Pomoc:Needed

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hasła do zrobienia:

 • Administrator‏‎
 • Afirmacja
 • Analityka
 • Analiza arbitrażowa
 • Analiza błędów
 • Analiza ilościowa
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza krzyżowa wpływów‏‎
 • Analiza ograniczeń‏‎
 • Analiza opisowa
 • Analiza rozjemcza
 • Analiza rutynowa
 • Analiza towaroznawcza
 • Atest jakościowy
 • Atestacja‏‎
 • Atestacja wyrobu
 • Badania barierowe
 • Badania modelowe
 • Badania podstawowe‏‎
 • Badania stosowane‏‎
 • Badanie satysfakcji‏‎
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Bilansowanie obciążeń stanowisk‏‎
 • Błąd
 • Brak‏‎
 • Buyout capital‏‎
 • Cechy jakościowe
 • Cechy towaroznawcze
 • CEN
 • Cena katalogowa
 • CENELEC
 • Centrum robocze‏‎
 • Data ważności
 • Degustacja
 • Diagram Moliera
 • Dokumentacja warsztatowa‏‎
 • Doradztwo korporacyjne‏‎
 • Dostawa częściowa‏‎
 • Dynamika Forestera‏‎
 • Dynamika rynku‏‎
 • Dynamika sprzedaży‏‎
 • Dyrektywy
 • Dyskusja panelowa‏‎
 • Efekt kompensujący‏‎
 • Ekonomia rodziny‏‎
 • Ekwiwalent pieniężny‏‎
 • Etykieta
 • Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
 • Ewidencja spływu kosztów‏‎
 • Extreme Programming‏‎
 • Federacja konsumentów
 • Funkcjonalność wyrobu
 • Generowanie informacji‏‎
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych‏‎
 • Harmonogram wielopoziomowy‏‎
 • Harmonogram zadań‏‎
 • Hipoteza dochodu relatywnego‏‎
 • Homogenizacja
 • Ilościowa teoria informacji‏‎
 • Imitacja
 • Instrukcja użytkowania
 • Interwencyjna polityka państwa‏‎
 • Inwentarz‏‎
 • Inżynieria jakości
 • Jednolite oznaczanie wyrobów‏‎
 • Kalendarz produkcyjny‏‎
 • Karta gwarancyjna
 • Karty krzyżowe‏‎
 • Komasowanie zleceń produkcyjnych‏‎
 • Konsumenckie kryteria użytkowe
 • Konsygnacja
 • Kontrahent‏‎
 • Kontrakt terminowe‏‎
 • Kooperant‏‎
 • Koszt odłożonej konsumpcji‏‎
 • Koszty agencyjne‏‎
 • Koszyk kredytów‏‎
 • Kurier‏‎
 • Kwotowanie stóp procentowych‏‎
 • Legalizacja narzędzi pomiarowych
 • Lider rynku‏‎
 • Loco
 • Ładunek
 • Macierz analizy danych‏‎
 • Macierz odkrywcza Molesa‏‎
 • Magazyn
 • Makrostruktura
 • Masa likwidacyjna‏‎
 • Metoda ciągła planowania‏‎
 • Metoda regeneratywna planowania‏‎
 • Metoda zmian netto‏‎
 • Metodyka Crystal‏‎
 • Model ACCA‏‎
 • Model AICA‏‎
 • Model ALCATA‏‎
 • Model AUB‏‎
 • Model EPPCA‏‎
 • Model kosztów‏‎
 • Model PACYRB‏‎
 • Model Triandisa‏‎
 • Model wiedzy‏‎
 • Nadprodukcja‏‎
 • Nakładanie się operacji‏‎
 • Naprawialność wyrobu
 • Natężenie wrażenia
 • Nauki społeczne‏‎
 • Niedobór towarowy
 • Nierówność Rao-Cramera‏‎
 • Niezawodność wyrobu
 • Nowoczesność wyrobu
 • Odpowiedzialność kierownictwa‏‎
 • Odwracanie problemu‏‎
 • Oferta prywatna‏‎
 • Operacja ładunkowa
 • Operacja maszynowa‏‎
 • Operacyjne ryzyko technologii‏‎
 • Oprzyrządowanie‏‎
 • Optymalna wielkość partii produkcyjnej‏‎
 • Patronaż‏‎
 • Pierwsze upomnienie na piśmie‏‎
 • Pobieranie próbek
 • Podaż siły roboczej‏‎
 • Pomiar pośredni
 • Popyt egzogeniczny‏‎
 • Portfolio personalne‏‎
 • Potencjał gospodarki‏‎
 • Potencjał wytwórczy‏‎
 • Powtarzalność metody
 • Poziom minimalny‏‎
 • Pożądalność
 • Prawo weta‏‎
 • Presja demograficzna‏‎
 • Procedura wnioskowania‏‎
 • Proces alternatywny‏‎
 • Produkcja aparaturowa‏‎
