Kształcenie ustawiczne: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "'''Kształcenie ustawiczne''' to proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji człowieka. Docelowo ideą kształcenia ustawicznego, jest aby człowiek uczył się przez ca...")
 
(Szkielet z poprzedniego hasła)
Linia 1: Linia 1:
'''Kształcenie ustawiczne''' to proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji człowieka. Docelowo ideą kształcenia ustawicznego, jest aby człowiek uczył się przez całe swoje życie także zawodowe.
+
{{Infobox
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Kształcenie]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Kompetencje]]
 +
<li>[[Wiedza]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[E-learning]]
 +
<li>[[Mentoring]]
 +
<li>[[Coaching]]
 +
</ul>
 +
}}
  
[[Kategoria:Zarządzanie wiedzą]]
+
'''Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania''' (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty [[kredyt]]u w stosunku rocznym. ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
{{msg:stub}}
+
 
 +
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez [[bank]]i i [[SKOK]]-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.
 +
 
 +
==Części składowe RRSO i sposób obliczenia==
 +
Główną istotą RRSO jest umożliwienie klientowi porównania kosztu kilku ofert kredytowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, ponieważ jej wartość zawiera w sobie wszelkie możliwe koszty kredytu, takie jak:
 +
* [[Oprocentowanie]] kredytu
 +
* Prowizje
 +
* [[Ubezpieczenie]] kredytu
 +
* Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)
 +
Powyższe koszty mogą występować jako:
 +
* Koszty ponoszone jednorazowo
 +
* Koszty ponoszone okresowo
 +
("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)
 +
 
 +
Zgodnie z dyrektywą europejską, ujednolicono szczegóły obliczania RRSO i opisano je szczegółowo w ustawie o kredycie konsumenckim ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 1/44). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania liczona jest na tej samej zasadzie, jak wewnętrzna stopa zwrotu ([[IRR]]).
 +
RRSO oblicza się znajdując „X” przy wykorzystaniu poniższego wzoru
 +
 
 +
 
 +
<math>\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}</math>
 +
 
 +
gdzie:
 +
* X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
 +
* m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
 +
* k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;
 +
* Ck – kwotę wypłaty k;
 +
* tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
 +
* m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
 +
* l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
 +
* Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
 +
* Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.
 +
 
 +
==Przykład obliczenia RRSO==
 +
Narodowy Bank Polski opublikował przykład obliczenia RRSO dla kredytu w kwocie 500 zł na 25 dni.  Oprocentowanie kredytu wynosi: 0%, prowizja: 10 zł. Kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu od razu i spłaca kredyt w jednej racie po terminie 25 dni.
 +
 
 +
<math>\frac{A_k}{(1+i)^0}=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}</math>
 +
<math>A_k=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}</math>
 +
 
 +
gdzie:
 +
* Ak – 500 zł,
 +
* A'k – 510 zł,
 +
* tk – 25/365 roku,
 +
* i - RRSO.
 +
 
 +
Czyli:
 +
 
 +
<math>i=\left ( \frac{A^\prime_k}{A_k} \right )^{1/t_k} -1= \left ( \frac{510}{500} \right )^{365/25} -1 \approx 0,33525 \approx 33,5\%</math>
 +
 
 +
''[https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania]''
 +
 
 +
==RRSO w marketingu kredytów konsumpcyjnych==
 +
Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim z 2017 roku, banki zobowiązane są przedstawiać Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania w reklamach wraz z przykładem reprezentatywnym. ''[https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Patena/publication/270686637_Dzialalnosc_kredytowa_banku/links/54b2dc080cf220c63cd274fa/Dzialalnosc-kredytowa-banku.pdf (W. Cwynar, W. Patena, 2010, s.13)]''
 +
Przykładowy przykład reprezentatywny na podstawie pożyczki gotówkowej Alior Banku:
 +
"Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki z ubezpieczeniem wynosi 17,70%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 11 889,90 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 235,12 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99 %, całkowity koszt pożyczki: 3 345,22 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 2 169,30 zł, ubezpieczenie: 1 175,92 zł), 37 równych, miesięcznych rat w wysokości 411,76 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 +
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Z ww. propozycji mogą skorzystać osoby, które przesłały dane kontaktowe przez internetowy formularz Alior Banku oraz zawrą umowę pożyczki wraz z umową ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia, oraz Taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl." ''[https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank]''
 +
 
