Dyskusja:Kapitał zapasowy

Cena emisyjna a nominalna -- Wizzr 23:54, 5 lip 2012 (CEST) --

"Kapitał zapasowy tworzony jest z (...) nadwyżki ceny emisyjnej (nominalnej) nad ceną sprzedaży akcji". Cena emisyjna to nie cena nominalna, a cena sprzedaży akcji (cokolwiek autor miał na myśli pisząc o sprzedaży akcji) i kapitał zapasowy jest tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej nad nominalną, a nie na odwrót! Wizzr 23:54, 5 lip 2012 (CEST)