Dyskusja:Alians strategiczny

Alians strategiczny, badacze problemu -- Bockoviki 14:30, 24 maj 2008 (UTC)

Określenie rodzaju aliansu strategicznego wymaga poznania szczegółowo zakresu podpisanej umowy pomiędzy firmami. B.Garrette i P.Dussauge (1995) prezentują alians strategiczny jako porozumienie między przedsiębiorstwami zamierzającymi zrealizować projekt lub prowadzić specyficzną działalność, w którym jest utrzymana niezależność każdej z firm partnerskich, mimo umowy wiążącej jednych z drugimi w celu koordynacji kompetencji, sposobów i niezbędnych zasobów działania. Nieco inaczej Y.L.Doz i L. Hamel przedstawiają alians jako formę dynamicznego (zmieniającego się w czasie w zależności od potrzeb) porozumienia, która odgrywa jedną najważniejszych obecnie ról na globalnych rynkach, często zawierana również z konkurentami w celu pozyskania odpowiednich zasobów. Porozumienie pomiędzy minimum dwoma partnerami (z naciskiem na wymiar wieloelementowy), mające na celu kreowanie wartości. Znaczący wpływ na ujęcie aliansu strategicznego mieli następujący twórcy:

 • ­ K.R. Harrigan (1995)
 • ­ K. Ohmae ( 1989),
 • ­ Y. Allaire, M.E.Firsirotu (1993),
 • ­ B. Garrette, P. Dussauge (1995),
 • ­ S. Sudarsanam (1995),
 • ­ D. Faulkner, C. Bowman (1995),
 • ­ B. Gomes-Casseres (1996),
 • ­ J.H. Dunning (1997),
 • ­ R. Gulati (1998),
 • ­ Y.L. Doz, G. Hamel (1999),
 • ­ T. Lendrum (2000),
 • ­ J.B. Barney (2002),
 • ­ T.K. Das , B-S Teng (2001).

Polscy naukowcy reprezentowani są przez następujące osoby:

 • ­ Z. Dworzecki, R. Fredrich (1995),
 • ­ M. Romanowska (1997),
 • ­ A. Sulejowicz (1997),
 • ­ H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka (2000),
 • ­ R. Zembura (2001),
 • ­ J. Cygler (2002),
 • ­ A. Pietruszka-Ortyl (2007).


Boćko B., Programowanie rozwoju organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, kwiecień nr 4 (687), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 200

Boćko B., Metodyka zarządzania aliansem, praca zbiorowa pod red. naukową A.Nalepki, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz 2007.