 • Produkcja procesowa‏‎
 • Produkcja wielowariantowa‏‎
 • Produkcja wrażliwa na modę‏‎
 • Profil produkcyjny‏‎
 • Programowanie‏‎
 • Przedsiębiorstwo wielozakładowe‏‎
 • Przepustowość centrum roboczego‏‎
 • Przesunięcie poziomu ryzyka‏‎
 • Przesyłanie informacji‏‎
 • Punkt zlecania‏‎
 • Punkt zrównania‏‎
 • Rachunek optymalizacyjny‏‎
 • RAND‏‎
 • Raport zaawansowania produkcji‏‎
 • Receptory
 • Rezerwa kasowa‏‎
 • Rękojmia za wady
 • Rodzina wyrobów‏‎
 • Rozdzielnik kosztów‏‎
 • Rozliczanie wsteczne materiałów‏‎
 • Rynek centralny‏‎
 • Rynek elektroniczny‏‎
 • Ryzyko dostawcy
 • Ryzyko niedotrzymania warunków umowy‏‎
 • Ryzyko odbiorcy
 • Ryzyko relacji z otoczeniem‏‎
 • Ryzyko zmian cen towarów i akcji‏‎
 • Samowystarczalność‏‎
 • Serwis‏‎
 • Sfery niedostatku‏‎
 • Skala
 • Skala‏‎
 • Składowanie
 • Służby jakości
 • Sprawozdanie z badań
 • Stan magazynowy‏‎
 • Standard klasyfikacyjny‏‎
 • Sterowanie jakością off-line‏‎
 • Stopa wzrostu rynku‏‎
 • Strata towarowa
 • Strategie opcyjne‏‎
 • Struktura konstrukcyjna‏‎
 • Struktura planistyczna‏‎
 • Struktura wyrobu‏‎
 • Struktura zawodowa‏‎
 • Studium możliwości‏‎
 • Submisja‏‎
 • Subsydiowanie cen‏‎
 • Symulacja kosztów‏‎
 • Symulacja obciążeń stanowisk‏‎
 • System planowania strategicznego‏‎
 • System referencyjny‏‎
 • Szkoda towarowa
 • Szkoła procesu zarządzania‏‎
 • Śledzenie zużycia partii materiałów‏‎
 • Świadectwo zgodności
 • Tabela wykluczeń
 • Tablice produktów zamiennych
 • Technika zdarzeń krytycznych Flanagana‏‎
 • Technika ZNP‏‎
 • Technologiczność wyrobu
 • Technologiczny proces magazynowy
 • Teoria absorpcji i przesunięcia w strukturze popytu‏‎
 • Teoria korzyści podatkowych‏‎
 • Termin płatności‏‎
 • Test KIT‏‎
 • Test klasyfikacji wg preferencji
 • Test różnicowania semantycznego
 • Testowanie towarów
 • Total Industrial Engineering‏‎
 • Total Quality Commitment‏‎
 • Towar wirtualny‏‎
 • Towaroznawstwo
 • Towaroznawstwo ogólne
 • Towary nietrwałe
 • Towary o ograniczonej trwałości
 • Towary trwałe
 • Traktat Londyński‏‎
 • Transakcja przystosowawcza‏‎
 • Transakcja rynkowa‏‎
 • Transfer płatniczy‏‎
 • Transfery nieodpłatne‏‎
 • Transport wewnątrzzakładowy‏‎
 • Trend‏‎
 • Trwałość wyrobu
 • Tworzywo
 • Typizacja
 • Ubytek towarowy
 • Utylizacja
 • Użyteczność emocjonalna wyrobu
 • Użyteczność wyrobu
 • Wadliwość
 • Wadliwość‏‎
 • Wielkość partii
 • Wielkość próbki
 • Wielkość rynku‏‎
 • Wirtualny portfel‏‎
 • Własności organoleptyczne
 • Właściwość dyskwalifikująca
 • Właściwość mierzalna
 • Właściwość niemierzalna
 • Wpłaty transferowe‏‎
 • Wrażliwość sensoryczna
 • Wskaźnik cen światowych‏‎
 • Wskaźnik cen w eksporcie‏‎
 • Wskaźnik rozliczania wstecznego‏‎
 • Wyłączność sprzedaży‏‎
 • Wyrównywanie obciążeń centrów roboczych‏‎
 • Wytrzymałość
 • Względny udział w rynku‏‎
 • Wzorce jakości
 • Wzorcowanie
 • Wzorzec
 • Zabezpieczenie materiałowe‏‎
 • Zapas magazynowy
 • Zarządzanie aktywami finansowymi‏‎
 • Zasób krytyczny‏‎
 • Zastępowalność pokoleń‏‎
 • Znak kontroli jakości
 • Znak zgodności
 • Znaki bezpieczeństwa
 • Znaki informacyjne
 • Znaki jakości
 • Znaki manipulacyjne
 • Znaki na opakowaniu
 • Znaki niebezpieczeństwa
 • Znaki reklamowe
 • Zużycie fizyczne produktu
 • Zużycie moralne produktu
 • Zwalnianie zleceń produkcyjnych‏‎