Paralelizm

Z Encyklopedia Zarządzania

Paralelizm to pojęcie związane z między innymi ewolucją, które dotyczy równoległego rozwoju metod pochodzących od wspólnego pierwowzoru. Oznacza to, że różne organizmy lub grupy organizmów rozwijają się w podobny sposób w odpowiedzi na podobne warunki środowiskowe. Wynika to z faktu, że dryf genetyczny lub neutralna ewolucja mogą prowadzić do powstawania podobnych cech u różnych organizmów. Przykładem paralelizmu jest rozwój skrzydeł u różnych grup zwierząt, takich jak ptaki, owady czy ptaszki, które rozwinęły skrzydła w odpowiedzi na potrzebę lotu, choć nie są one spokrewnione.

Cechy charakterystyczne

Cechami paralelizmu są:

  • Równoległy rozwój: Organizmy lub grupy organizmów rozwijają się w podobny sposób, choć nie są one spokrewnione.
  • Podobne warunki środowiskowe: Paralelizm jest skutkiem podobnych warunków środowiskowych, które prowadzą do powstawania podobnych cech u różnych organizmów.
  • Neutralna ewolucja lub dryf genetyczny: Paralelizm jest efektem neutralnej ewolucji lub dryfu genetycznego, które mogą prowadzić do powstawania podobnych cech u różnych organizmów.
  • Różne grupy zwierząt: Paralelizm dotyczy różnych grup zwierząt, które rozwijają się w podobny sposób, choć nie są one spokrewnione.
  • Konwergencja: Paralelizm może prowadzić do konwergencji, czyli do powstawania podobnych cech u różnych organizmów, które rozwijają się w odpowiedzi na podobne warunki środowiskowe.

Źródła pojęcia paralelizmu

Pojęcie paralelizmu wywodzi się z teorii ewolucji. Zostało ono pierwotnie opracowane przez Charlesa Darwina i Alfreda Russela Wallace'a, którzy zauważyli, że różne organizmy rozwijają się w podobny sposób, choć nie są one spokrewnione. W swojej teorii ewolucji przez dobór naturalny Darwin i Wallace zwrócili uwagę na to, że podobieństwa między różnymi gatunkami mogą być wynikiem tego samego procesu ewolucyjnego.

W późniejszych latach pojęcie paralelizmu rozszerzyło się na różne dziedziny, takie jak biologia, geologia, paleontologia, a także nauki o zachowaniu.

Paralelizm w informatyce

Paralelizm to także pojęcie oznaczające działanie kilku procesów jednocześnie. W informatyce oznacza to, że procesy wykonujące zaprogramowane operacje mogą być wykonywane równolegle, co pozwala na zwiększenie wydajności i przyspieszenie przetwarzania danych. W programowaniu paralelizm można osiągnąć za pomocą różnych technik, takich jak wykorzystanie wielu rdzeni procesora, wykorzystanie rozproszonego obliczenia czy korzystanie z bibliotek do równoległego programowania.

Wykorzystanie paralelizmu w systemach informatycznych może przynieść wiele korzyści, w tym:

  • Zwiększona wydajność: Dzięki równoległemu wykonywaniu procesów możliwe jest przyspieszenie przetwarzania danych i skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania.
  • Oszczędność energii: W przypadku wykorzystania wielu rdzeni procesora, każdy z nich pracuje w niepełnym wymiarze, co pozwala na mniejsze zużycie energii.
  • Skalowalność: Dzięki paralelizmowi możliwe jest rozszerzanie systemu o kolejne rdzenie procesora, co pozwala na dostosowanie wydajności do potrzeb.
  • Efektywność: W przypadku obliczeń rozproszonych, dzięki paralelizmowi możliwe jest rozdzielenie zadań pomiędzy wiele komputerów, co pozwala na zwiększenie efektywności.


Bibliografia

  • Ćwiklicki M. (2011). Ewolucja metod organizatorskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 17