Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Obligacje

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Obligacja - papier dłużny emitowany przez pożyczkobiorcę na określony czas i na określonych warunkach, stanowi dowód wierzytelności. Emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusz|obligatariusza) i zobowiązuje się spełnić w określonym czasie ustalone świadczenia, które mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

Obligacja daje posiadaczowi prawo do stałego, z góry określonego dochodu, w umówionym terminach.

Obligacje, podobnie jak akcje w zdecydowanej większości są to papiery na okaziciela, nie mające żadnych ograniczeń co do ich dalszej odsprzedaży. Zdarzają się także obligacje imienne, które mogą zawierać pewne ograniczenia co do zbywalności lub ich zbycie może być zakazane.

obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia [M. Bączyk, M. Koziński, M, Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss 2000, str. 203].

Podstawowe cechy obligacji

  • termin wykupu (maturity) obligacji, inaczej termin zapadalności. Jest to okres od daty emisji do momentu wykupu obligacji przez emitenta. Wyróżniamy pierwotny i rzeczywisty okres zapadalności. Pierwotny okres zapadalności to czas pomiędzy emisją, a momentem wykupu (zawsze jest stały), tymczasem rzeczywisty okres zmniejsza się z upływem każdego roku.

Przykład: obligacja wyemitowana 1.01.2005, z terminem wykupu 31.XII.2008. Pierwotny okres zapadalności 3 lata. Natomiast po upływie każdego roku rzeczywisty okres zapadalności skraca się o rok.

Jako papiery wartościowe obligacje mogą być przenoszone przez ich nabywców na inne podmioty. Przeniesienie tych praw jest równoznaczne z przeniesieniem własności dokumentu.

Nominalna wartość obligacji to wielkość długu zaciągniętego przez emitenta, przypadająca na każdą obligację danej emisji. Wartość ta jest stała aż do dnia wykupu waloru. Po tym terminie następuje spłata długu według tej wartości.

Poza wartością nominalną i ceną emisyjną obligacje posiadają cenę rynkową, kształtowaną przez podaż i popyt. Termin zapadalności obligacji oznacza okres od daty jej emisji do dnia, w którym powinien nastąpić jej wykup według wartości nominalnej. Wyróżnia pojęcia pierwotnego i rzeczywistego okresu zapadalności. obligacje mogą zawierać klauzulę przedterminowego wykupu, pozwalającą przedsiębiorstwu wykupić walory przed upływem pierwotnego okresu zapadalności.

Emisja obligacji może być zabezpieczona lub pozbawiona zabezpieczeń. Obecnie na rynkach kapitałowych przeważają te drugie. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków walory sa emitowane przez podmioty mające ugruntowaną pozycję na rynku. Emisja takich obligacji jest z reguły tańszą od emisji papierów zabezpieczonych, z którymi wiążą się koszty zabezpieczeń i wyceny majątku.

Funkcje obligacji

Przez funkcję obligacji rozumieć należy zadania jakie spełniają te papiery wartościowe:

Wycena obligacji

Wycena obligacji to proces polegający na ustalaniu jej wartości, która w porównaniu z aktualną ceną waloru na rynku, pozwala inwestorowi podjąć decyzję, czy przy wymaganej przez niego stopie zwrotu warto ją zakupić.

Rodzaje obligacji

inflacji)

Bibliografia

Autor: Roman Ciepiela,Szymon Kułakowski

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 83/100 (głosów: 29)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Obligacje&oldid=13985