Inwentaryzacja

Wersja z dnia 18:36, 20 cze 2015 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (clean up, replaced: ,, → ", , → , , → (5), → (3), removed: ==Definicja==)

Inwentaryzacja- nazwa ta pochodzi z języka łacińskiego invenire co znaczy znaleźć, odkryć. Jest to ogół czynności, które zmierzają do ustalenia realnego stanu środków trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa, a także zobowiązań na dany moment. Celem inwentaryzacji jest sprawdzenie i sprostowanie wszystkich danych ewidencji księgowej, a także rozliczenie osób, które były odpowiedzialne materialnie za powierzone im mienie.

Rodzaje inwentaryzacji

 • systematyczna – jest ona powtarzana okresowo albo prowadzona stale w systemie ciągłym
 • cykliczna – jest jednym z rodzajów inwentaryzacji systematycznej, która charakteryzuje się stałą częstotliwością powtarzania (np. co 2 lata, co kwartał)
 • okazjonalna – pojawia się nagle i wywołana jest jakąś przyczyną (np. powodzią), ale również z okazji kontroli specjalnej czy zamknięcia placówki
 • doraźna – niezapowiedziana
 • pełna – obejmuje składniki majątkowe zarówno obce jak i własne
 • częściowa – obejmuje tylko niektóre składniki majątkowe
 • rozliczeniowa – rozlicza osoby, które są materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie
 • szacunkowa – służy do oceny przybliżonego stanu składników majątkowych, ma ona na celu zorientowanie się, w krótkim czasie jaki jest stan majątku
 • kontrolna – jest wykonywana w celach czysto kontrolnych, weryfikacyjnych i jest zlecana przez organy zewnętrzne bądź organy stanowiące firmy
 • przeglądowa – polega na spisie z natury, aby dokonać przeglądu zapasów w konkretnym celu
 • roczna – stosowana aby ustalić dochód do opodatkowania albo aby urealnić bilans i wynik finansowy
 • kwartalna – stosowana w niektórych jednostkach aby ustalić dochód do opodatkowania
 • zdawczo – odbiorcza – stosowana jest, podczas gdy przekazywane są składniki majątkowe innej firmie bądź osobie materialnie odpowiedzialnej
 • nadzwyczajna - jest wykonywana na żądanie lub wniosek organów zewnętrznych, bądź w razie zamknięcia firmy
 • ciągła – jest dokonywana w większych magazynach bądź składach, gdzie rzeczowe składniki majątkowe są rozliczane ilościowo bądź ilościowo – wartościowo, metoda ta trwa czasami dłuższy czas ze względu na spisanie całkowitej liczby wszystkich składników majątkowych, czasami trwa to nawet cały rok

Zasady inwentaryzacji

 1. Zasada częstotliwości – dokonanie inwentaryzacji z odpowiednią częstotliwością, np. co 2 lata, co 5 lat.
 2. Zasada terminowości – zaplanowanie czasu trwania i rozpoczęcia inwentaryzacji oraz wskazanie zbliżonego terminu trwania co do miesiąca, dekady czy tygodnia.
 3. Zasada "zamkniętych drzwi” – wykonywanie inwentaryzacji w czasie nieczynności placówki, aby zapewnić odpowiednie warunki. Taka inwentaryzacja jest dokładniejsza jednak bardziej kosztowna.
 4. Zasada kolejnych czynności – wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych w danym porządku.
 5. Zasada ekonomii czasu inwentaryzacji - minimalizacja czasu trwania czynności spisowych, aby zmniejszyć okres wyłączenia danej placówki z normalnej działalności.
 6. Zasada zespołowości – wykonywanie inwentaryzacji przez komisję składająca się z 2 lub 3 osób materialnie odpowiedzialnych.
 7. Zasada uczestnictwa osoby materialnie odpowiedzialnej– w czasie spisu bierze udział osoba, której powierzono dane składniki majątkowe.
 8. Zasada rzetelności i dokładności – prowadzenie inwentaryzacji w sposób dokładny.
 9. Zasada podwójnego sprawdzania – dwukrotne sprawdzenie każdej pozycji przed wpisaniem jej do arkusza inwentaryzacyjnego.
 10. Zasada kompleksowości – objęcie inwentaryzacją wszystkich składników majątkowych.
 11. Zasada zaskoczenia – wykonywanie inwentaryzacji w sposób nagły.
 12. Zasada ograniczonego zaufania – utrzymanie dystansu pomiędzy właścicielem majątku a osobami odpowiedzialnymi za ten majątek.


Bibliografia

 • K. Winiarska,Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe, Difin 2004
 • K. Winiarska,Inwentaryzacja w Firmach Prowadzących Księgi Podatkowe i Księgi Rachunkowe, Difin 2006

Autor: Dorota Dziedzina