Krzywoprzysięstwo

Krzywoprzysięstwo
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Krzywoprzysięstwo – przestępstwo skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.

Krzywoprzysięstwo jest określeniem potocznym, zwanym w terminologii prawniczej jako - fałszywe zeznanie. Jest to przestępstwo mniejszej wagi niżeli zbrodnia. Stanowi ono występek, czyli czyn zabroniony, popełniony umyślnie, zagrożony karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności.[1]


Bibliografia

Przypisy

  1. Kodeks karny 1997, art. 7 § 3

Autor: Karolina Mączek