Krzywoprzysięstwo

Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym (karnym, cywilnym, administracyjnym) lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. podatkowym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym czy windykacyjnym).

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, zwanym w terminologii prawniczej jako fałszywe zeznanie. Jest to przestępstwo mniejszej wagi niżeli zbrodnia. Fałszywe zeznanie stanowi występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności na okres dłuższy niż miesiąc.[1]

Kary

Rodzaj popełnionego przestępstwa Kara
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat[2]
Zeznanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy czynu bądź jego najbliższym Pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat[3]
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającą służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy Pozbawienie wolności od roku do 10 lat[4]
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mającego służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy Pozbawienie wolności od roku do 10 lat[5]
Przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawce mającej służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny Pozbawienie wolności od roku do 3 lat[6]
Przedstawienie fałszywego tłumaczenia przez tłumacza mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub na podstawie ustawy, nieumyślnie narażając na istotną szkodę interes publiczny Pozbawienie wolności od roku do 3 lat[7]


Bibliografia

Przypisy

  1. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3
  2. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1
  3. Kodeks karny 1997, art. 233 § 1a
  4. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
  5. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4
  6. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a
  7. Kodeks karny 1997, art. 233 § 4a

Autor: Karolina Mączek