Inkaso importowe: Różnice pomiędzy wersjami

m
Linia 2: Linia 2:
 
      
 
      
 
==Charakterystyka==  
 
==Charakterystyka==  
'''Inkaso importowe''' jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej bank- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to transakcja postrzegana od strony importera.
+
'''[[Inkaso]] importowe''' jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej [[bank]]- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to [[transakcja]] postrzegana od strony importera.
  
 
==Strony uczestniczące w procedurze==  
 
==Strony uczestniczące w procedurze==  
*'''podawca inkasa-'''jest nim eksporter, który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa;
+
*'''podawca inkasa-'''jest nim [[eksporter]], który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa;
 
*'''bank podawczy(bank zleceniodawcy)'''-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego;
 
*'''bank podawczy(bank zleceniodawcy)'''-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego;
*'''bank pośredniczący(bank inkasujący)'''-jest to bank importera, którego funkcja sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów;
+
*'''bank pośredniczący(bank inkasujący)'''-jest to bank importera, którego [[funkcja]] sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów;
*'''płatnik''' czyli importer,któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;<google>ban728t</google>
+
*'''[[płatnik]]''' czyli [[importer]],któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;<google>ban728t</google>
 
==Czynności importera w procedurze inkasa importowego==  
 
==Czynności importera w procedurze inkasa importowego==  
 
Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu '' zlecenia pokrycia inkasa''. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:
 
Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu '' zlecenia pokrycia inkasa''. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:
 
*potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
 
*potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
 
*przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
 
*przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
*dokonanie zwrotu inkasa gdy zapłata jest nieosiągalna.
+
*dokonanie zwrotu inkasa gdy [[zapłata]] jest nieosiągalna.
  
  
 
==Przebieg inkasa importowego==  
 
==Przebieg inkasa importowego==  
1. Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera wezwanie do zapłaty inkasa wraz z kopią faktury.
+
1. Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera [[wezwanie do zapłaty]] inkasa wraz z kopią faktury.
  
 
2. Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.
 
2. Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.
Linia 31: Linia 31:
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
*S.Jaworski,M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego,wyd. Infotrade,Gdańsk 1993
 
*S.Jaworski,M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego,wyd. Infotrade,Gdańsk 1993
*A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997
+
*A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,[[Fundacja]] Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997
  
 
{{a|Magdalena Bojarzyńska}}
 
{{a|Magdalena Bojarzyńska}}
  
 
[[Kategoria:Handel zagraniczny]]
 
[[Kategoria:Handel zagraniczny]]
 

Wersja z 08:43, 1 lut 2014


Charakterystyka

Inkaso importowe jest to uwarunkowana forma płatności w międzynarodowym obrocie handlowym. Jest to formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy eksporterem i importerem. Polega na pobraniu określonej kwoty pieniężnej przez instytucję inkasującą - najczęściej bank- działającą na rzecz i/lub w imieniu eksportera, w zamian za wydanie przedmiotu inkasa importerowi zgodnie z warunkami ustalonymi inkasa.Jest to forma stosowana w przypadku dużego zaufania partnerów handlowych. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe (faktury, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe itd.) i finansowe (weksle). Inkaso importowe może być dokumentowe lub finansowe.Jest to transakcja postrzegana od strony importera.

Strony uczestniczące w procedurze

  • podawca inkasa-jest nim eksporter, który składa do swojego banku dokumenty wraz ze zleceniem inkasowym precyzującym warunki, na jakich dokumenty mają być wydane kupującemu, to eksporter rozpoczyna procedurę inkasa;
  • bank podawczy(bank zleceniodawcy)-jest to bank eksportera, uczestniczy w przesyłce dokumentów do banku kupującego;
  • bank pośredniczący(bank inkasujący)-jest to bank importera, którego funkcja sprowadza się do zainkasowania zapłaty lub do odebrania od importera przyrzeczenia zapłaty oraz w zamian do wydania dokumentów;
  • płatnik czyli importer,któremu prezentowane są dokumenty i który ma uiścić lub zobowiązać się do uiszczenia ustalonej kwoty;

Czynności importera w procedurze inkasa importowego

Czynności importera ograniczają się do złożenia dokumentu zlecenia pokrycia inkasa. To bank inkasujący dokona realizacji inkasa zgodnie ze wskazaniami podanymi przez bank podawczy oraz powiadomi importera o nadejściu dokumentów i wezwaniu do zapłaty inkasa lub złożenia akceptu traty. Do zadań banku inkasującego należą również:

  • potwierdzenie bankowi eksportera otrzymania dokumentów oraz zlecenia inkasa
  • przekazanie kwoty pobranej w wyniku inkasa od importera na konto wskazane przez eksportera
  • dokonanie zwrotu inkasa gdy zapłata jest nieosiągalna.


Przebieg inkasa importowego

1. Bank płatnika po otrzymaniu inkasa z zagranicy przesyła niezwłocznie na adres importera wezwanie do zapłaty inkasa wraz z kopią faktury.

2. Jeśli importer jest zainteresowany wglądem do dokumentów może się udać do banku inkasującego celem porównania dokumentów z postanowieniami kontraktu.

3. Płatność w ramach inkasa dokonywana jest na podstawie zlecenia pokrycia inkasa, które importer kieruje do banku inkasującego.

4. Jeśli importer odmówi zapłaty inkasa- częściowej lub całkowitej-należy o tym powiadomić bank podawcy podając przyczyny.

5. Dyspozycja zapłaty lub jej odmowy powinna być przekazana jak najszybciej bankowi podawcy, najczęściej w ciągu trzech dni.

6. W przypadku niemożliwości wypowiedzenia się importera odnośnie inkasa konieczne jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie o tym banku podawcy i eksportera.

Bibliografia

  • S.Jaworski,M.Tokarczyk, Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego,wyd. Infotrade,Gdańsk 1993
  • A.Blajer, Informator eksportera/importera.Płatności dokumentowe:akredytywa i inkaso,Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997

Autor: Magdalena Bojarzyńska