Dane osobowe: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 17: Linia 17:
 
}}
 
}}
  
'''Dane osobowe'''- są to informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.  (D. Fleszer 2008)
+
'''Dane osobowe'''- są to informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.  (D. Fleszer 2008, s. 51)
 
Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych określa:
 
Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych określa:
 
   "Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne."
 
   "Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne."
Linia 23: Linia 23:
 
== Dane osobowe w stosunkach cywilnoprawnych ==
 
== Dane osobowe w stosunkach cywilnoprawnych ==
  
W [[Stosunek prawny|stosunkach cywilnoprawnych]] niezbędna jest indywidualizacja człowieka w celu stwierdzenia kto jest podmiotem praw i obowiązków, a także w celu ustalenia praw, obowiązków, pokrewieństwa, pochodzenia itp. Właśnie dane osobowe służą indywidualizacji, a przede wszystkim imię i nazwisko człowieka. Każdy człowiek musi mieć swoje oznaczenie, jest on jednostką zindywidualizowaną dzięki konkretnym stosunkom rodzinnym, pochodzeniu, pozostawaniu w związku małżeńskim. O nazwisku człowieka decydują okoliczności związane z pochodzeniem od rodziców, urodzeniem w małżeństwie, adopcją itp.
+
W stosunkach cywilnoprawnych istotne jest zindywidualizowanie człowieka, by następnie było możliwe zidentyfikowanie osób będących podmiotami prawa. Każdy człowiek musi mieć swoje oznaczenie, jest on jednostką zindywidualizowaną dzięki konkretnym stosunkom rodzinnym, pochodzeniu, pozostawaniu w związku małżeńskim. O nazwisku człowieka decydują okoliczności związane z pochodzeniem od rodziców, urodzeniem w małżeństwie, adopcją itp.
  
 
Dane osobowe pozwalające na identyfikacje człowieka:
 
Dane osobowe pozwalające na identyfikacje człowieka:
Linia 30: Linia 30:
 
* data i miejsce urodzenia,
 
* data i miejsce urodzenia,
 
* imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
 
* imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
* nazwisko ojca sprzed małżeństwa (w przypadku przybrania nazwiska żony).
+
* nazwisko ojca sprzed małżeństwa (w przypadku przybrania nazwiska żony). (Z. Szczurek 2012, s. 47)
  
 
W przypadkach określonych w ustawie prawo dopuszcza posługiwanie się tzw. danymi przesłaniającymi, kiedy to dane rzeczywiste są dla zainteresowanego krepujące np. w celu ukrycia pozamałżeńskiego pochodzenia. Również jest dopuszczone posługiwanie się oznaczeniami przesłaniającymi, nazywanymi inaczej pseudonimami, np. pseudonimami literackimi, artystycznymi, dziennikarskimi, wynikające z konspiracyjnej działalności w czasie okupacji. W takim wypadku są one chronione na równi z nazwiskiem jako dobra osobiste człowieka. W polskim prawie posługiwanie się nazwiskiem fałszywym bądź cudzym jest zabronione.
 
W przypadkach określonych w ustawie prawo dopuszcza posługiwanie się tzw. danymi przesłaniającymi, kiedy to dane rzeczywiste są dla zainteresowanego krepujące np. w celu ukrycia pozamałżeńskiego pochodzenia. Również jest dopuszczone posługiwanie się oznaczeniami przesłaniającymi, nazywanymi inaczej pseudonimami, np. pseudonimami literackimi, artystycznymi, dziennikarskimi, wynikające z konspiracyjnej działalności w czasie okupacji. W takim wypadku są one chronione na równi z nazwiskiem jako dobra osobiste człowieka. W polskim prawie posługiwanie się nazwiskiem fałszywym bądź cudzym jest zabronione.
Linia 51: Linia 51:
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
* Fleszer D. (2008). ''Zakres przetwarzania danych w działalności gospodarczej'', wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 51,  
 
* Fleszer D. (2008). ''Zakres przetwarzania danych w działalności gospodarczej'', wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 51,  
 +
* Szczurek Z. (2012). ''Prawo cywilne dla studentów administracji'', wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 47,
 
* ''[http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych]'', Dz. U. Nr 133, poz. 883,  
 
* ''[http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych]'', Dz. U. Nr 133, poz. 883,  
  

Wersja z 14:00, 19 kwi 2018

Dane osobowe
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Dane osobowe- są to informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. (D. Fleszer 2008, s. 51) Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych określa:

 "Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne."

Dane osobowe w stosunkach cywilnoprawnych

W stosunkach cywilnoprawnych istotne jest zindywidualizowanie człowieka, by następnie było możliwe zidentyfikowanie osób będących podmiotami prawa. Każdy człowiek musi mieć swoje oznaczenie, jest on jednostką zindywidualizowaną dzięki konkretnym stosunkom rodzinnym, pochodzeniu, pozostawaniu w związku małżeńskim. O nazwisku człowieka decydują okoliczności związane z pochodzeniem od rodziców, urodzeniem w małżeństwie, adopcją itp.

Dane osobowe pozwalające na identyfikacje człowieka:

 • nazwisko,
 • imiona,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki,
 • nazwisko ojca sprzed małżeństwa (w przypadku przybrania nazwiska żony). (Z. Szczurek 2012, s. 47)

W przypadkach określonych w ustawie prawo dopuszcza posługiwanie się tzw. danymi przesłaniającymi, kiedy to dane rzeczywiste są dla zainteresowanego krepujące np. w celu ukrycia pozamałżeńskiego pochodzenia. Również jest dopuszczone posługiwanie się oznaczeniami przesłaniającymi, nazywanymi inaczej pseudonimami, np. pseudonimami literackimi, artystycznymi, dziennikarskimi, wynikające z konspiracyjnej działalności w czasie okupacji. W takim wypadku są one chronione na równi z nazwiskiem jako dobra osobiste człowieka. W polskim prawie posługiwanie się nazwiskiem fałszywym bądź cudzym jest zabronione.

W pewnych przypadkach nazwisko może zostać zmienione w drodze postępowania administracyjnego na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z przepisami ustawy o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.). Powodem takiej zmiany może być posiadanie imienia lub nazwiska ośmieszającego, niepolskiego itp. Dokumentem stwierdzającym tożsamość człowieka jest dowód osobisty, choć nie wyklucza się w razie potrzeby stwierdzenia tożsamości w inny sposób.

Według polskiego prawa przewiduje się również rejestrację zdarzeń dotyczących stanu cywilnego osoby fizycznej jak urodzenie, zgon, małżeństwo, rozwód itp. Odbywa się ona poprzez wpisy w aktach stanu cywilnego, gdzie zapisywana jest ludność całego kraju.

Przetwarzanie a ochrona danych osobowych

Organem dbającym o ochronę danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, oraz przepisy regulujące w jakich przypadkach dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art 23 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 "Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą."

Ponadto prawo umożliwia wykorzystanie danych osobowych, na które wyrażono zgodę, również w przyszłości, pod warunkiem, że cel ich przetwarzania nie uległ zmianie. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Bibliografia

 • Fleszer D. (2008). Zakres przetwarzania danych w działalności gospodarczej, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 51,
 • Szczurek Z. (2012). Prawo cywilne dla studentów administracji, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 47,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883,

Autor: Bartłomiej Piróg, Marta Noworyta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.