Upadłość konsumencka: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 1: Linia 1:
 +
{{Infobox
 +
|Concept={{Upadłość konsumencka}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Upadłość]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Dług]]
 +
<li>[[Syndyk]]
 +
<li>[[Wierzyciel]]
 +
<li>[[Konsument]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Postępowanie upadłościowe]]
 +
<li>[[Wierzytelność]]
 +
<li>[[Windykacja]]
 +
</ul>
 +
}}
 +
 +
 
'''Upadłość konsumencka''' – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.
 
'''Upadłość konsumencka''' – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.
 
==Upadłość konsumencka i niewypłacalność==
 
==Upadłość konsumencka i niewypłacalność==
Niewypłacalność następuje wtedy, gdy dłużnik (osoba fizyczna – [[Konsument|Konsument]]) nie jest w stanie w terminie uregulować płatności w ustalonych stawkach i umowach, oraz nie stać go na jednoczesny zakup środków do życia, oraz kiedy wszystkie wydatki przekraczają wartości przychodów. W przypadku znalezienia się w stanie niewypłacalności, która jest konsekwencją upadłości konsumenckiej wszczynane jest postępowanie sądowe . Jego celem jest s
+
Niewypłacalność następuje wtedy, gdy dłużnik (osoba fizyczna – [[Konsument|Konsument]]) nie jest w stanie w terminie uregulować płatności w ustalonych stawkach i umowach, oraz nie stać go na jednoczesny zakup środków do życia, oraz kiedy wszystkie wydatki przekraczają wartości przychodów. W przypadku znalezienia się w stanie niewypłacalności, która jest konsekwencją upadłości konsumenckiej wszczynane jest postępowanie sądowe . Jego celem jest stworzenie dla niewypłacalnego przedsiębiorcy warunków, które pozwolą mu na spłatę zaległych zobowiązań i uregulowanie reszty spraw bytowych.
 
Postępowanie upadłościowe ma dwie funkcje:
 
Postępowanie upadłościowe ma dwie funkcje:
  
Linia 13: Linia 32:
 
Od dnia 31 marca 2009r. obowiązuje zmieniona Ustawa  ''Prawo upadłościowe i naprawcze''<ref>[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030600535/U/D20030535Lj.pdf], Prawo upadłościowe i naprawcze. </ref>.
 
Od dnia 31 marca 2009r. obowiązuje zmieniona Ustawa  ''Prawo upadłościowe i naprawcze''<ref>[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030600535/U/D20030535Lj.pdf], Prawo upadłościowe i naprawcze. </ref>.
 
Wprowadziła ona nowe postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych konsumentów. Powodami ogłoszenia upadłości, które uprawniają do jego wszczęcia są na przykład:
 
Wprowadziła ona nowe postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych konsumentów. Powodami ogłoszenia upadłości, które uprawniają do jego wszczęcia są na przykład:
*Utrata pracy o ile nie nastapiła z przyczyny konsumenta
+
*Utrata pracy o ile nie nastąpiła z przyczyny konsumenta
 
*Wypadek lub choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zawodu
 
*Wypadek lub choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zawodu
 
*Kradzież
 
*Kradzież
Linia 39: Linia 58:
 
W przypadku zdecydowania się i ogłoszenia upadłości konsument będzie musiał przestrzegać następujących zasad:
 
W przypadku zdecydowania się i ogłoszenia upadłości konsument będzie musiał przestrzegać następujących zasad:
 
#W przypadku nagłego wzbogacenia się np. wygrana w teleturnieju, na  loterii lub odziedziczenie spadku  konsument będzie zobowiązany do oddania pieniędzy swoim wierzycielom
 
#W przypadku nagłego wzbogacenia się np. wygrana w teleturnieju, na  loterii lub odziedziczenie spadku  konsument będzie zobowiązany do oddania pieniędzy swoim wierzycielom
#Przez maksymalnie pięć lat jest zobowiązany do spłaty swoich zadłużeń wedlug planu ustalonego przez sąd. Dopiero po okresie 5 lat może  nastapic umorzenie długów.
+
#Przez maksymalnie pięć lat jest zobowiązany do spłaty swoich zadłużeń według planu ustalonego przez sąd. Dopiero po okresie 5 lat może  nastąpić umorzenie długów.
#Co roku konsument będzie zobowiązany przedstawiac przed sądem swoją obecną i autentyczną sytuację materialną
+
#Co roku konsument będzie zobowiązany przedstawiać przed sądem swoją obecną i autentyczną sytuację materialną
 
