Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Rynek

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Definicja

Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

Wymiana ta miała początkowo charakter chaotycznych spotkań w rozmaitych miejscach. Stopniowo zaczęła się odbywać w miejscach zgromadzeń ludzi zwanych rynkami. Stąd właśnie bierze swój początek pierwotne pojęcie rynku kojarzone z miejscem, w którym spotykali się sprzedawcy i nabywcy dóbr i usług w celu dokonywania transakcji kupna- sprzedaży. Do takich rynków zaliczyć można np. grecką Agorę, czy rzymskie Forum.

Współcześnie można do nich dołączyć centralne place miejskie oraz centra administracyjne Jest to jednak dość okrojona definicja rynku, gdyż:

  • po pierwsze nie uwzględnia faktu iż przedmiotem wymiany mogą być nie tylko dobra i usługi.
  • po drugie w dzisiejszych czasach, kiedy to "świat ruszył naprzód", transakcje mogą odbywać się na odległość, za pośrednictwem listu, telefonu, telegrafu czy systemu komputerowego bez konieczności fizycznego kontaktu nabywców ze sprzedawcami.

Definicja rozszerzona

Tak więc rynek można rozumieć w znacznie szerszy sposób:

  • jako zespół warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży dóbr i usług.
  • jako proces, za pomocą którego kupujący i sprzedający określają, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach
  • jako proces, wyniku którego decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw dotyczące tego, jak wiele i dla kogo produkować, zostają wzajemnie uzgodnione, dzięki odpowiednim dostosowaniom cen.

Z pojęciem rynku wiąże się także takie sformułowanie, jak równowaga rynkowa ( stan, gdzie popyt = podaż), czy stabilność rynku (zdolność do dochodzenia do stanu równowagi).

Rodzaje rynków

Ze względu na przedmiot wymiany:

Ze względu na zasięg terytorialny:

Ze względu na liczbę podmiotów:

Ze względu na wpływ państwa na przebieg transakcji kupna- sprzedaży:

Ze względu na legalność

Rynki formalne

Wiążą się z instytucjami organizującymi obrót towarami w ściśle okkreślonych miejscach i czasie oraz według ustalonych statutowo reguł zachowania się kupców. Do rynków tych zaliczyć można jarmarki, targi, giełdy, aukcje, i przetargi.

Bibliografia

Autor: Magdalena Jędrzejak


fr. marche, niem. markt

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 63/100 (głosów: 54)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Rynek&oldid=15697