 +
 
 +
==Uwagi==
 +
* [https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania ''Przykład obliczenia RRSO dla wybranego kredytu '']
 +
* [https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-0-procent-prowizji.html ''Przykład reprezentatywny Pożyczki z prowizją 0% Alior Banku (stan na 16.04.2018 r.) '']
 +
 
 +
==Bibliografia==
 +
 
 +
* [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0090&from=PL ''Dyrektywa Komisji Europejskiej z dnia 14 listopada 2011 r.''] (2011/90/UE)
 +
*Cwynar W., Patena W. (2010)[https://www.researchgate.net/profile/Wiktor_Patena/publication/270686637_Dzialalnosc_kredytowa_banku/links/54b2dc080cf220c63cd274fa/Dzialalnosc-kredytowa-banku.pdf ''Działalność kredytowa banku'']
 +
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf ''Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim''] (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)
 +
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/T/D20170819L.pdf ''Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami''] (Dz.U. 2017 poz. 819)
 +
 
 +
 
 +
{{a|Kamil Trembacz}}
 +
[[Kategoria:Kształcenie]]
 +
{{msg:law}}

Wersja z 21:00, 18 kwi 2018

Kształcenie ustawiczne
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez banki i SKOK-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.

Części składowe RRSO i sposób obliczenia

Główną istotą RRSO jest umożliwienie klientowi porównania kosztu kilku ofert kredytowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, ponieważ jej wartość zawiera w sobie wszelkie możliwe koszty kredytu, takie jak:

 • Oprocentowanie kredytu
 • Prowizje
 • Ubezpieczenie kredytu
 • Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)

Powyższe koszty mogą występować jako:

 • Koszty ponoszone jednorazowo
 • Koszty ponoszone okresowo

("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)

Zgodnie z dyrektywą europejską, ujednolicono szczegóły obliczania RRSO i opisano je szczegółowo w ustawie o kredycie konsumenckim ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 1/44). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania liczona jest na tej samej zasadzie, jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). RRSO oblicza się znajdując „X” przy wykorzystaniu poniższego wzoru


\(\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}\)

gdzie:

 • X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
 • m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
 • k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;
 • Ck – kwotę wypłaty k;
 • tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
 • m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
 • l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
 • Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
 • Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Przykład obliczenia RRSO

Narodowy Bank Polski opublikował przykład obliczenia RRSO dla kredytu w kwocie 500 zł na 25 dni. Oprocentowanie kredytu wynosi: 0%, prowizja: 10 zł. Kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu od razu i spłaca kredyt w jednej racie po terminie 25 dni.

\(\frac{A_k}{(1+i)^0}=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}\) \(A_k=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}\)

gdzie:

 • Ak – 500 zł,
 • A'k – 510 zł,
 • tk – 25/365 roku,
 • i - RRSO.

Czyli\[i=\left ( \frac{A^\prime_k}{A_k} \right )^{1/t_k} -1= \left ( \frac{510}{500} \right )^{365/25} -1 \approx 0,33525 \approx 33,5\%\]

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

RRSO w marketingu kredytów konsumpcyjnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim z 2017 roku, banki zobowiązane są przedstawiać Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania w reklamach wraz z przykładem reprezentatywnym. (W. Cwynar, W. Patena, 2010, s.13)

Przykładowy przykład reprezentatywny na podstawie pożyczki gotówkowej Alior Banku:
"Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki z ubezpieczeniem wynosi 17,70%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 11 889,90 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 235,12 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99 %, całkowity koszt pożyczki: 3 345,22 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 2 169,30 zł, ubezpieczenie: 1 175,92 zł), 37 równych, miesięcznych rat w wysokości 411,76 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Z ww. propozycji mogą skorzystać osoby, które przesłały dane kontaktowe przez internetowy formularz Alior Banku oraz zawrą umowę pożyczki wraz z umową ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia, oraz Taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl." Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank


Uwagi

Bibliografia


Autor: Kamil Trembacz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.