkasa- częściowej lub całkowitej-należy o tym powiadomić bank podawcy podając przyczyny.
 
 
 
5. Dyspozycja zapłaty lub jej odmowy powinna być przekazana jak najszybciej bankowi podawcy, najczęściej w ciągu trzech dni.
 
 
 
6. W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się importera odnośnie inkasa konieczne jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie o tym banku podawcy i eksportera.
 
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
*S.Jaworski,M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego,wyd. Infotrade,Gdańsk 1993
+
* S.Jaworski, M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego, wyd. Infotrade, Gdańsk 1993
*A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,[[Fundacja]] Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997
+
* A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,[[Fundacja]] Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997
  
 
{{a|Magdalena Bojarzyńska}}
 
{{a|Magdalena Bojarzyńska}}
  
 
[[Kategoria:Handel zagraniczny]]
 
[[Kategoria:Handel zagraniczny]]

Wersja z 19:34, 20 cze 2015

Inkaso importowe jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej bank- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to transakcja postrzegana od strony importera.

Strony uczestniczące w procedurze

 • podawca inkasa-jest nim eksporter, który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa,
 • bank podawczy (bank zleceniodawcy)-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego,
 • bank pośredniczący (bank inkasujący)-jest to bank importera, którego funkcja sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów,
 • płatnik czyli importer, któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;

Czynności importera w procedurze inkasa importowego

Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu zlecenia pokrycia inkasa. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:

 • potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
 • przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
 • dokonanie zwrotu inkasa gdy zapłata jest nieosiągalna.

Przebieg inkasa importowego

 1. Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera wezwanie do zapłaty inkasa wraz z kopią faktury.
 2. Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.
 3. Płatność w ramach inkasa dokonywana jest na podstawie zlecenia pokrycia inkasa, które importer kieruje do banku inkasującego.
 4. Jeśli importer odmówi zapłaty inkasa- częściowej lub całkowitej-należy o tym powiadomić bank podawcy podając przyczyny.
 5. Dyspozycja zapłaty lub jej odmowy powinna być przekazana jak najszybciej bankowi podawcy, najczęściej w ciągu trzech dni.
 6. W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się importera odnośnie inkasa konieczne jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie o tym banku podawcy i eksportera.

Bibliografia

 • S.Jaworski, M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego, wyd. Infotrade, Gdańsk 1993
 • A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997

Autor: Magdalena Bojarzyńska