#Należy wiedzieć, że jeżeli konsument jest właścicielem domu, mieszkania – zostanie ono sprzedane a z pieniędzy otrzyma on kwotę, które będzie pozwalała na wynajęcie nowego lokum tylko przez rok
 
#Należy wiedzieć, że jeżeli konsument jest właścicielem domu, mieszkania – zostanie ono sprzedane a z pieniędzy otrzyma on kwotę, które będzie pozwalała na wynajęcie nowego lokum tylko przez rok
 
#Konsumentowi zabronione jest kupowanie na raty oraz zaciągnie kolejnych pożyczek. W przypadku nie przestrzegania owych zakazów sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania upadłościowego.
 
#Konsumentowi zabronione jest kupowanie na raty oraz zaciągnie kolejnych pożyczek. W przypadku nie przestrzegania owych zakazów sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania upadłościowego.
  
=== Szczegłóły postępowania upadłościowego ===
+
=== Szczegóły postępowania upadłościowego ===
  
 
Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie złożenia specjalnego wniosku o ogłoszeniu tejże upadłości do sądu rejonowego, który musi odpowiadać pewnym wymogom ponieważ jest pismem procesowym. Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek czyli uzna że nie jest bezpodstawny do ogłoszenia upadłości . Następnie zostaje wydane postanowienie, którego data  jest jednocześnie datą upadłości konsumenta.  
 
Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie złożenia specjalnego wniosku o ogłoszeniu tejże upadłości do sądu rejonowego, który musi odpowiadać pewnym wymogom ponieważ jest pismem procesowym. Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek czyli uzna że nie jest bezpodstawny do ogłoszenia upadłości . Następnie zostaje wydane postanowienie, którego data  jest jednocześnie datą upadłości konsumenta.  
Linia 55: Linia 74:
 
#dane identyfikacyjne konsumenta:  imię, nazwisko, numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania
 
#dane identyfikacyjne konsumenta:  imię, nazwisko, numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania
 
#całkowity i aktualny wykaz majątku i wszystkich dóbr z szacunkową wyceną (mieszkanie, samochód, ziemia, sprzęt, oszczędności)
 
#całkowity i aktualny wykaz majątku i wszystkich dóbr z szacunkową wyceną (mieszkanie, samochód, ziemia, sprzęt, oszczędności)
#dokładne adresy miejsc w których wyzej wymienione dobra się znajdują
+
#dokładne adresy miejsc w których wyżej wymienione dobra się znajdują
 
#lista wierzycieli wraz z ich adresami oraz z wierzytelnością i  terminem spłaty każdego z nich
 
#lista wierzycieli wraz z ich adresami oraz z wierzytelnością i  terminem spłaty każdego z nich
#spis zabezpieczeń, które są ustanowione na majątku konsumenta wraz z daami, w których zostały ustanowione(zastawy, hipoteki)
+
#spis zabezpieczeń, które są ustanowione na majątku konsumenta wraz z datami, w których zostały ustanowione(zastawy, hipoteki)
 
#dokładne wskazanie powodów oraz okoliczności, dzięki którym wniosek można uznać za słuszny oraz uwiarygodniony.
 
#dokładne wskazanie powodów oraz okoliczności, dzięki którym wniosek można uznać za słuszny oraz uwiarygodniony.
 
