Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Okres zapadalności

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

[edytuj] Charakterystyka

Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów zapadalności. Okres zapadalności pierwotny i pozostały.

Pierwotny termin zapadalności, oznacza termin, wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić niezależnie od harmonogramu spłat. W przypadku kredytów lub pożyczek oznacza to, że pierwotnym terminem zapadalności jest termin wynikający z umowy kredytowej lub umowy pożyczki, liczony od momentu powstania zobowiązania , uruchomienia kredytu lub pożyczki do terminu, według którego spłaca się ostatnią ratę kredytu lub pożyczki. Termin pierwotny nie ulega co do zasady zmianie przez cały okres spłacania kredytu lub pożyczki.

W przypadku pozostałego terminu zapadalności, przez pojęcie to należy rozumieć termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie. Pozostały termin zapadalności w przeciwieństwie do terminu pierwotnego ulega ciągłej zmianie. Jeżeli dane zobowiązanie jednostki spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w przeciwieństwie do pierwotnego terminu zapadalności, gdzie termin ten jest liczony od powstania zobowiązania.

[edytuj] Terminy

Terminu okres zapadalności używa się do klasyfikacji instrumentów finansowych na rynkach kapitałowych. Instrumenty te dzielimy ze względu na kryterium czasu na trzy kategorie:

Z pojęciem okresu zapadalności wiąże się także definicja terminu zapadalności. Otóż jest to termin, w którym powinna nastąpić spłata konkretnych należności od klientów. Również pojęcie okresu wymagalności jest kojarzone z okresem zapadalności a jest przedział czasowy pomiędzy datą, na który sporządzona jest informacja, a datą realizacji przez bank zobowiązań.

[edytuj] Bibliografia

Autor: Kamil Sordyl

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 97/100 (głosów: 12)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Okres_zapadalno%C5%9Bci&oldid=16664
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
encyklopedia
Narzędzia