Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Kredyt konsorcjalny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

[edytuj] Kredyt konsorcjalny

Kredyt konsorcjalny - daje umożliwia przedsiębiorcy skorzystania z kredytów kilku banków. Konsorcja tworzone są zarówno przez banki państwowe, prywatne jak i spółdzielcze, zazwyczaj 3-4, a potem dołączają do nich pozostali uczestnicy, którzy odkupują część kredytu ( syndykacja kredytu). W ramach konsorcjum banki określają maksymalne kwoty jakie są gotowe przeznaczyć na finansowanie projektu inwestycyjnego. Celem gospodarczym konsorcjum jest przyznawanie kredytów. Mogą je albo udzielać samodzielnie albo zaciągać zobowiązania w innych instytucjach. Konsorcja mogą udzielać różnego rodzaju kredytów, zazwyczaj są to jednak kredyty inwestycyjne, zaciągane najczęściej w celu zabezpieczania długoterminowego finansowania inwestycji, a także na zakup firm czy refinansowania zadłużenia. Rozwiązanie takie stosuje się przy inwestycjach szczególnie kapitałochłonnych, które przekraczając możliwości jednego kredytodawcy, a nie jednokrotnie obarczonych wysokim ryzykiem.

[edytuj] Udzielanie kredytu

Udzielanie kredytu może odbywać się w dwóch trybach:

- Tryb scentralizowany - charakteryzuje się tym ,że podmiot ubiegający się o kredyt omawia z bankiem sprawy dotyczące np. wysokości kredytu, wysokość oprocentowania- a bank z kolei zawiązuje konsorcjum i angażuje się w czynności przyznania kredytu. Bank prowadzący, bezpośrednio wchodzi w stosunki z kapitałobiorcą i jest reprezentantem całego konsorcjum. Po udzielaniu kredytu , jest on rozłożony na poszczególne banki stosownie do udziału kwotowego. Spłata kredytu przez przedsiębiorstwo dokonywana jest na rachunek banku reprezentującego całe konsorcjum.

- Tryb zdecentralizowany kredytowania - polega na tym, że banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio przedsiębiorcy. Zawierana jest odrębna umowa z każdym bankiem i każdy bank otrzymuje oddzielnie prowizje. Spłata kredytu odbywa się na rachunek poszczególnych banków, bank reprezentujący konsorcjum pełni funkcje koordynatora działań. Aby otrzymać kredyt konsorcjalny przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do banku, który może zainicjować powstanie konsorcjum i podpisać umowę. Konsorcja weryfikują dokumenty przedstawione przez inwestora i oceniają ryzyko kredytowe. W celu weryfikacji projektu bank może zaprosić do współpracy firmę konsultingową, która analizuje wszystkie aspekty przedsięwzięcia. Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy kredytowej.

[edytuj] Rodzaje kredytów konsorcjalnych

Ze względu na sposób wykorzystania kredyty konsorcjalne można podzielić na :

- terminowe - udzielane są kredytobiorcy w oznaczonym czasie i na określony cel, jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu może nastąpić na klika sposobów.

- rewolwingowe - pozwala przedsiębiorstwu na pobranie określonej sumy pieniędzy w wyznaczonym przedziale czasu. W umowie określana jest maksymalna kwota kredytu. Przedsiębiorca spłacając kredyt ma możliwość podwyższenia kwoty kredytu i w ten sposób może wielokrotnie korzystać z limitu do dnia wygaśnięcia umowy. Duża zaletą tej formy finansowania jest fakt, że nie ma określonego harmonogramu wypłat i spłat kredytu przez co kredytobiorca może dopasować przepływy środków do swoich potrzeb finansowych

[edytuj] Bibliografia


Autor: Joanna Zaporowska

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 62/100 (głosów: 6)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Kredyt_konsorcjalny&oldid=18973
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
encyklopedia
Narzędzia