#''„pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą okoliczności wskazane w w art. 4914 ust. 2 i 3 p.u.n. – negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.”''</ref>
 
#''„pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą okoliczności wskazane w w art. 4914 ust. 2 i 3 p.u.n. – negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.”''</ref>
  
 +
Wniosek ten jest do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : [https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/download,2835,1.html]
  
 
==Konsekwencje ogłoszenia upadłości==
 
==Konsekwencje ogłoszenia upadłości==
Linia 74: Linia 94:
 
*[https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/6/16599-upadlosc-konsumencka-komentarz-rafal-adamus-fragment.pdf Rafał Aamus, 'Upadłość konsumencka" - fragment]
 
*[https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/6/16599-upadlosc-konsumencka-komentarz-rafal-adamus-fragment.pdf Rafał Aamus, 'Upadłość konsumencka" - fragment]
 
*http://xn--upadokonsumencka-z4b47hvn.com.pl/przepisy/
 
*http://xn--upadokonsumencka-z4b47hvn.com.pl/przepisy/
 
+
*Cukiernik T.dr Teluk T. [http://globalizacja.org/download/pr-globalizacja_org-2007-06-13-raport.pdf], "Najlepsze praktyki upadłości konsumenckiej"
 +
*Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej<ref> [https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/download,2835,1.html],</ref.>
 +
*Zalega T. [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-4adc19d7-b830-4492-9688-954942a70219/c/11_Zalega_T..pdf\, "Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu"
  
  
 
[[Kategoria:Zarządzanie finansami]]
 
[[Kategoria:Zarządzanie finansami]]

Wersja z 21:01, 5 kwi 2018

Szablon:Upadłość konsumencka
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki


Upadłość konsumencka – redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Upadłość konsumencka i niewypłacalność

Niewypłacalność następuje wtedy, gdy dłużnik (osoba fizyczna – Konsument) nie jest w stanie w terminie uregulować płatności w ustalonych stawkach i umowach, oraz nie stać go na jednoczesny zakup środków do życia, oraz kiedy wszystkie wydatki przekraczają wartości przychodów. W przypadku znalezienia się w stanie niewypłacalności, która jest konsekwencją upadłości konsumenckiej wszczynane jest postępowanie sądowe . Jego celem jest stworzenie dla niewypłacalnego przedsiębiorcy warunków, które pozwolą mu na spłatę zaległych zobowiązań i uregulowanie reszty spraw bytowych. Postępowanie upadłościowe ma dwie funkcje:

 • Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – oddalenie (umorzenie) większości lub całości jego zobowiązań wobec wierzycieli, których nie będzie w stanie uregulować.
 • Windykacja- czyli odzyskanie od niewypłacalnego bankruta należności dla jego wierzycieli. Możemy tu wyróżnić dwa rodzaje : windykacja tzw. Miękka i twarda.

Miękka – ma na celu polubowne uregulowanie należności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty (również z notami z naliczonymi odsetkami) oaz komunikatów np. o opublikowaniu długów lub zgłoszenia sprawy do sądu. Twarda, zwana inaczej sądową – jak sama nazwa wskazuje - charakteryzuje się tym, że w jej przypadku odbywa się postępowanie sądowe.

Warunki ogłoszenia upadłości

Od dnia 31 marca 2009r. obowiązuje zmieniona Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze[1]. Wprowadziła ona nowe postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnych konsumentów. Powodami ogłoszenia upadłości, które uprawniają do jego wszczęcia są na przykład:

 • Utrata pracy o ile nie nastąpiła z przyczyny konsumenta
 • Wypadek lub choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zawodu
 • Kradzież

Postępowanie upadłościowe na wskutek niewypłacalności jest wszczynane tylko i wyłącznie na wniosek bankruta - nie może go złożyć np. wierzyciel czy prokurator. Wniosek ten można złożyć tylko raz na 10 lat. Warunkami jego złożenia jest :

 • To, że osoba fizyczna nie prowadzi żadnej zarejestrowanej działalności gospodarczej (również rolniczej)
 • "przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok”[2].

Kiedy nie można wszcząć postępowania upadłościowego

Upadłości nie można ogłosić:

 • kiedy konsument sam złoży wypowiedzenie lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie
 • kiedy jest w tzw. Nałogu ciężkim (alkohol, środki odurzające)
 • jeśli niewypłacalność powstała na skutek gier hazardowych
 • Jeżeli konsument wpadł w tzw. Spiralę kredytową czyli zaciągnął jakąkolwiek pożyczkę będąc już w stanie niewypłacalności.
 • Upadłości nie może ogłosić małżeństwo (łącznie)
 • Kiedy jest się właścicielem lub wspólnikiem spółki osobowej („np. spółki jawnej, partnerskiej, kredytowej) , fundacja, stowarzyszenie.”

