Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Sterowanie jakością

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Sterowanie jakością to metody i działania podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych (PN-ISO 3534-2:1994). Norma PN-ISO 8402:1994 precyzuje dodatkowo:

Sterowanie jakością obejmuje zarówno monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i eliminowanie przyczyn niezadowalającego wykonawstwa na wszystkich etapach cyklu istnienia wyrobu.

Sterowanie jakością jest realizowane podczas całego procesu produkcji i można je podzielić na dwa rodzaje: sterowanie off-line i on-line.

 • Sterowanie off-line. Dotyczy sfery prewencji i jest stosowane bez bieżącego monitorowania procesu. Działania mają na celu zminimalizowanie szansy pojawienia się produktu o niskiej jakości.
 • Sterowanie online. Dotyczy sfery sterowania operacyjnego procesem (w czasie rzeczywistym). Stosuje się je po wyczerpaniu dostępnych działań i narzędzi w sterowaniu offline. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie i eliminacja przyczyn zakłóceń, których nie udało się zneutralizować wcześniej.

Obwody sterowania jakością

Sterowanie jakością może mieć różny zasięg

 • Małe obwody sterowania jakością (MOSJ) obejmują głównie obszar produkcji. Obejmują konkretne stanowisko pracy (bądź grupę połączonych stanowisk). Uwzględniają operacje technologiczne wykonywane na tych stanowiskach.
 • Lokalne obwody sterowania jakością (LOSJ) obejmują kilka połączonych ze sobą etapów cyklu życia produktu.
 • Rozległe obwody sterownia jakością (ROSJ) obejmują cały cykl życia produktu.

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

Często jest utożsamiane ze sterowaniem jakością. W rzeczywistości jest to sterowanie jakością z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

W statystycznym sterowaniu jakością najczęściej stosowane są metody należące do siedmiu podstawowych narzędzi sterowania jakością:

 1. Diagram procesu
 2. Karta kontrolna
 3. Arkusz analityczny
 4. Wykres Ishikawy
 5. Diagram Pareto
 6. Histogram
 7. Punktowy diagram korelacji

Patrz także: 7 narzędzi TQC.

Bibliografia

 • A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie Jakością - Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • A. Iwasiewicz, Zarządzanie Jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

Autor: Jędrzej Jarecki