Błąd uprawnień

Z Encyklopedia Zarządzania

Nie masz uprawnień do przesłania tego pliku z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Administratorzy.