Wedle ustawy sąd ma prawo oddalić wniosek:

"Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”

Lub „Jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.”[3].

Co warto wiedzieć przed ogłoszeniem bankructwa

W przypadku zdecydowania się i ogłoszenia upadłości konsument będzie musiał przestrzegać następujących zasad:

 1. W przypadku nagłego wzbogacenia się np. wygrana w teleturnieju, na loterii lub odziedziczenie spadku konsument będzie zobowiązany do oddania pieniędzy swoim wierzycielom
 2. Przez maksymalnie pięć lat jest zobowiązany do spłaty swoich zadłużeń według planu ustalonego przez sąd. Dopiero po okresie 5 lat może nastąpić umorzenie długów.
 3. Co roku konsument będzie zobowiązany przedstawiać przed sądem swoją obecną i autentyczną sytuację materialną
 4. Należy wiedzieć, że jeżeli konsument jest właścicielem domu, mieszkania – zostanie ono sprzedane a z pieniędzy otrzyma on kwotę, które będzie pozwalała na wynajęcie nowego lokum tylko przez rok
 5. Konsumentowi zabronione jest kupowanie na raty oraz zaciągnie kolejnych pożyczek. W przypadku nie przestrzegania owych zakazów sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania upadłościowego.

Szczegóły postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie złożenia specjalnego wniosku o ogłoszeniu tejże upadłości do sądu rejonowego, który musi odpowiadać pewnym wymogom ponieważ jest pismem procesowym. Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek czyli uzna że nie jest bezpodstawny do ogłoszenia upadłości . Następnie zostaje wydane postanowienie, którego data jest jednocześnie datą upadłości konsumenta. W dalszym ciągu sąd przystępuje do likwidacji majątku przedsiębiorcy (samochodu, mieszkania, inne inwestycje i nieruchomości będące do tej pory w posiadaniu przedsiębiorcy). Następnie przystępuje do spłaty należytych wierzycielom długów wedle ustalonego planu lub alternatywnie wedle propozycji układowych złożonych przez konsumenta.


Wniosek o ogłoszenie postępowania upadłościowego

W każdym wyżej wspomnianym wniosku powinny znaleźć się:

 1. dane identyfikacyjne konsumenta: imię, nazwisko, numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania
 2. całkowity i aktualny wykaz majątku i wszystkich dóbr z szacunkową wyceną (mieszkanie, samochód, ziemia, sprzęt, oszczędności)
 3. dokładne adresy miejsc w których wyżej wymienione dobra się znajdują
 4. lista wierzycieli wraz z ich adresami oraz z wierzytelnością i terminem spłaty każdego z nich
 5. spis zabezpieczeń, które są ustanowione na majątku konsumenta wraz z datami, w których zostały ustanowione(zastawy, hipoteki)
 6. dokładne wskazanie powodów oraz okoliczności, dzięki którym wniosek można uznać za słuszny oraz uwiarygodniony.
 7. „pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą okoliczności wskazane w w art. 4914 ust. 2 i 3 p.u.n. – negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.”</ref>

Wniosek ten jest do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : [1]

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Przedsiębiorca, który zostaje przez sąd uznany za upadłego jest zobowiązany do oddania syndykowi cały swój majątek oraz wszelką wyżej wymienioną dokumentację oraz korespondencję. Bankrut jest również zobowiązany do udzielania na bieżąco informacji i wyjaśnień potrzebnych syndykowi (ciągła współpraca) Traci on również prawo do rozporządzania swoim majątkiem przed rozpoczęciem postępowania oraz nabyte w jego trakcie( np. odziedziczenie spadu, wygrana).


Bibliografia

 • [4], Prawo upadłościowe i naprawcze.
 • [5],(art. 4911 p.u.n. oraz 8 p.u.n.), Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze.
 • [6],( art. Art. 4914 p.u.n.), Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze.